Премини към основното съдържание

Вътрешна миграция на населението между градовете и селата по пол

Динамичен ред: Pop_5.5_Migration_DR.xls

ВЪТРЕШНA МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2023 Г. МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА ПО ПОЛ
(Брой)
Заселени 2023
Изселени Заселени
общо
от градовете от селата
Общо      
В градовете 38 958 21 682 60 640
В селата 36 958 10 238 47 196
Изселени общо 75 916 31 920 107 836
Механичен прираст -15 276 15 276 0
Мъже      
В градовете 17 815 9 509 27 324
В селата 18 976 4 339 23 315
Изселени общо 36 791 13 848 50 639
Механичен прираст -9 467 9 467 0
Жени      
В градовете 21 143 12 173 33 316
В селата 17 982 5 899 23 881
Изселени общо 39 125 18 072 57 197
Механичен прираст -5 809 5 809 0
29.04.2024