Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол


Динамичен ред: Pop_5.3_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2018 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ И ПОЛ*
(Брой)
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Общо за страната 139 369 62 205 77 164 143 035 64 690 78 345 -3 666 -2 485 -1 181
0 - 9 22 808 11 477 11 331 20 989 10 565 10 424 1 819 912 907
10 - 19 17 127 7 835 9 292 18 606 8 560 10 046 -1 479 -725 -754
20 - 29 24 628 8 330 16 298 28 537 10 653 17 884 -3 909 -2 323 -1 586
30 - 39 23 076 9 655 13 421 25 108 11 013 14 095 -2 032 -1 358 -674
40 - 49 14 992 7 452 7 540 16 191 8 115 8 076 -1 199 -663 -536
50 - 59 11 353 5 893 5 460 10 453 5 434 5 019 900 459 441
60 - 69 12 091 5 987 6 104 10 032 4 955 5 077 2 059 1 032 1 027
70+ 13 294 5 576 7 718 13 119 5 395 7 724 175 181 -6
Благоевград 5 021 2 069 2 952 6 400 2 720 3 680 -1 379 -651 -728
0 - 9 837 407 430 774 380 394 63 27 36
10 - 19 482 189 293 1 062 471 591 -580 -282 -298
20 - 29 1 178 312 866 1 587 511 1 076 -409 -199 -210
30 - 39 932 368 564 1 213 508 705 -281 -140 -141
40 - 49 522 271 251 632 318 314 -110 -47 -63
50 - 59 384 203 181 417 210 207 -33 -7 -26
60 - 69 331 184 147 354 192 162 -23 -8 -15
70+ 355 135 220 361 130 231 -6 5 -11
Бургас 9 628 4 197 5 431 9 097 4 125 4 972 531 72 459
0 - 9 1 594 829 765 1 300 664 636 294 165 129
10 - 19 834 356 478 1 137 519 618 -303 -163 -140
20 - 29 1 511 428 1 083 1 674 575 1 099 -163 -147 -16
30 - 39 1 627 644 983 1 623 684 939 4 -40 44
40 - 49 1 136 556 580 1 191 602 589 -55 -46 -9
50 - 59 934 470 464 653 352 301 281 118 163
60 - 69 1 078 501 577 720 379 341 358 122 236
70+ 914 413 501 799 350 449 115 63 52
Варна 9 780 4 462 5 318 8 722 4 113 4 609 1 058 349 709
0 - 9 1 489 740 749 1 247 648 599 242 92 150
10 - 19 1 039 549 490 849 376 473 190 173 17
20 - 29 2 001 809 1 192 1 600 627 973 401 182 219
30 - 39 1 637 707 930 1 644 687 957 -7 20 -27
40 - 49 1 099 544 555 1 177 664 513 -78 -120 42
50 - 59 770 371 399 764 420 344 6 -49 55
60 - 69 899 393 506 650 320 330 249 73 176
70+ 846 349 497 791 371 420 55 -22 77
Велико Търново 5 144 2 199 2 945 6 327 2 784 3 543 -1 183 -585 -598
0 - 9 851 432 419 1 106 560 546 -255 -128 -127
10 - 19 768 295 473 688 349 339 80 -54 134
20 - 29 793 251 542 1 681 586 1 095 -888 -335 -553
30 - 39 749 300 449 962 406 556 -213 -106 -107
40 - 49 516 253 263 500 247 253 16 6 10
50 - 59 373 191 182 349 185 164 24 6 18
60 - 69 419 209 210 376 178 198 43 31 12
70+ 675 268 407 665 273 392 10 -5 15
Видин 1 994 874 1 120 2 650 1 211 1 439 -656 -337 -319
0 - 9 307 155 152 263 128 135 44 27 17
10 - 19 171 80 91 396 205 191 -225 -125 -100
20 - 29 240 85 155 506 222 284 -266 -137 -129
30 - 39 256 98 158 383 168 215 -127 -70 -57
40 - 49 215 93 122 268 121 147 -53 -28 -25
50 - 59 199 103 96 194 102 92 5 1 4
60 - 69 244 117 127 231 104 127 13 13 0
70+ 362 143 219 409 161 248 -47 -18 -29
Враца 3 863 1 694 2 169 5 093 2 301 2 792 -1 230 -607 -623
0 - 9 705 351 354 642 302 340 63 49 14
10 - 19 377 140 237 804 350 454 -427 -210 -217
20 - 29 673 241 432 984 409 575 -311 -168 -143
30 - 39 610 264 346 799 370 429 -189 -106 -83
40 - 49 396 188 208 545 258 287 -149 -70 -79
50 - 59 345 176 169 441 219 222 -96 -43 -53
60 - 69 350 175 175 417 205 212 -67 -30 -37
70+ 407 159 248 461 188 273 -54 -29 -25
Габрово 1 890 814 1 076 2 297 1 096 1 201 -407 -282 -125
0 - 9 330 156 174 279 134 145 51 22 29
10 - 19 138 61 77 341 163 178 -203 -102 -101
20 - 29 239 62 177 411 174 237 -172 -112 -60
30 - 39 283 100 183 368 177 191 -85 -77 -8
40 - 49 211 104 107 254 123 131 -43 -19 -24
50 - 59 154 79 75 150 87 63 4 -8 12
60 - 69 201 110 91 167 93 74 34 17 17
70+ 334 142 192 327 145 182 7 -3 10
Добрич 3 049 1 341 1 708 3 748 1 718 2 030 -699 -377 -322
0 - 9 536 275 261 496 256 240 40 19 21
10 - 19 309 139 170 520 258 262 -211 -119 -92
20 - 29 471 133 338 751 276 475 -280 -143 -137
30 - 39 435 171 264 594 271 323 -159 -100 -59
40 - 49 348 161 187 452 219 233 -104 -58 -46
50 - 59 307 165 142 310 153 157 -3 12 -15
60 - 69 329 163 166 268 126 142 61 37 24
70+ 314 134 180 357 159 198 -43 -25 -18
Кърджали 6 107 2 664 3 443 3 786 1 762 2 024 2 321 902 1 419
0 - 9 1 047 519 528 519 258 261 528 261 267
10 - 19 256 101 155 506 223 283 -250 -122 -128
20 - 29 942 226 716 831 318 513 111 -92 203
30 - 39 1 234 443 791 702 318 384 532 125 407
40 - 49 712 364 348 463 256 207 249 108 141
50 - 59 839 420 419 314 168 146 525 252 273
60 - 69 704 400 304 221 119 102 483 281 202
70+ 373 191 182 230 102 128 143 89 54
Кюстендил 2 440 1 275 1 165 2 893 1 299 1 594 -453 -24 -429
0 - 9 314 151 163 290 128 162 24 23 1
10 - 19 120 57 63 457 213 244 -337 -156 -181
20 - 29 413 168 245 540 213 327 -127 -45 -82
30 - 39 462 270 192 472 216 256 -10 54 -64
40 - 49 389 251 138 364 171 193 25 80 -55
50 - 59 246 149 97 225 117 108 21 32 -11
60 - 69 215 114 101 219 100 119 -4 14 -18
70+ 281 115 166 326 141 185 -45 -26 -19
Ловеч 2 181 950 1 231 2 815 1 213 1 602 -634 -263 -371
0 - 9 416 208 208 332 161 171 84 47 37
10 - 19 208 84 124 593 274 319 -385 -190 -195
20 - 29 341 101 240 459 153 306 -118 -52 -66
30 - 39 316 123 193 397 167 230 -81 -44 -37
40 - 49 217 110 107 246 114 132 -29 -4 -25
50 - 59 175 90 85 217 98 119 -42 -8 -34
60 - 69 214 112 102 208 99 109 6 13 -7
70+ 294 122 172 363 147 216 -69 -25 -44
Монтана 2 682 1 147 1 535 3 422 1 566 1 856 -740 -419 -321
0 - 9 508 263 245 468 244 224 40 19 21
10 - 19 266 108 158 544 254 290 -278 -146 -132
20 - 29 388 126 262 622 260 362 -234 -134 -100
30 - 39 364 132 232 497 222 275 -133 -90 -43
40 - 49 271 121 150 339 137 202 -68 -16 -52
50 - 59 223 127 96 234 129 105 -11 -2 -9
60 - 69 267 134 133 269 137 132 -2 -3 1
70+ 395 136 259 449 183 266 -54 -47 -7
Пазарджик 3 104 1 307 1 797 4 150 1 872 2 278 -1 046 -565 -481
0 - 9 653 347 306 588 303 285 65 44 21
10 - 19 257 99 158 774 356 418 -517 -257 -260
20 - 29 556 140 416 786 296 490 -230 -156 -74
30 - 39 530 204 326 753 343 410 -223 -139 -84
40 - 49 338 168 170 450 213 237 -112 -45 -67
50 - 59 238 113 125 257 123 134 -19 -10 -9
60 - 69 225 99 126 228 109 119 -3 -10 7
70+ 307 137 170 314 129 185 -7 8 -15
Перник 2 342 1 025 1 317 2 432 1 065 1 367 -90 -40 -50
0 - 9 406 203 203 340 162 178 66 41 25
10 - 19 150 68 82 369 167 202 -219 -99 -120
20 - 29 327 100 227 336 121 215 -9 -21 12
30 - 39 354 118 236 371 137 234 -17 -19 2
40 - 49 252 131 121 284 134 150 -32 -3 -29
50 - 59 199 110 89 202 107 95 -3 3 -6
60 - 69 225 112 113 205 102 103 20 10 10
70+ 429 183 246 325 135 190 104 48 56
Плевен 4 332 1 937 2 395 5 539 2 630 2 909 -1 207 -693 -514
0 - 9 754 394 360 743 385 358 11 9 2
10 - 19 462 207 255 848 435 413 -386 -228 -158
20 - 29 817 243 574 1 107 448 659 -290 -205 -85
30 - 39 590 237 353 849 375 474 -259 -138 -121
40 - 49 437 222 215 619 318 301 -182 -96 -86
50 - 59 324 189 135 413 222 191 -89 -33 -56
60 - 69 432 217 215 423 219 204 9 -2 11
70+ 516 228 288 537 228 309 -21 0 -21
Пловдив 13 165 5 679 7 486 11 118 4 825 6 293 2 047 854 1 193
0 - 9 2 189 1 087 1 102 1 822 880 942 367 207 160
10 - 19 1 751 738 1 013 1 231 557 674 520 181 339
20 - 29 2 595 886 1 709 2 113 730 1 383 482 156 326
30 - 39 2 293 999 1 294 2 040 851 1 189 253 148 105
40 - 49 1 357 633 724 1 323 631 692 34 2 32
50 - 59 905 435 470 756 371 385 149 64 85
60 - 69 938 442 496 796 386 410 142 56 86
70+ 1 137 459 678 1 037 419 618 100 40 60
Разград 2 619 1 107 1 512 3 124 1 325 1 799 -505 -218 -287
0 - 9 438 220 218 405 208 197 33 12 21
10 - 19 209 89 120 426 178 248 -217 -89 -128
20 - 29 529 137 392 805 280 525 -276 -143 -133
30 - 39 401 170 231 554 253 301 -153 -83 -70
40 - 49 306 146 160 280 116 164 26 30 -4
50 - 59 270 135 135 218 101 117 52 34 18
60 - 69 233 117 116 220 101 119 13 16 -3
70+ 233 93 140 216 88 128 17 5 12
Русе 3 565 1 612 1 953 4 196 1 908 2 288 -631 -296 -335
0 - 9 591 298 293 568 283 285 23 15 8
10 - 19 514 259 255 453 218 235 61 41 20
20 - 29 593 196 397 953 382 571 -360 -186 -174
30 - 39 530 207 323 706 332 374 -176 -125 -51
40 - 49 384 201 183 528 265 263 -144 -64 -80
50 - 59 251 142 109 266 144 122 -15 -2 -13
60 - 69 319 155 164 275 127 148 44 28 16
70+ 383 154 229 447 157 290 -64 -3 -61
Силистра 2 416 991 1 425 2 552 1 087 1 465 -136 -96 -40
0 - 9 449 210 239 369 179 190 80 31 49
10 - 19 239 103 136 409 184 225 -170 -81 -89
20 - 29 420 86 334 556 172 384 -136 -86 -50
30 - 39 351 122 229 420 178 242 -69 -56 -13
40 - 49 217 112 105 216 102 114 1 10 -9
50 - 59 226 116 110 167 99 68 59 17 42
60 - 69 283 139 144 165 69 96 118 70 48
70+ 231 103 128 250 104 146 -19 -1 -18
Сливен 3 438 1 563 1 875 4 717 2 194 2 523 -1 279 -631 -648
0 - 9 727 372 355 850 454 396 -123 -82 -41
10 - 19 356 149 207 844 379 465 -488 -230 -258
20 - 29 532 192 340 835 341 494 -303 -149 -154
30 - 39 558 223 335 805 365 440 -247 -142 -105
40 - 49 392 200 192 473 244 229 -81 -44 -37
50 - 59 293 155 138 323 167 156 -30 -12 -18
60 - 69 255 136 119 232 108 124 23 28 -5
70+ 325 136 189 355 136 219 -30 0 -30
Смолян 1 655 715 940 2 518 1 203 1 315 -863 -488 -375
0 - 9 320 141 179 331 167 164 -11 -26 15
10 - 19 91 44 47 384 175 209 -293 -131 -162
20 - 29 319 97 222 546 223 323 -227 -126 -101
30 - 39 326 138 188 511 263 248 -185 -125 -60
40 - 49 201 97 104 284 140 144 -83 -43 -40
50 - 59 123 73 50 161 93 68 -38 -20 -18
60 - 69 140 75 65 137 76 61 3 -1 4
70+ 135 50 85 164 66 98 -29 -16 -13
София (столица) 23 613 11 530 12 083 18 450 8 737 9 713 5 163 2 793 2 370
0 - 9 2 728 1 389 1 339 2 996 1 522 1 474 -268 -133 -135
10 - 19 5 789 3 007 2 782 967 481 486 4 822 2 526 2 296
20 - 29 4 739 2 084 2 655 3 872 1 481 2 391 867 603 264
30 - 39 4 240 2 054 2 186 3 939 1 812 2 127 301 242 59
40 - 49 2 224 1 134 1 090 2 454 1 343 1 111 -230 -209 -21
50 - 59 1 295 675 620 1 516 845 671 -221 -170 -51
60 - 69 1 198 580 618 1 347 683 664 -149 -103 -46
70+ 1 400 607 793 1 359 570 789 41 37 4
София 4 851 2 136 2 715 5 115 2 300 2 815 -264 -164 -100
0 - 9 934 463 471 802 409 393 132 54 78
10 - 19 400 173 227 804 391 413 -404 -218 -186
20 - 29 757 231 526 802 301 501 -45 -70 25
30 - 39 792 299 493 895 373 522 -103 -74 -29
40 - 49 545 278 267 584 269 315 -39 9 -48
50 - 59 381 205 176 372 174 198 9 31 -22
60 - 69 437 238 199 353 184 169 84 54 30
70+ 605 249 356 503 199 304 102 50 52
Стара Загора 6 170 2 580 3 590 6 562 2 838 3 724 -392 -258 -134
0 - 9 1 234 608 626 1 141 573 568 93 35 58
10 - 19 734 256 478 993 435 558 -259 -179 -80
20 - 29 1 061 325 736 1 205 428 777 -144 -103 -41
30 - 39 964 376 588 1 114 465 649 -150 -89 -61
40 - 49 613 281 332 594 267 327 19 14 5
50 - 59 443 245 198 422 203 219 21 42 -21
60 - 69 420 206 214 451 217 234 -31 -11 -20
70+ 701 283 418 642 250 392 59 33 26
Търговище 2 650 1 156 1 494 2 651 1 145 1 506 -1 11 -12
0 - 9 499 267 232 408 215 193 91 52 39
10 - 19 214 89 125 392 172 220 -178 -83 -95
20 - 29 416 110 306 537 189 348 -121 -79 -42
30 - 39 387 122 265 424 167 257 -37 -45 8
40 - 49 340 163 177 248 110 138 92 53 39
50 - 59 273 150 123 185 91 94 88 59 29
60 - 69 284 139 145 180 89 91 104 50 54
70+ 237 116 121 277 112 165 -40 4 -44
Хасково 4 969 2 292 2 677 6 152 2 830 3 322 -1 183 -538 -645
0 - 9 1 004 519 485 960 498 462 44 21 23
10 - 19 472 202 270 904 382 522 -432 -180 -252
20 - 29 745 262 483 1 077 431 646 -332 -169 -163
30 - 39 846 369 477 1 058 473 585 -212 -104 -108
40 - 49 550 283 267 746 396 350 -196 -113 -83
50 - 59 453 238 215 479 249 230 -26 -11 -15
60 - 69 441 227 214 397 197 200 44 30 14
70+ 458 192 266 531 204 327 -73 -12 -61
Шумен 4 434 1 872 2 562 3 728 1 609 2 119 706 263 443
0 - 9 562 272 290 545 263 282 17 9 8
10 - 19 322 115 207 486 219 267 -164 -104 -60
20 - 29 692 174 518 857 302 555 -165 -128 -37
30 - 39 695 264 431 647 271 376 48 -7 55
40 - 49 543 261 282 403 212 191 140 49 91
50 - 59 504 252 252 241 108 133 263 144 119
60 - 69 756 378 378 265 123 142 491 255 236
70+ 360 156 204 284 111 173 76 45 31
Ямбол 2 267 1 017 1 250 2 781 1 214 1 567 -514 -197 -317
0 - 9 386 201 185 405 201 204 -19 0 -19
10 - 19 199 78 121 425 176 249 -226 -98 -128
20 - 29 340 125 215 504 204 300 -164 -79 -85
30 - 39 314 133 181 368 161 207 -54 -28 -26
40 - 49 261 126 135 274 125 149 -13 1 -14
50 - 59 226 116 110 207 97 110 19 19 0
60 - 69 254 115 139 258 113 145 -4 2 -6
70+ 287 123 164 340 137 203 -53 -14 -39
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Град 93 171 41 622 51 549 94 663 43 733 50 930 -1 492 -2 111 619
0 - 9 15 664 7 882 7 782 12 940 6 521 6 419 2 724 1 361 1 363
10 - 19 13 147 6 304 6 843 12 360 5 982 6 378 787 322 465
20 - 29 17 904 6 471 11 433 19 540 7 599 11 941 -1 636 -1 128 -508
30 - 39 16 489 6 935 9 554 17 468 7 817 9 651 -979 -882 -97
40 - 49 9 405 4 614 4 791 11 409 5 892 5 517 -2 004 -1 278 -726
50 - 59 6 210 3 207 3 003 7 296 3 811 3 485 -1 086 -604 -482
60 - 69 6 393 2 979 3 414 6 619 3 238 3 381 -226 -259 33
70+ 7 959 3 230 4 729 7 031 2 873 4 158 928 357 571
Благоевград 3 242 1 360 1 882 3 823 1 637 2 186 -581 -277 -304
0 - 9 573 280 293 434 214 220 139 66 73
10 - 19 382 154 228 667 304 363 -285 -150 -135
20 - 29 744 231 513 958 315 643 -214 -84 -130
30 - 39 589 227 362 741 327 414 -152 -100 -52
40 - 49 316 149 167 403 201 202 -87 -52 -35
50 - 59 243 132 111 238 108 130 5 24 -19
60 - 69 192 101 91 202 110 92 -10 -9 -1
70+ 203 86 117 180 58 122 23 28 -5
Бургас 6 934 2 982 3 952 6 399 2 930 3 469 535 52 483
0 - 9 1 274 657 617 850 407 443 424 250 174
10 - 19 632 269 363 799 391 408 -167 -122 -45
20 - 29 1 069 331 738 1 127 411 716 -58 -80 22
30 - 39 1 291 508 783 1 174 488 686 117 20 97
40 - 49 833 403 430 890 468 422 -57 -65 8
50 - 59 612 296 316 478 254 224 134 42 92
60 - 69 691 301 390 552 279 273 139 22 117
70+ 532 217 315 529 232 297 3 -15 18
Варна 7 823 3 577 4 246 6 682 3 179 3 503 1 141 398 743
0 - 9 1 243 613 630 923 471 452 320 142 178
10 - 19 862 492 370 597 280 317 265 212 53
20 - 29 1 730 711 1 019 1 287 526 761 443 185 258
30 - 39 1 373 591 782 1 352 553 799 21 38 -17
40 - 49 832 414 418 955 548 407 -123 -134 11
50 - 59 535 259 276 599 337 262 -64 -78 14
60 - 69 623 257 366 454 232 222 169 25 144
70+ 625 240 385 515 232 283 110 8 102
Велико Търново 3 444 1 452 1 992 4 511 1 979 2 532 -1 067 -527 -540
0 - 9 658 331 327 821 411 410 -163 -80 -83
10 - 19 612 231 381 465 250 215 147 -19 166
20 - 29 622 209 413 1 366 475 891 -744 -266 -478
30 - 39 543 202 341 730 316 414 -187 -114 -73
40 - 49 312 151 161 331 169 162 -19 -18 -1
50 - 59 178 91 87 245 130 115 -67 -39 -28
60 - 69 197 101 96 224 101 123 -27 0 -27
70+ 322 136 186 329 127 202 -7 9 -16
Видин 1 098 461 637 1 647 776 871 -549 -315 -234
0 - 9 206 101 105 164 79 85 42 22 20
10 - 19 93 51 42 285 154 131 -192 -103 -89
20 - 29 155 47 108 355 155 200 -200 -108 -92
30 - 39 177 64 113 239 112 127 -62 -48 -14
40 - 49 113 43 70 169 77 92 -56 -34 -22
50 - 59 84 46 38 128 65 63 -44 -19 -25
60 - 69 95 40 55 144 71 73 -49 -31 -18
70+ 175 69 106 163 63 100 12 6 6
Враца 2 044 863 1 181 2 652 1 249 1 403 -608 -386 -222
0 - 9 373 184 189 277 146 131 96 38 58
10 - 19 142 53 89 482 220 262 -340 -167 -173
20 - 29 397 138 259 512 229 283 -115 -91 -24
30 - 39 374 159 215 447 207 240 -73 -48 -25
40 - 49 206 89 117 307 150 157 -101 -61 -40
50 - 59 155 74 81 256 129 127 -101 -55 -46
60 - 69 165 74 91 213 107 106 -48 -33 -15
70+ 232 92 140 158 61 97 74 31 43
Габрово 1 157 470 687 1 768 849 919 -611 -379 -232
0 - 9 245 115 130 203 101 102 42 14 28
10 - 19 86 39 47 291 139 152 -205 -100 -105
20 - 29 174 44 130 332 146 186 -158 -102 -56
30 - 39 198 64 134 296 142 154 -98 -78 -20
40 - 49 124 65 59 210 99 111 -86 -34 -52
50 - 59 69 36 33 114 63 51 -45 -27 -18
60 - 69 84 40 44 116 61 55 -32 -21 -11
70+ 177 67 110 206 98 108 -29 -31 2
Добрич 1 672 695 977 2 229 1 039 1 190 -557 -344 -213
0 - 9 335 160 175 252 128 124 83 32 51
10 - 19 139 69 70 285 156 129 -146 -87 -59
20 - 29 318 92 226 476 183 293 -158 -91 -67
30 - 39 288 105 183 384 181 203 -96 -76 -20
40 - 49 183 84 99 285 142 143 -102 -58 -44
50 - 59 134 71 63 201 100 101 -67 -29 -38
60 - 69 128 56 72 152 67 85 -24 -11 -13
70+ 147 58 89 194 82 112 -47 -24 -23
Кърджали 1 933 837 1 096 1 451 694 757 482 143 339
0 - 9 287 131 156 143 79 64 144 52 92
10 - 19 111 43 68 261 130 131 -150 -87 -63
20 - 29 315 98 217 298 125 173 17 -27 44
30 - 39 400 168 232 243 103 140 157 65 92
40 - 49 259 122 137 189 103 86 70 19 51
50 - 59 241 110 131 128 64 64 113 46 67
60 - 69 178 96 82 104 51 53 74 45 29
70+ 142 69 73 85 39 46 57 30 27
Кюстендил 1 458 711 747 1 845 842 1 003 -387 -131 -256
0 - 9 234 117 117 180 82 98 54 35 19
10 - 19 73 34 39 346 159 187 -273 -125 -148
20 - 29 276 98 178 366 157 209 -90 -59 -31
30 - 39 280 149 131 319 148 171 -39 1 -40
40 - 49 207 124 83 232 109 123 -25 15 -40
50 - 59 134 79 55 138 69 69 -4 10 -14
60 - 69 105 57 48 124 53 71 -19 4 -23
70+ 149 53 96 140 65 75 9 -12 21
Ловеч 1 180 519 661 1 680 748 932 -500 -229 -271
0 - 9 245 129 116 196 90 106 49 39 10
10 - 19 94 42 52 390 191 199 -296 -149 -147
20 - 29 199 58 141 284 103 181 -85 -45 -40
30 - 39 201 81 120 257 112 145 -56 -31 -25
40 - 49 118 62 56 148 75 73 -30 -13 -17
50 - 59 74 35 39 141 63 78 -67 -28 -39
60 - 69 100 49 51 114 51 63 -14 -2 -12
70+ 149 63 86 150 63 87 -1 0 -1
Монтана 1 379 564 815 1 906 900 1 006 -527 -336 -191
0 - 9 291 151 140 215 116 99 76 35 41
10 - 19 129 57 72 353 178 175 -224 -121 -103
20 - 29 218 63 155 372 153 219 -154 -90 -64
30 - 39 216 65 151 308 140 168 -92 -75 -17
40 - 49 149 66 83 196 82 114 -47 -16 -31
50 - 59 102 51 51 153 86 67 -51 -35 -16
60 - 69 100 49 51 143 76 67 -43 -27 -16
70+ 174 62 112 166 69 97 8 -7 15
Пазарджик 1 844 778 1 066 2 474 1 163 1 311 -630 -385 -245
0 - 9 392 208 184 328 179 149 64 29 35
10 - 19 141 59 82 477 235 242 -336 -176 -160
20 - 29 324 85 239 445 174 271 -121 -89 -32
30 - 39 342 139 203 449 206 243 -107 -67 -40
40 - 49 228 111 117 301 145 156 -73 -34 -39
50 - 59 130 59 71 175 86 89 -45 -27 -18
60 - 69 118 49 69 131 65 66 -13 -16 3
70+ 169 68 101 168 73 95 1 -5 6
Перник 1 662 686 976 1 693 750 943 -31 -64 33
0 - 9 326 163 163 232 103 129 94 60 34
10 - 19 102 43 59 298 142 156 -196 -99 -97
20 - 29 278 81 197 253 90 163 25 -9 34
30 - 39 279 91 188 264 103 161 15 -12 27
40 - 49 157 84 73 210 105 105 -53 -21 -32
50 - 59 119 68 51 144 76 68 -25 -8 -17
60 - 69 122 56 66 135 70 65 -13 -14 1
70+ 279 100 179 157 61 96 122 39 83
Плевен 2 729 1 213 1 516 3 548 1 747 1 801 -819 -534 -285
0 - 9 492 266 226 405 211 194 87 55 32
10 - 19 273 127 146 552 298 254 -279 -171 -108
20 - 29 578 179 399 742 312 430 -164 -133 -31
30 - 39 403 162 241 592 276 316 -189 -114 -75
40 - 49 266 133 133 437 237 200 -171 -104 -67
50 - 59 169 95 74 285 156 129 -116 -61 -55
60 - 69 237 108 129 275 147 128 -38 -39 1
70+ 311 143 168 260 110 150 51 33 18
Пловдив 9 528 4 131 5 397 7 552 3 349 4 203 1 976 782 1 194
0 - 9 1 539 764 775 1 130 546 584 409 218 191
10 - 19 1 432 616 816 838 394 444 594 222 372
20 - 29 2 049 742 1 307 1 521 545 976 528 197 331
30 - 39 1 738 763 975 1 479 635 844 259 128 131
40 - 49 874 408 466 947 473 474 -73 -65 -8
50 - 59 565 280 285 535 274 261 30 6 24
60 - 69 572 250 322 535 268 267 37 -18 55
70+ 759 308 451 567 214 353 192 94 98
Разград 1 183 521 662 1 442 637 805 -259 -116 -143
0 - 9 242 119 123 175 97 78 67 22 45
10 - 19 94 53 41 196 94 102 -102 -41 -61
20 - 29 241 77 164 320 109 211 -79 -32 -47
30 - 39 174 72 102 262 128 134 -88 -56 -32
40 - 49 114 56 58 145 58 87 -31 -2 -29
50 - 59 87 41 46 131 64 67 -44 -23 -21
60 - 69 92 48 44 127 51 76 -35 -3 -32
70+ 139 55 84 86 36 50 53 19 34
Русе 2 528 1 152 1 376 3 005 1 384 1 621 -477 -232 -245
0 - 9 408 212 196 377 187 190 31 25 6
10 - 19 408 219 189 324 166 158 84 53 31
20 - 29 439 146 293 733 297 436 -294 -151 -143
30 - 39 401 154 247 504 239 265 -103 -85 -18
40 - 49 250 131 119 413 205 208 -163 -74 -89
50 - 59 168 99 69 202 109 93 -34 -10 -24
60 - 69 187 88 99 199 86 113 -12 2 -14
70+ 267 103 164 253 95 158 14 8 6
Силистра 1 030 441 589 1 043 460 583 -13 -19 6
0 - 9 214 104 110 128 56 72 86 48 38
10 - 19 75 37 38 188 86 102 -113 -49 -64
20 - 29 162 40 122 205 77 128 -43 -37 -6
30 - 39 155 51 104 173 71 102 -18 -20 2
40 - 49 107 53 54 97 49 48 10 4 6
50 - 59 83 48 35 83 53 30 0 -5 5
60 - 69 102 48 54 74 28 46 28 20 8
70+ 132 60 72 95 40 55 37 20 17
Сливен 1 946 876 1 070 2 882 1 375 1 507 -936 -499 -437
0 - 9 436 226 210 443 237 206 -7 -11 4
10 - 19 166 79 87 550 258 292 -384 -179 -205
20 - 29 319 116 203 519 229 290 -200 -113 -87
30 - 39 372 133 239 510 245 265 -138 -112 -26
40 - 49 215 120 95 324 169 155 -109 -49 -60
50 - 59 147 79 68 215 107 108 -68 -28 -40
60 - 69 121 54 67 156 70 86 -35 -16 -19
70+ 170 69 101 165 60 105 5 9 -4
Смолян 889 390 499 1 328 623 705 -439 -233 -206
0 - 9 183 79 104 163 79 84 20 0 20
10 - 19 53 27 26 225 99 126 -172 -72 -100
20 - 29 171 60 111 305 127 178 -134 -67 -67
30 - 39 177 70 107 281 136 145 -104 -66 -38
40 - 49 106 43 63 150 71 79 -44 -28 -16
50 - 59 67 45 22 83 49 34 -16 -4 -12
60 - 69 74 42 32 69 41 28 5 1 4
70+ 58 24 34 52 21 31 6 3 3
София (столица) 22 161 10 842 11 319 17 073 8 131 8 942 5 088 2 711 2 377
0 - 9 2 475 1 262 1 213 2 726 1 389 1 337 -251 -127 -124
10 - 19 5 671 2 946 2 725 857 428 429 4 814 2 518 2 296
20 - 29 4 513 1 997 2 516 3 690 1 435 2 255 823 562 261
30 - 39 3 945 1 932 2 013 3 684 1 714 1 970 261 218 43
40 - 49 1 986 1 008 978 2 242 1 245 997 -256 -237 -19
50 - 59 1 165 609 556 1 400 776 624 -235 -167 -68
60 - 69 1 095 525 570 1 236 625 611 -141 -100 -41
70+ 1 311 563 748 1 238 519 719 73 44 29
София 2 531 1 069 1 462 2 723 1 256 1 467 -192 -187 -5
0 - 9 600 306 294 376 186 190 224 120 104
10 - 19 227 109 118 539 271 268 -312 -162 -150
20 - 29 484 138 346 467 187 280 17 -49 66
30 - 39 474 169 305 501 223 278 -27 -54 27
40 - 49 239 115 124 326 161 165 -87 -46 -41
50 - 59 142 68 74 188 88 100 -46 -20 -26
60 - 69 146 81 65 168 83 85 -22 -2 -20
70+ 219 83 136 158 57 101 61 26 35
Стара Загора 4 236 1 719 2 517 4 256 1 877 2 379 -20 -158 138
0 - 9 889 443 446 619 311 308 270 132 138
10 - 19 526 181 345 722 331 391 -196 -150 -46
20 - 29 836 262 574 811 301 510 25 -39 64
30 - 39 731 269 462 733 319 414 -2 -50 48
40 - 49 392 177 215 424 199 225 -32 -22 -10
50 - 59 239 124 115 299 152 147 -60 -28 -32
60 - 69 204 102 102 309 139 170 -105 -37 -68
70+ 419 161 258 339 125 214 80 36 44
Търговище 1 313 560 753 1 293 589 704 20 -29 49
0 - 9 290 151 139 143 80 63 147 71 76
10 - 19 107 50 57 205 96 109 -98 -46 -52
20 - 29 230 68 162 260 105 155 -30 -37 7
30 - 39 228 76 152 216 90 126 12 -14 26
40 - 49 155 66 89 135 69 66 20 -3 23
50 - 59 102 60 42 101 50 51 1 10 -9
60 - 69 101 48 53 104 47 57 -3 1 -4
70+ 100 41 59 129 52 77 -29 -11 -18
Хасково 2 836 1 283 1 553 3 946 1 828 2 118 -1 110 -545 -565
0 - 9 615 311 304 536 280 256 79 31 48
10 - 19 265 127 138 631 279 352 -366 -152 -214
20 - 29 466 160 306 698 296 402 -232 -136 -96
30 - 39 541 234 307 707 317 390 -166 -83 -83
40 - 49 274 141 133 520 265 255 -246 -124 -122
50 - 59 204 112 92 336 169 167 -132 -57 -75
60 - 69 203 95 108 251 123 128 -48 -28 -20
70+ 268 103 165 267 99 168 1 4 -3
Шумен 2 182 939 1 243 2 061 954 1 107 121 -15 136
0 - 9 354 174 180 277 144 133 77 30 47
10 - 19 160 58 102 259 136 123 -99 -78 -21
20 - 29 386 120 266 503 198 305 -117 -78 -39
30 - 39 391 153 238 359 159 200 32 -6 38
40 - 49 252 126 126 236 125 111 16 1 15
50 - 59 185 99 86 150 68 82 35 31 4
60 - 69 262 123 139 144 70 74 118 53 65
70+ 192 86 106 133 54 79 59 32 27
Ямбол 1 209 531 678 1 751 788 963 -542 -257 -285
0 - 9 245 125 120 224 112 112 21 13 8
10 - 19 92 39 53 278 117 161 -186 -78 -108
20 - 29 211 80 131 335 139 196 -124 -59 -65
30 - 39 208 84 124 264 127 137 -56 -43 -13
40 - 49 138 70 68 187 93 94 -49 -23 -26
50 - 59 77 41 36 150 66 84 -73 -25 -48
60 - 69 99 41 58 164 66 98 -65 -25 -40
70+ 139 51 88 149 68 81 -10 -17 7
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Село 46 198 20 583 25 615 48 372 20 957 27 415 -2 174 -374 -1 800
0 - 9 7 144 3 595 3 549 8 049 4 044 4 005 -905 -449 -456
10 - 19 3 980 1 531 2 449 6 246 2 578 3 668 -2 266 -1 047 -1 219
20 - 29 6 724 1 859 4 865 8 997 3 054 5 943 -2 273 -1 195 -1 078
30 - 39 6 587 2 720 3 867 7 640 3 196 4 444 -1 053 -476 -577
40 - 49 5 587 2 838 2 749 4 782 2 223 2 559 805 615 190
50 - 59 5 143 2 686 2 457 3 157 1 623 1 534 1 986 1 063 923
60 - 69 5 698 3 008 2 690 3 413 1 717 1 696 2 285 1 291 994
70+ 5 335 2 346 2 989 6 088 2 522 3 566 -753 -176 -577
Благоевград 1 779 709 1 070 2 577 1 083 1 494 -798 -374 -424
0 - 9 264 127 137 340 166 174 -76 -39 -37
10 - 19 100 35 65 395 167 228 -295 -132 -163
20 - 29 434 81 353 629 196 433 -195 -115 -80
30 - 39 343 141 202 472 181 291 -129 -40 -89
40 - 49 206 122 84 229 117 112 -23 5 -28
50 - 59 141 71 70 179 102 77 -38 -31 -7
60 - 69 139 83 56 152 82 70 -13 1 -14
70+ 152 49 103 181 72 109 -29 -23 -6
Бургас 2 694 1 215 1 479 2 698 1 195 1 503 -4 20 -24
0 - 9 320 172 148 450 257 193 -130 -85 -45
10 - 19 202 87 115 338 128 210 -136 -41 -95
20 - 29 442 97 345 547 164 383 -105 -67 -38
30 - 39 336 136 200 449 196 253 -113 -60 -53
40 - 49 303 153 150 301 134 167 2 19 -17
50 - 59 322 174 148 175 98 77 147 76 71
60 - 69 387 200 187 168 100 68 219 100 119
70+ 382 196 186 270 118 152 112 78 34
Варна 1 957 885 1 072 2 040 934 1 106 -83 -49 -34
0 - 9 246 127 119 324 177 147 -78 -50 -28
10 - 19 177 57 120 252 96 156 -75 -39 -36
20 - 29 271 98 173 313 101 212 -42 -3 -39
30 - 39 264 116 148 292 134 158 -28 -18 -10
40 - 49 267 130 137 222 116 106 45 14 31
50 - 59 235 112 123 165 83 82 70 29 41
60 - 69 276 136 140 196 88 108 80 48 32
70+ 221 109 112 276 139 137 -55 -30 -25
Велико Търново 1 700 747 953 1 816 805 1 011 -116 -58 -58
0 - 9 193 101 92 285 149 136 -92 -48 -44
10 - 19 156 64 92 223 99 124 -67 -35 -32
20 - 29 171 42 129 315 111 204 -144 -69 -75
30 - 39 206 98 108 232 90 142 -26 8 -34
40 - 49 204 102 102 169 78 91 35 24 11
50 - 59 195 100 95 104 55 49 91 45 46
60 - 69 222 108 114 152 77 75 70 31 39
70+ 353 132 221 336 146 190 17 -14 31
Видин 896 413 483 1 003 435 568 -107 -22 -85
0 - 9 101 54 47 99 49 50 2 5 -3
10 - 19 78 29 49 111 51 60 -33 -22 -11
20 - 29 85 38 47 151 67 84 -66 -29 -37
30 - 39 79 34 45 144 56 88 -65 -22 -43
40 - 49 102 50 52 99 44 55 3 6 -3
50 - 59 115 57 58 66 37 29 49 20 29
60 - 69 149 77 72 87 33 54 62 44 18
70+ 187 74 113 246 98 148 -59 -24 -35
Враца 1 819 831 988 2 441 1 052 1 389 -622 -221 -401
0 - 9 332 167 165 365 156 209 -33 11 -44
10 - 19 235 87 148 322 130 192 -87 -43 -44
20 - 29 276 103 173 472 180 292 -196 -77 -119
30 - 39 236 105 131 352 163 189 -116 -58 -58
40 - 49 190 99 91 238 108 130 -48 -9 -39
50 - 59 190 102 88 185 90 95 5 12 -7
60 - 69 185 101 84 204 98 106 -19 3 -22
70+ 175 67 108 303 127 176 -128 -60 -68
Габрово 733 344 389 529 247 282 204 97 107
0 - 9 85 41 44 76 33 43 9 8 1
10 - 19 52 22 30 50 24 26 2 -2 4
20 - 29 65 18 47 79 28 51 -14 -10 -4
30 - 39 85 36 49 72 35 37 13 1 12
40 - 49 87 39 48 44 24 20 43 15 28
50 - 59 85 43 42 36 24 12 49 19 30
60 - 69 117 70 47 51 32 19 66 38 28
70+ 157 75 82 121 47 74 36 28 8
Добрич 1 377 646 731 1 519 679 840 -142 -33 -109
0 - 9 201 115 86 244 128 116 -43 -13 -30
10 - 19 170 70 100 235 102 133 -65 -32 -33
20 - 29 153 41 112 275 93 182 -122 -52 -70
30 - 39 147 66 81 210 90 120 -63 -24 -39
40 - 49 165 77 88 167 77 90 -2 0 -2
50 - 59 173 94 79 109 53 56 64 41 23
60 - 69 201 107 94 116 59 57 85 48 37
70+ 167 76 91 163 77 86 4 -1 5
Кърджали 4 174 1 827 2 347 2 335 1 068 1 267 1 839 759 1 080
0 - 9 760 388 372 376 179 197 384 209 175
10 - 19 145 58 87 245 93 152 -100 -35 -65
20 - 29 627 128 499 533 193 340 94 -65 159
30 - 39 834 275 559 459 215 244 375 60 315
40 - 49 453 242 211 274 153 121 179 89 90
50 - 59 598 310 288 186 104 82 412 206 206
60 - 69 526 304 222 117 68 49 409 236 173
70+ 231 122 109 145 63 82 86 59 27
Кюстендил 982 564 418 1 048 457 591 -66 107 -173
0 - 9 80 34 46 110 46 64 -30 -12 -18
10 - 19 47 23 24 111 54 57 -64 -31 -33
20 - 29 137 70 67 174 56 118 -37 14 -51
30 - 39 182 121 61 153 68 85 29 53 -24
40 - 49 182 127 55 132 62 70 50 65 -15
50 - 59 112 70 42 87 48 39 25 22 3
60 - 69 110 57 53 95 47 48 15 10 5
70+ 132 62 70 186 76 110 -54 -14 -40
Ловеч 1 001 431 570 1 135 465 670 -134 -34 -100
0 - 9 171 79 92 136 71 65 35 8 27
10 - 19 114 42 72 203 83 120 -89 -41 -48
20 - 29 142 43 99 175 50 125 -33 -7 -26
30 - 39 115 42 73 140 55 85 -25 -13 -12
40 - 49 99 48 51 98 39 59 1 9 -8
50 - 59 101 55 46 76 35 41 25 20 5
60 - 69 114 63 51 94 48 46 20 15 5
70+ 145 59 86 213 84 129 -68 -25 -43
Монтана 1 303 583 720 1 516 666 850 -213 -83 -130
0 - 9 217 112 105 253 128 125 -36 -16 -20
10 - 19 137 51 86 191 76 115 -54 -25 -29
20 - 29 170 63 107 250 107 143 -80 -44 -36
30 - 39 148 67 81 189 82 107 -41 -15 -26
40 - 49 122 55 67 143 55 88 -21 0 -21
50 - 59 121 76 45 81 43 38 40 33 7
60 - 69 167 85 82 126 61 65 41 24 17
70+ 221 74 147 283 114 169 -62 -40 -22
Пазарджик 1 260 529 731 1 676 709 967 -416 -180 -236
0 - 9 261 139 122 260 124 136 1 15 -14
10 - 19 116 40 76 297 121 176 -181 -81 -100
20 - 29 232 55 177 341 122 219 -109 -67 -42
30 - 39 188 65 123 304 137 167 -116 -72 -44
40 - 49 110 57 53 149 68 81 -39 -11 -28
50 - 59 108 54 54 82 37 45 26 17 9
60 - 69 107 50 57 97 44 53 10 6 4
70+ 138 69 69 146 56 90 -8 13 -21
Перник 680 339 341 739 315 424 -59 24 -83
0 - 9 80 40 40 108 59 49 -28 -19 -9
10 - 19 48 25 23 71 25 46 -23 0 -23
20 - 29 49 19 30 83 31 52 -34 -12 -22
30 - 39 75 27 48 107 34 73 -32 -7 -25
40 - 49 95 47 48 74 29 45 21 18 3
50 - 59 80 42 38 58 31 27 22 11 11
60 - 69 103 56 47 70 32 38 33 24 9
70+ 150 83 67 168 74 94 -18 9 -27
Плевен 1 603 724 879 1 991 883 1 108 -388 -159 -229
0 - 9 262 128 134 338 174 164 -76 -46 -30
10 - 19 189 80 109 296 137 159 -107 -57 -50
20 - 29 239 64 175 365 136 229 -126 -72 -54
30 - 39 187 75 112 257 99 158 -70 -24 -46
40 - 49 171 89 82 182 81 101 -11 8 -19
50 - 59 155 94 61 128 66 62 27 28 -1
60 - 69 195 109 86 148 72 76 47 37 10
70+ 205 85 120 277 118 159 -72 -33 -39
Пловдив 3 637 1 548 2 089 3 566 1 476 2 090 71 72 -1
0 - 9 650 323 327 692 334 358 -42 -11 -31
10 - 19 319 122 197 393 163 230 -74 -41 -33
20 - 29 546 144 402 592 185 407 -46 -41 -5
30 - 39 555 236 319 561 216 345 -6 20 -26
40 - 49 483 225 258 376 158 218 107 67 40
50 - 59 340 155 185 221 97 124 119 58 61
60 - 69 366 192 174 261 118 143 105 74 31
70+ 378 151 227 470 205 265 -92 -54 -38
Разград 1 436 586 850 1 682 688 994 -246 -102 -144
0 - 9 196 101 95 230 111 119 -34 -10 -24
10 - 19 115 36 79 230 84 146 -115 -48 -67
20 - 29 288 60 228 485 171 314 -197 -111 -86
30 - 39 227 98 129 292 125 167 -65 -27 -38
40 - 49 192 90 102 135 58 77 57 32 25
50 - 59 183 94 89 87 37 50 96 57 39
60 - 69 141 69 72 93 50 43 48 19 29
70+ 94 38 56 130 52 78 -36 -14 -22
Русе 1 037 460 577 1 191 524 667 -154 -64 -90
0 - 9 183 86 97 191 96 95 -8 -10 2
10 - 19 106 40 66 129 52 77 -23 -12 -11
20 - 29 154 50 104 220 85 135 -66 -35 -31
30 - 39 129 53 76 202 93 109 -73 -40 -33
40 - 49 134 70 64 115 60 55 19 10 9
50 - 59 83 43 40 64 35 29 19 8 11
60 - 69 132 67 65 76 41 35 56 26 30
70+ 116 51 65 194 62 132 -78 -11 -67
Силистра 1 386 550 836 1 509 627 882 -123 -77 -46
0 - 9 235 106 129 241 123 118 -6 -17 11
10 - 19 164 66 98 221 98 123 -57 -32 -25
20 - 29 258 46 212 351 95 256 -93 -49 -44
30 - 39 196 71 125 247 107 140 -51 -36 -15
40 - 49 110 59 51 119 53 66 -9 6 -15
50 - 59 143 68 75 84 46 38 59 22 37
60 - 69 181 91 90 91 41 50 90 50 40
70+ 99 43 56 155 64 91 -56 -21 -35
Сливен 1 492 687 805 1 835 819 1 016 -343 -132 -211
0 - 9 291 146 145 407 217 190 -116 -71 -45
10 - 19 190 70 120 294 121 173 -104 -51 -53
20 - 29 213 76 137 316 112 204 -103 -36 -67
30 - 39 186 90 96 295 120 175 -109 -30 -79
40 - 49 177 80 97 149 75 74 28 5 23
50 - 59 146 76 70 108 60 48 38 16 22
60 - 69 134 82 52 76 38 38 58 44 14
70+ 155 67 88 190 76 114 -35 -9 -26
Смолян 766 325 441 1 190 580 610 -424 -255 -169
0 - 9 137 62 75 168 88 80 -31 -26 -5
10 - 19 38 17 21 159 76 83 -121 -59 -62
20 - 29 148 37 111 241 96 145 -93 -59 -34
30 - 39 149 68 81 230 127 103 -81 -59 -22
40 - 49 95 54 41 134 69 65 -39 -15 -24
50 - 59 56 28 28 78 44 34 -22 -16 -6
60 - 69 66 33 33 68 35 33 -2 -2 0
70+ 77 26 51 112 45 67 -35 -19 -16
София (столица) 1 452 688 764 1 377 606 771 75 82 -7
0 - 9 253 127 126 270 133 137 -17 -6 -11
10 - 19 118 61 57 110 53 57 8 8 0
20 - 29 226 87 139 182 46 136 44 41 3
30 - 39 295 122 173 255 98 157 40 24 16
40 - 49 238 126 112 212 98 114 26 28 -2
50 - 59 130 66 64 116 69 47 14 -3 17
60 - 69 103 55 48 111 58 53 -8 -3 -5
70+ 89 44 45 121 51 70 -32 -7 -25
София 2 320 1 067 1 253 2 392 1 044 1 348 -72 23 -95
0 - 9 334 157 177 426 223 203 -92 -66 -26
10 - 19 173 64 109 265 120 145 -92 -56 -36
20 - 29 273 93 180 335 114 221 -62 -21 -41
30 - 39 318 130 188 394 150 244 -76 -20 -56
40 - 49 306 163 143 258 108 150 48 55 -7
50 - 59 239 137 102 184 86 98 55 51 4
60 - 69 291 157 134 185 101 84 106 56 50
70+ 386 166 220 345 142 203 41 24 17
Стара Загора 1 934 861 1 073 2 306 961 1 345 -372 -100 -272
0 - 9 345 165 180 522 262 260 -177 -97 -80
10 - 19 208 75 133 271 104 167 -63 -29 -34
20 - 29 225 63 162 394 127 267 -169 -64 -105
30 - 39 233 107 126 381 146 235 -148 -39 -109
40 - 49 221 104 117 170 68 102 51 36 15
50 - 59 204 121 83 123 51 72 81 70 11
60 - 69 216 104 112 142 78 64 74 26 48
70+ 282 122 160 303 125 178 -21 -3 -18
Търговище 1 337 596 741 1 358 556 802 -21 40 -61
0 - 9 209 116 93 265 135 130 -56 -19 -37
10 - 19 107 39 68 187 76 111 -80 -37 -43
20 - 29 186 42 144 277 84 193 -91 -42 -49
30 - 39 159 46 113 208 77 131 -49 -31 -18
40 - 49 185 97 88 113 41 72 72 56 16
50 - 59 171 90 81 84 41 43 87 49 38
60 - 69 183 91 92 76 42 34 107 49 58
70+ 137 75 62 148 60 88 -11 15 -26
Хасково 2 133 1 009 1 124 2 206 1 002 1 204 -73 7 -80
0 - 9 389 208 181 424 218 206 -35 -10 -25
10 - 19 207 75 132 273 103 170 -66 -28 -38
20 - 29 279 102 177 379 135 244 -100 -33 -67
30 - 39 305 135 170 351 156 195 -46 -21 -25
40 - 49 276 142 134 226 131 95 50 11 39
50 - 59 249 126 123 143 80 63 106 46 60
60 - 69 238 132 106 146 74 72 92 58 34
70+ 190 89 101 264 105 159 -74 -16 -58
Шумен 2 252 933 1 319 1 667 655 1 012 585 278 307
0 - 9 208 98 110 268 119 149 -60 -21 -39
10 - 19 162 57 105 227 83 144 -65 -26 -39
20 - 29 306 54 252 354 104 250 -48 -50 2
30 - 39 304 111 193 288 112 176 16 -1 17
40 - 49 291 135 156 167 87 80 124 48 76
50 - 59 319 153 166 91 40 51 228 113 115
60 - 69 494 255 239 121 53 68 373 202 171
70+ 168 70 98 151 57 94 17 13 4
Ямбол 1 058 486 572 1 030 426 604 28 60 -32
0 - 9 141 76 65 181 89 92 -40 -13 -27
10 - 19 107 39 68 147 59 88 -40 -20 -20
20 - 29 129 45 84 169 65 104 -40 -20 -20
30 - 39 106 49 57 104 34 70 2 15 -13
40 - 49 123 56 67 87 32 55 36 24 12
50 - 59 149 75 74 57 31 26 92 44 48
60 - 69 155 74 81 94 47 47 61 27 34
70+ 148 72 76 191 69 122 -43 3 -46

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
12.04.2019


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 юли 2019 г.
Дата на публикуване06 юли 2019 г.
Дата на последно актуализиране06 юли 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2018 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2018 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила;

· Закон за статистиката;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат по Регламент 862 на Европейския Парламент и на Съвета, относно статистика на миграцията на общността.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за миграцията се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2018 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2018 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2007 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Таблици с данни - консултации

 
 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Жените и мъжете в Република България 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите си новата печатна публикация „Жените и мъжете в Република България 2018“ на български език.

  В изданието е включена интересна и любопитна информация за живота на жените и мъжете в нашата страна, за приликите и разликите между тях, поднесена чрез графики и таблици, кратки текстове и тематични инфографики.

  Публикацията е предназначена за широк кръг потребители, държавната администрация, неправителствени и други организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете.

 • Население и демографски процеси 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2017.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници