Премини към основното съдържание

Вътрешна миграция на населението между градовете и селата по пол

Динамичен ред: Pop_5.5_Migration_DR.xls

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г. МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА ПО ПОЛ
(Брой)
Заселени 2020
Изселени Заселени
общо
от градовете от селата
Общо      
В градовете 59 049 30 108 89 157
В селата 95 510 12 575 108 085
Изселени общо 154 559 42 683 197 242
Механичен прираст -65 402 65 402 0
Мъже      
В градовете 28 064 14 285 42 349
В селата 49 413 5 279 54 692
Изселени общо 77 477 19 564 97 041
Механичен прираст -35 128 35 128 0
Жени      
В градовете 30 985 15 823 46 808
В селата 46 097 7 296 53 393
Изселени общо 77 082 23 119 100 201
Механичен прираст -30 274 30 274 0
12.04.2021