Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол


Динамичен ред: Pop_5.3_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ И ПОЛ*
(Брой)
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Общо за страната 166 108 77 595 88 513 168 120 79 047 89 073 -2 012 -1 452 -560
0 - 9 20 602 10 680 9 922 19 029 9 890 9 139 1 573 790 783
10 - 19 17 415 8 014 9 401 19 275 8 933 10 342 -1 860 -919 -941
20 - 29 25 521 9 414 16 107 30 837 12 439 18 398 -5 316 -3 025 -2 291
30 - 39 25 499 11 583 13 916 28 397 13 394 15 003 -2 898 -1 811 -1 087
40 - 49 19 404 10 107 9 297 20 617 10 693 9 924 -1 213 -586 -627
50 - 59 18 079 9 406 8 673 15 640 8 100 7 540 2 439 1 306 1 133
60 - 69 20 353 10 087 10 266 15 989 7 857 8 132 4 364 2 230 2 134
70+ 19 235 8 304 10 931 18 336 7 741 10 595 899 563 336
Благоевград 6 487 3 020 3 467 7 656 3 561 4 095 -1 169 -541 -628
0 - 9 807 419 388 716 358 358 91 61 30
10 - 19 533 217 316 1 061 477 584 -528 -260 -268
20 - 29 1 378 459 919 1 834 710 1 124 -456 -251 -205
30 - 39 1 119 508 611 1 372 637 735 -253 -129 -124
40 - 49 831 488 343 894 485 409 -63 3 -66
50 - 59 694 403 291 701 375 326 -7 28 -35
60 - 69 602 309 293 580 316 264 22 -7 29
70+ 523 217 306 498 203 295 25 14 11
Бургас 11 291 5 125 6 166 10 440 4 920 5 520 851 205 646
0 - 9 1 410 766 644 1 189 635 554 221 131 90
10 - 19 911 365 546 1 142 501 641 -231 -136 -95
20 - 29 1 551 522 1 029 1 709 686 1 023 -158 -164 6
30 - 39 1 810 796 1 014 1 906 871 1 035 -96 -75 -21
40 - 49 1 493 753 740 1 443 750 693 50 3 47
50 - 59 1 337 639 698 922 463 459 415 176 239
60 - 69 1 562 735 827 1 071 534 537 491 201 290
70+ 1 217 549 668 1 058 480 578 159 69 90
Варна 10 671 5 043 5 628 10 332 4 980 5 352 339 63 276
0 - 9 1 274 654 620 1 153 601 552 121 53 68
10 - 19 1 018 553 465 934 413 521 84 140 -56
20 - 29 1 910 796 1 114 1 646 671 975 264 125 139
30 - 39 1 690 768 922 1 803 811 992 -113 -43 -70
40 - 49 1 300 631 669 1 560 867 693 -260 -236 -24
50 - 59 1 103 553 550 1 128 609 519 -25 -56 31
60 - 69 1 294 626 668 1 041 529 512 253 97 156
70+ 1 082 462 620 1 067 479 588 15 -17 32
Велико Търново 5 925 2 624 3 301 6 715 2 941 3 774 -790 -317 -473
0 - 9 728 368 360 804 408 396 -76 -40 -36
10 - 19 877 369 508 644 293 351 233 76 157
20 - 29 882 326 556 1 528 553 975 -646 -227 -419
30 - 39 719 307 412 1 043 435 608 -324 -128 -196
40 - 49 656 329 327 623 301 322 33 28 5
50 - 59 546 279 267 538 291 247 8 -12 20
60 - 69 643 300 343 607 281 326 36 19 17
70+ 874 346 528 928 379 549 -54 -33 -21
Видин 2 609 1 255 1 354 3 265 1 540 1 725 -656 -285 -371
0 - 9 275 147 128 279 153 126 -4 -6 2
10 - 19 179 81 98 389 182 207 -210 -101 -109
20 - 29 250 104 146 506 236 270 -256 -132 -124
30 - 39 321 140 181 444 198 246 -123 -58 -65
40 - 49 336 160 176 373 174 199 -37 -14 -23
50 - 59 311 172 139 283 148 135 28 24 4
60 - 69 433 222 211 428 195 233 5 27 -22
70+ 504 229 275 563 254 309 -59 -25 -34
Враца 4 980 2 349 2 631 6 227 2 981 3 246 -1 247 -632 -615
0 - 9 620 338 282 609 319 290 11 19 -8
10 - 19 404 175 229 837 393 444 -433 -218 -215
20 - 29 710 266 444 1 005 423 582 -295 -157 -138
30 - 39 729 353 376 954 487 467 -225 -134 -91
40 - 49 586 292 294 755 381 374 -169 -89 -80
50 - 59 567 296 271 622 326 296 -55 -30 -25
60 - 69 685 360 325 709 361 348 -24 -1 -23
70+ 679 269 410 736 291 445 -57 -22 -35
Габрово 2 225 1 057 1 168 2 668 1 280 1 388 -443 -223 -220
0 - 9 258 130 128 210 115 95 48 15 33
10 - 19 149 69 80 363 170 193 -214 -101 -113
20 - 29 280 106 174 482 222 260 -202 -116 -86
30 - 39 276 123 153 372 180 192 -96 -57 -39
40 - 49 247 124 123 304 155 149 -57 -31 -26
50 - 59 254 154 100 235 125 110 19 29 -10
60 - 69 338 154 184 277 131 146 61 23 38
70+ 423 197 226 425 182 243 -2 15 -17
Добрич 3 978 1 848 2 130 4 444 2 080 2 364 -466 -232 -234
0 - 9 541 281 260 452 240 212 89 41 48
10 - 19 340 136 204 526 235 291 -186 -99 -87
20 - 29 527 180 347 831 334 497 -304 -154 -150
30 - 39 564 260 304 660 331 329 -96 -71 -25
40 - 49 520 262 258 574 279 295 -54 -17 -37
50 - 59 525 267 258 468 223 245 57 44 13
60 - 69 491 264 227 403 208 195 88 56 32
70+ 470 198 272 530 230 300 -60 -32 -28
Кърджали 10 341 5 029 5 312 4 453 2 124 2 329 5 888 2 905 2 983
0 - 9 1 127 602 525 531 270 261 596 332 264
10 - 19 373 164 209 560 263 297 -187 -99 -88
20 - 29 1 070 323 747 905 347 558 165 -24 189
30 - 39 1 580 598 982 812 379 433 768 219 549
40 - 49 1 102 591 511 574 336 238 528 255 273
50 - 59 1 942 1 048 894 426 226 200 1 516 822 694
60 - 69 2 328 1 262 1 066 311 166 145 2 017 1 096 921
70+ 819 441 378 334 137 197 485 304 181
Кюстендил 2 934 1 541 1 393 3 497 1 655 1 842 -563 -114 -449
0 - 9 284 146 138 253 129 124 31 17 14
10 - 19 158 69 89 523 242 281 -365 -173 -192
20 - 29 428 211 217 559 258 301 -131 -47 -84
30 - 39 496 269 227 547 253 294 -51 16 -67
40 - 49 395 253 142 394 196 198 1 57 -56
50 - 59 380 209 171 328 159 169 52 50 2
60 - 69 385 200 185 375 177 198 10 23 -13
70+ 408 184 224 518 241 277 -110 -57 -53
Ловеч 2 770 1 274 1 496 3 484 1 604 1 880 -714 -330 -384
0 - 9 361 196 165 339 168 171 22 28 -6
10 - 19 221 85 136 600 278 322 -379 -193 -186
20 - 29 327 130 197 503 205 298 -176 -75 -101
30 - 39 374 164 210 447 211 236 -73 -47 -26
40 - 49 309 155 154 350 168 182 -41 -13 -28
50 - 59 301 158 143 308 153 155 -7 5 -12
60 - 69 358 169 189 367 182 185 -9 -13 4
70+ 519 217 302 570 239 331 -51 -22 -29
Монтана 3 654 1 751 1 903 4 427 2 050 2 377 -773 -299 -474
0 - 9 444 237 207 456 241 215 -12 -4 -8
10 - 19 304 145 159 613 269 344 -309 -124 -185
20 - 29 442 177 265 710 306 404 -268 -129 -139
30 - 39 465 223 242 597 282 315 -132 -59 -73
40 - 49 476 253 223 511 246 265 -35 7 -42
50 - 59 426 233 193 414 222 192 12 11 1
60 - 69 523 255 268 505 239 266 18 16 2
70+ 574 228 346 621 245 376 -47 -17 -30
Пазарджик 3 678 1 619 2 059 4 675 2 104 2 571 -997 -485 -512
0 - 9 644 307 337 589 278 311 55 29 26
10 - 19 244 99 145 695 323 372 -451 -224 -227
20 - 29 620 175 445 884 337 547 -264 -162 -102
30 - 39 598 269 329 852 401 451 -254 -132 -122
40 - 49 437 229 208 559 279 280 -122 -50 -72
50 - 59 382 207 175 376 184 192 6 23 -17
60 - 69 378 175 203 332 148 184 46 27 19
70+ 375 158 217 388 154 234 -13 4 -17
Перник 3 048 1 421 1 627 3 159 1 472 1 687 -111 -51 -60
0 - 9 347 183 164 347 173 174 0 10 -10
10 - 19 176 86 90 375 185 190 -199 -99 -100
20 - 29 423 173 250 384 152 232 39 21 18
30 - 39 454 199 255 442 194 248 12 5 7
40 - 49 347 182 165 349 171 178 -2 11 -13
50 - 59 330 172 158 310 160 150 20 12 8
60 - 69 375 180 195 388 189 199 -13 -9 -4
70+ 596 246 350 564 248 316 32 -2 34
Плевен 5 413 2 507 2 906 6 866 3 297 3 569 -1 453 -790 -663
0 - 9 712 365 347 750 393 357 -38 -28 -10
10 - 19 459 191 268 820 403 417 -361 -212 -149
20 - 29 824 284 540 1 261 542 719 -437 -258 -179
30 - 39 729 349 380 1 008 506 502 -279 -157 -122
40 - 49 631 329 302 840 419 421 -209 -90 -119
50 - 59 568 306 262 634 328 306 -66 -22 -44
60 - 69 724 353 371 685 342 343 39 11 28
70+ 766 330 436 868 364 504 -102 -34 -68
Пловдив 14 219 6 378 7 841 12 183 5 520 6 663 2 036 858 1 178
0 - 9 1 784 899 885 1 453 734 719 331 165 166
10 - 19 1 780 784 996 1 225 568 657 555 216 339
20 - 29 2 568 906 1 662 2 296 843 1 453 272 63 209
30 - 39 2 325 1 061 1 264 2 148 969 1 179 177 92 85
40 - 49 1 565 793 772 1 468 756 712 97 37 60
50 - 59 1 332 671 661 1 151 570 581 181 101 80
60 - 69 1 374 631 743 1 142 542 600 232 89 143
70+ 1 491 633 858 1 300 538 762 191 95 96
Разград 3 230 1 446 1 784 3 666 1 602 2 064 -436 -156 -280
0 - 9 399 222 177 409 204 205 -10 18 -28
10 - 19 254 97 157 482 204 278 -228 -107 -121
20 - 29 455 124 331 846 323 523 -391 -199 -192
30 - 39 469 201 268 657 307 350 -188 -106 -82
40 - 49 392 210 182 344 156 188 48 54 -6
50 - 59 460 219 241 310 137 173 150 82 68
60 - 69 446 223 223 303 144 159 143 79 64
70+ 355 150 205 315 127 188 40 23 17
Русе 4 180 1 893 2 287 5 056 2 409 2 647 -876 -516 -360
0 - 9 533 275 258 491 266 225 42 9 33
10 - 19 490 264 226 486 228 258 4 36 -32
20 - 29 583 202 381 1 049 459 590 -466 -257 -209
30 - 39 603 259 344 866 431 435 -263 -172 -91
40 - 49 484 232 252 700 352 348 -216 -120 -96
50 - 59 416 199 217 451 240 211 -35 -41 6
60 - 69 455 219 236 409 189 220 46 30 16
70+ 616 243 373 604 244 360 12 -1 13
Силистра 2 621 1 171 1 450 2 843 1 313 1 530 -222 -142 -80
0 - 9 332 170 162 325 175 150 7 -5 12
10 - 19 238 99 139 408 198 210 -170 -99 -71
20 - 29 368 110 258 542 201 341 -174 -91 -83
30 - 39 353 151 202 413 181 232 -60 -30 -30
40 - 49 298 152 146 283 144 139 15 8 7
50 - 59 302 144 158 257 145 112 45 -1 46
60 - 69 384 192 192 251 116 135 133 76 57
70+ 346 153 193 364 153 211 -18 0 -18
Сливен 3 814 1 821 1 993 5 650 2 715 2 935 -1 836 -894 -942
0 - 9 711 375 336 967 526 441 -256 -151 -105
10 - 19 354 154 200 935 448 487 -581 -294 -287
20 - 29 499 171 328 951 408 543 -452 -237 -215
30 - 39 540 249 291 908 430 478 -368 -181 -187
40 - 49 487 273 214 621 338 283 -134 -65 -69
50 - 59 428 235 193 447 231 216 -19 4 -23
60 - 69 392 185 207 373 159 214 19 26 -7
70+ 403 179 224 448 175 273 -45 4 -49
Смолян 1 744 819 925 2 614 1 291 1 323 -870 -472 -398
0 - 9 222 117 105 260 136 124 -38 -19 -19
10 - 19 89 49 40 316 168 148 -227 -119 -108
20 - 29 322 120 202 570 236 334 -248 -116 -132
30 - 39 312 137 175 530 285 245 -218 -148 -70
40 - 49 205 102 103 296 156 140 -91 -54 -37
50 - 59 194 111 83 213 122 91 -19 -11 -8
60 - 69 190 101 89 206 103 103 -16 -2 -14
70+ 210 82 128 223 85 138 -13 -3 -10
София (столица) 25 399 12 245 13 154 22 169 10 822 11 347 3 230 1 423 1 807
0 - 9 2 518 1 283 1 235 2 589 1 355 1 234 -71 -72 1
10 - 19 5 490 2 742 2 748 1 095 555 540 4 395 2 187 2 208
20 - 29 4 771 2 036 2 735 4 505 1 920 2 585 266 116 150
30 - 39 4 327 2 143 2 184 4 685 2 276 2 409 -358 -133 -225
40 - 49 2 467 1 298 1 169 3 134 1 708 1 426 -667 -410 -257
50 - 59 1 603 827 776 2 196 1 180 1 016 -593 -353 -240
60 - 69 1 825 847 978 2 128 1 057 1 071 -303 -210 -93
70+ 2 398 1 069 1 329 1 837 771 1 066 561 298 263
София 5 799 2 779 3 020 6 062 2 846 3 216 -263 -67 -196
0 - 9 797 407 390 696 351 345 101 56 45
10 - 19 389 178 211 803 376 427 -414 -198 -216
20 - 29 933 374 559 938 383 555 -5 -9 4
30 - 39 944 456 488 949 447 502 -5 9 -14
40 - 49 763 404 359 704 356 348 59 48 11
50 - 59 595 323 272 515 246 269 80 77 3
60 - 69 655 346 309 647 326 321 8 20 -12
70+ 723 291 432 810 361 449 -87 -70 -17
Стара Загора 7 223 3 245 3 978 7 781 3 605 4 176 -558 -360 -198
0 - 9 1 002 513 489 956 500 456 46 13 33
10 - 19 756 295 461 1 072 487 585 -316 -192 -124
20 - 29 1 060 363 697 1 261 481 780 -201 -118 -83
30 - 39 1 049 447 602 1 229 554 675 -180 -107 -73
40 - 49 893 465 428 887 453 434 6 12 -6
50 - 59 724 377 347 703 358 345 21 19 2
60 - 69 778 372 406 745 377 368 33 -5 38
70+ 961 413 548 928 395 533 33 18 15
Търговище 3 342 1 516 1 826 3 039 1 391 1 648 303 125 178
0 - 9 553 282 271 440 237 203 113 45 68
10 - 19 261 125 136 452 215 237 -191 -90 -101
20 - 29 416 98 318 529 181 348 -113 -83 -30
30 - 39 479 194 285 469 225 244 10 -31 41
40 - 49 424 212 212 322 154 168 102 58 44
50 - 59 424 216 208 254 126 128 170 90 80
60 - 69 452 240 212 273 133 140 179 107 72
70+ 333 149 184 300 120 180 33 29 4
Хасково 5 942 2 924 3 018 6 804 3 304 3 500 -862 -380 -482
0 - 9 821 413 408 773 411 362 48 2 46
10 - 19 385 183 202 940 417 523 -555 -234 -321
20 - 29 804 341 463 1 096 455 641 -292 -114 -178
30 - 39 911 441 470 1 096 563 533 -185 -122 -63
40 - 49 728 414 314 911 499 412 -183 -85 -98
50 - 59 800 414 386 693 372 321 107 42 65
60 - 69 835 436 399 607 297 310 228 139 89
70+ 658 282 376 688 290 398 -30 -8 -22
Шумен 5 723 2 572 3 151 4 538 2 063 2 475 1 185 509 676
0 - 9 716 385 331 610 318 292 106 67 39
10 - 19 340 145 195 503 239 264 -163 -94 -69
20 - 29 740 200 540 949 338 611 -209 -138 -71
30 - 39 852 335 517 716 325 391 136 10 126
40 - 49 717 354 363 516 262 254 201 92 109
50 - 59 782 400 382 395 198 197 387 202 185
60 - 69 1 032 507 525 431 211 220 601 296 305
70+ 544 246 298 418 172 246 126 74 52
Ямбол 2 868 1 323 1 545 3 407 1 577 1 830 -539 -254 -285
0 - 9 382 200 182 383 196 187 -1 4 -5
10 - 19 243 95 148 476 203 273 -233 -108 -125
20 - 29 380 137 243 558 229 329 -178 -92 -86
30 - 39 411 183 228 472 225 247 -61 -42 -19
40 - 49 315 167 148 328 152 176 -13 15 -28
50 - 59 353 174 179 362 183 179 -9 -9 0
60 - 69 416 224 192 395 205 190 21 19 2
70+ 368 143 225 433 184 249 -65 -41 -24
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Град 101 855 46 542 55 313 113 017 54 025 58 992 -11 162 -7 483 -3 679
0 - 9 13 630 7 046 6 584 11 688 6 086 5 602 1 942 960 982
10 - 19 12 848 6 141 6 707 12 967 6 244 6 723 -119 -103 -16
20 - 29 17 818 6 671 11 147 21 446 8 991 12 455 -3 628 -2 320 -1 308
30 - 39 16 683 7 442 9 241 20 508 9 813 10 695 -3 825 -2 371 -1 454
40 - 49 10 627 5 421 5 206 15 139 7 895 7 244 -4 512 -2 474 -2 038
50 - 59 8 467 4 236 4 231 11 314 5 859 5 455 -2 847 -1 623 -1 224
60 - 69 9 853 4 589 5 264 10 602 5 220 5 382 -749 -631 -118
70+ 11 929 4 996 6 933 9 353 3 917 5 436 2 576 1 079 1 497
Благоевград 4 049 1 875 2 174 4 658 2 191 2 467 -609 -316 -293
0 - 9 548 283 265 375 189 186 173 94 79
10 - 19 384 157 227 636 294 342 -252 -137 -115
20 - 29 903 326 577 1 116 439 677 -213 -113 -100
30 - 39 704 313 391 862 405 457 -158 -92 -66
40 - 49 473 283 190 564 304 260 -91 -21 -70
50 - 59 395 226 169 465 251 214 -70 -25 -45
60 - 69 332 166 166 373 195 178 -41 -29 -12
70+ 310 121 189 267 114 153 43 7 36
Бургас 8 121 3 609 4 512 7 406 3 538 3 868 715 71 644
0 - 9 1 135 611 524 820 438 382 315 173 142
10 - 19 688 291 397 817 374 443 -129 -83 -46
20 - 29 1 143 403 740 1 195 509 686 -52 -106 54
30 - 39 1 387 604 783 1 407 637 770 -20 -33 13
40 - 49 1 047 525 522 1 096 564 532 -49 -39 -10
50 - 59 869 387 482 691 350 341 178 37 141
60 - 69 1 037 460 577 762 378 384 275 82 193
70+ 815 328 487 618 288 330 197 40 157
Варна 8 031 3 758 4 273 7 986 3 889 4 097 45 -131 176
0 - 9 1 004 518 486 862 447 415 142 71 71
10 - 19 810 478 332 683 309 374 127 169 -42
20 - 29 1 614 674 940 1 303 548 755 311 126 185
30 - 39 1 364 610 754 1 520 693 827 -156 -83 -73
40 - 49 875 417 458 1 285 718 567 -410 -301 -109
50 - 59 720 350 370 908 497 411 -188 -147 -41
60 - 69 860 394 466 759 380 379 101 14 87
70+ 784 317 467 666 297 369 118 20 98
Велико Търново 3 712 1 608 2 104 4 769 2 106 2 663 -1 057 -498 -559
0 - 9 511 249 262 562 287 275 -51 -38 -13
10 - 19 696 310 386 455 216 239 241 94 147
20 - 29 658 240 418 1 253 465 788 -595 -225 -370
30 - 39 463 187 276 830 343 487 -367 -156 -211
40 - 49 367 186 181 457 234 223 -90 -48 -42
50 - 59 254 120 134 385 204 181 -131 -84 -47
60 - 69 287 125 162 385 171 214 -98 -46 -52
70+ 476 191 285 442 186 256 34 5 29
Видин 1 287 613 674 2 027 962 1 065 -740 -349 -391
0 - 9 185 94 91 139 74 65 46 20 26
10 - 19 90 46 44 259 129 130 -169 -83 -86
20 - 29 159 64 95 349 166 183 -190 -102 -88
30 - 39 172 69 103 297 130 167 -125 -61 -64
40 - 49 138 67 71 254 112 142 -116 -45 -71
50 - 59 131 74 57 198 108 90 -67 -34 -33
60 - 69 171 88 83 277 130 147 -106 -42 -64
70+ 241 111 130 254 113 141 -13 -2 -11
Враца 2 223 994 1 229 3 343 1 635 1 708 -1 120 -641 -479
0 - 9 302 177 125 243 125 118 59 52 7
10 - 19 141 67 74 508 252 256 -367 -185 -182
20 - 29 361 120 241 565 246 319 -204 -126 -78
30 - 39 368 168 200 566 294 272 -198 -126 -72
40 - 49 211 99 112 474 238 236 -263 -139 -124
50 - 59 206 98 108 359 188 171 -153 -90 -63
60 - 69 283 131 152 373 189 184 -90 -58 -32
70+ 351 134 217 255 103 152 96 31 65
Габрово 1 346 616 730 2 008 959 1 049 -662 -343 -319
0 - 9 187 95 92 164 85 79 23 10 13
10 - 19 94 48 46 298 137 161 -204 -89 -115
20 - 29 194 71 123 397 190 207 -203 -119 -84
30 - 39 185 76 109 306 148 158 -121 -72 -49
40 - 49 152 68 84 236 121 115 -84 -53 -31
50 - 59 129 79 50 187 94 93 -58 -15 -43
60 - 69 159 64 95 193 88 105 -34 -24 -10
70+ 246 115 131 227 96 131 19 19 0
Добрич 1 833 815 1 018 2 797 1 349 1 448 -964 -534 -430
0 - 9 315 179 136 257 138 119 58 41 17
10 - 19 139 52 87 292 135 157 -153 -83 -70
20 - 29 272 83 189 541 229 312 -269 -146 -123
30 - 39 284 116 168 453 244 209 -169 -128 -41
40 - 49 209 99 110 407 196 211 -198 -97 -101
50 - 59 204 104 100 320 154 166 -116 -50 -66
60 - 69 174 90 84 248 131 117 -74 -41 -33
70+ 236 92 144 279 122 157 -43 -30 -13
Кърджали 2 739 1 275 1 464 1 776 888 888 963 387 576
0 - 9 365 197 168 147 76 71 218 121 97
10 - 19 153 65 88 281 140 141 -128 -75 -53
20 - 29 371 99 272 313 145 168 58 -46 104
30 - 39 465 202 263 303 147 156 162 55 107
40 - 49 275 143 132 255 142 113 20 1 19
50 - 59 371 188 183 205 98 107 166 90 76
60 - 69 441 237 204 146 84 62 295 153 142
70+ 298 144 154 126 56 70 172 88 84
Кюстендил 1 663 849 814 2 278 1 066 1 212 -615 -217 -398
0 - 9 209 110 99 165 86 79 44 24 20
10 - 19 102 47 55 404 184 220 -302 -137 -165
20 - 29 264 126 138 397 184 213 -133 -58 -75
30 - 39 295 148 147 382 184 198 -87 -36 -51
40 - 49 211 128 83 291 137 154 -80 -9 -71
50 - 59 185 103 82 220 106 114 -35 -3 -32
60 - 69 181 81 100 221 99 122 -40 -18 -22
70+ 216 106 110 198 86 112 18 20 -2
Ловеч 1 384 611 773 2 012 935 1 077 -628 -324 -304
0 - 9 194 108 86 189 93 96 5 15 -10
10 - 19 110 47 63 381 179 202 -271 -132 -139
20 - 29 181 67 114 318 132 186 -137 -65 -72
30 - 39 212 94 118 285 133 152 -73 -39 -34
40 - 49 116 51 65 226 105 121 -110 -54 -56
50 - 59 125 64 61 206 99 107 -81 -35 -46
60 - 69 154 59 95 201 103 98 -47 -44 -3
70+ 292 121 171 206 91 115 86 30 56
Монтана 1 597 712 885 2 555 1 188 1 367 -958 -476 -482
0 - 9 222 118 104 214 118 96 8 0 8
10 - 19 136 62 74 390 164 226 -254 -102 -152
20 - 29 215 76 139 426 184 242 -211 -108 -103
30 - 39 246 105 141 378 170 208 -132 -65 -67
40 - 49 170 89 81 353 171 182 -183 -82 -101
50 - 59 137 72 65 284 150 134 -147 -78 -69
60 - 69 179 83 96 287 141 146 -108 -58 -50
70+ 292 107 185 223 90 133 69 17 52
Пазарджик 2 108 885 1 223 2 875 1 321 1 554 -767 -436 -331
0 - 9 375 176 199 312 151 161 63 25 38
10 - 19 135 54 81 462 216 246 -327 -162 -165
20 - 29 370 106 264 524 209 315 -154 -103 -51
30 - 39 387 174 213 528 258 270 -141 -84 -57
40 - 49 237 117 120 382 196 186 -145 -79 -66
50 - 59 188 86 102 262 128 134 -74 -42 -32
60 - 69 198 83 115 213 94 119 -15 -11 -4
70+ 218 89 129 192 69 123 26 20 6
Перник 1 861 831 1 030 2 101 990 1 111 -240 -159 -81
0 - 9 259 132 127 258 129 129 1 3 -2
10 - 19 106 49 57 304 150 154 -198 -101 -97
20 - 29 318 123 195 297 115 182 21 8 13
30 - 39 293 118 175 340 157 183 -47 -39 -8
40 - 49 193 97 96 259 128 131 -66 -31 -35
50 - 59 172 91 81 214 113 101 -42 -22 -20
60 - 69 177 89 88 220 107 113 -43 -18 -25
70+ 343 132 211 209 91 118 134 41 93
Плевен 2 918 1 283 1 635 4 451 2 188 2 263 -1 533 -905 -628
0 - 9 438 222 216 411 219 192 27 3 24
10 - 19 235 106 129 574 297 277 -339 -191 -148
20 - 29 522 169 353 802 356 446 -280 -187 -93
30 - 39 412 171 241 730 371 359 -318 -200 -118
40 - 49 279 148 131 623 314 309 -344 -166 -178
50 - 59 221 109 112 467 236 231 -246 -127 -119
60 - 69 355 163 192 439 227 212 -84 -64 -20
70+ 456 195 261 405 168 237 51 27 24
Пловдив 9 797 4 342 5 455 8 538 3 931 4 607 1 259 411 848
0 - 9 1 243 627 616 930 466 464 313 161 152
10 - 19 1 415 637 778 858 409 449 557 228 329
20 - 29 1 971 713 1 258 1 686 650 1 036 285 63 222
30 - 39 1 678 759 919 1 588 720 868 90 39 51
40 - 49 973 475 498 1 102 578 524 -129 -103 -26
50 - 59 719 361 358 871 437 434 -152 -76 -76
60 - 69 795 345 450 797 395 402 -2 -50 48
70+ 1 003 425 578 706 276 430 297 149 148
Разград 1 306 570 736 1 737 774 963 -431 -204 -227
0 - 9 200 126 74 149 65 84 51 61 -10
10 - 19 115 54 61 233 103 130 -118 -49 -69
20 - 29 177 49 128 378 153 225 -201 -104 -97
30 - 39 221 86 135 316 151 165 -95 -65 -30
40 - 49 132 63 69 179 83 96 -47 -20 -27
50 - 59 134 57 77 182 81 101 -48 -24 -24
60 - 69 143 65 78 168 79 89 -25 -14 -11
70+ 184 70 114 132 59 73 52 11 41
Русе 2 807 1 284 1 523 3 613 1 770 1 843 -806 -486 -320
0 - 9 362 186 176 309 168 141 53 18 35
10 - 19 371 215 156 366 182 184 5 33 -28
20 - 29 420 150 270 824 377 447 -404 -227 -177
30 - 39 441 187 254 663 341 322 -222 -154 -68
40 - 49 284 133 151 521 264 257 -237 -131 -106
50 - 59 226 108 118 339 186 153 -113 -78 -35
60 - 69 273 138 135 277 124 153 -4 14 -18
70+ 430 167 263 314 128 186 116 39 77
Силистра 1 045 472 573 1 183 553 630 -138 -81 -57
0 - 9 131 68 63 129 65 64 2 3 -1
10 - 19 71 30 41 181 94 87 -110 -64 -46
20 - 29 137 50 87 217 80 137 -80 -30 -50
30 - 39 141 62 79 180 80 100 -39 -18 -21
40 - 49 107 54 53 141 70 71 -34 -16 -18
50 - 59 106 48 58 113 66 47 -7 -18 11
60 - 69 151 64 87 100 50 50 51 14 37
70+ 201 96 105 122 48 74 79 48 31
Сливен 2 031 927 1 104 3 587 1 752 1 835 -1 556 -825 -731
0 - 9 399 209 190 531 290 241 -132 -81 -51
10 - 19 176 80 96 612 308 304 -436 -228 -208
20 - 29 307 102 205 587 266 321 -280 -164 -116
30 - 39 304 133 171 622 294 328 -318 -161 -157
40 - 49 251 130 121 439 240 199 -188 -110 -78
50 - 59 169 87 82 319 160 159 -150 -73 -77
60 - 69 195 85 110 246 102 144 -51 -17 -34
70+ 230 101 129 231 92 139 -1 9 -10
Смолян 905 410 495 1 386 727 659 -481 -317 -164
0 - 9 124 63 61 128 68 60 -4 -5 1
10 - 19 56 31 25 186 101 85 -130 -70 -60
20 - 29 164 52 112 321 139 182 -157 -87 -70
30 - 39 162 73 89 296 176 120 -134 -103 -31
40 - 49 96 45 51 175 92 83 -79 -47 -32
50 - 59 96 53 43 100 62 38 -4 -9 5
60 - 69 98 50 48 100 53 47 -2 -3 1
70+ 109 43 66 80 36 44 29 7 22
София (столица) 23 759 11 476 12 283 20 782 10 176 10 606 2 977 1 300 1 677
0 - 9 2 261 1 151 1 110 2 400 1 267 1 133 -139 -116 -23
10 - 19 5 374 2 685 2 689 998 502 496 4 376 2 183 2 193
20 - 29 4 525 1 947 2 578 4 306 1 855 2 451 219 92 127
30 - 39 3 979 1 974 2 005 4 435 2 167 2 268 -456 -193 -263
40 - 49 2 223 1 178 1 045 2 920 1 601 1 319 -697 -423 -274
50 - 59 1 432 743 689 2 044 1 096 948 -612 -353 -259
60 - 69 1 683 779 904 1 991 986 1 005 -308 -207 -101
70+ 2 282 1 019 1 263 1 688 702 986 594 317 277
София 2 745 1 230 1 515 3 241 1 475 1 766 -496 -245 -251
0 - 9 461 224 237 383 187 196 78 37 41
10 - 19 195 87 108 533 258 275 -338 -171 -167
20 - 29 522 195 327 564 222 342 -42 -27 -15
30 - 39 479 197 282 571 266 305 -92 -69 -23
40 - 49 325 164 161 411 198 213 -86 -34 -52
50 - 59 212 120 92 282 128 154 -70 -8 -62
60 - 69 243 132 111 265 128 137 -22 4 -26
70+ 308 111 197 232 88 144 76 23 53
Стара Загора 4 232 1 803 2 429 5 238 2 535 2 703 -1 006 -732 -274
0 - 9 699 360 339 532 280 252 167 80 87
10 - 19 486 178 308 765 375 390 -279 -197 -82
20 - 29 749 246 503 903 372 531 -154 -126 -28
30 - 39 660 257 403 870 414 456 -210 -157 -53
40 - 49 416 218 198 670 359 311 -254 -141 -113
50 - 59 298 141 157 530 271 259 -232 -130 -102
60 - 69 339 161 178 519 274 245 -180 -113 -67
70+ 585 242 343 449 190 259 136 52 84
Търговище 1 578 683 895 1 540 730 810 38 -47 85
0 - 9 318 156 162 158 83 75 160 73 87
10 - 19 117 64 53 236 128 108 -119 -64 -55
20 - 29 220 52 168 262 97 165 -42 -45 3
30 - 39 252 97 155 246 127 119 6 -30 36
40 - 49 179 82 97 201 97 104 -22 -15 -7
50 - 59 163 85 78 158 76 82 5 9 -4
60 - 69 170 80 90 154 76 78 16 4 12
70+ 159 67 92 125 46 79 34 21 13
Хасково 2 675 1 232 1 443 4 513 2 190 2 323 -1 838 -958 -880
0 - 9 458 236 222 444 231 213 14 5 9
10 - 19 170 80 90 679 318 361 -509 -238 -271
20 - 29 452 182 270 729 312 417 -277 -130 -147
30 - 39 441 192 249 785 394 391 -344 -202 -142
40 - 49 259 136 123 675 368 307 -416 -232 -184
50 - 59 234 110 124 485 258 227 -251 -148 -103
60 - 69 298 145 153 378 182 196 -80 -37 -43
70+ 363 151 212 338 127 211 25 24 1
Шумен 2 667 1 151 1 516 2 470 1 192 1 278 197 -41 238
0 - 9 516 264 252 259 146 113 257 118 139
10 - 19 175 76 99 284 155 129 -109 -79 -30
20 - 29 394 103 291 495 193 302 -101 -90 -11
30 - 39 469 182 287 416 204 212 53 -22 75
40 - 49 278 145 133 308 154 154 -30 -9 -21
50 - 59 236 111 125 258 133 125 -22 -22 0
60 - 69 303 146 157 257 124 133 46 22 24
70+ 296 124 172 193 83 110 103 41 62
Ямбол 1 436 628 808 2 147 1 015 1 132 -711 -387 -324
0 - 9 209 107 102 218 115 103 -9 -8 -1
10 - 19 108 45 63 292 135 157 -184 -90 -94
20 - 29 235 83 152 378 158 220 -143 -75 -68
30 - 39 219 88 131 333 165 168 -114 -77 -37
40 - 49 151 81 70 235 111 124 -84 -30 -54
50 - 59 135 61 74 262 129 133 -127 -68 -59
60 - 69 174 86 88 253 130 123 -79 -44 -35
70+ 205 77 128 176 72 104 29 5 24
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Село 64 253 31 053 33 200 55 103 25 022 30 081 9 150 6 031 3 119
0 - 9 6 972 3 634 3 338 7 341 3 804 3 537 -369 -170 -199
10 - 19 4 567 1 873 2 694 6 308 2 689 3 619 -1 741 -816 -925
20 - 29 7 703 2 743 4 960 9 391 3 448 5 943 -1 688 -705 -983
30 - 39 8 816 4 141 4 675 7 889 3 581 4 308 927 560 367
40 - 49 8 777 4 686 4 091 5 478 2 798 2 680 3 299 1 888 1 411
50 - 59 9 612 5 170 4 442 4 326 2 241 2 085 5 286 2 929 2 357
60 - 69 10 500 5 498 5 002 5 387 2 637 2 750 5 113 2 861 2 252
70+ 7 306 3 308 3 998 8 983 3 824 5 159 -1 677 -516 -1 161
Благоевград 2 438 1 145 1 293 2 998 1 370 1 628 -560 -225 -335
0 - 9 259 136 123 341 169 172 -82 -33 -49
10 - 19 149 60 89 425 183 242 -276 -123 -153
20 - 29 475 133 342 718 271 447 -243 -138 -105
30 - 39 415 195 220 510 232 278 -95 -37 -58
40 - 49 358 205 153 330 181 149 28 24 4
50 - 59 299 177 122 236 124 112 63 53 10
60 - 69 270 143 127 207 121 86 63 22 41
70+ 213 96 117 231 89 142 -18 7 -25
Бургас 3 170 1 516 1 654 3 034 1 382 1 652 136 134 2
0 - 9 275 155 120 369 197 172 -94 -42 -52
10 - 19 223 74 149 325 127 198 -102 -53 -49
20 - 29 408 119 289 514 177 337 -106 -58 -48
30 - 39 423 192 231 499 234 265 -76 -42 -34
40 - 49 446 228 218 347 186 161 99 42 57
50 - 59 468 252 216 231 113 118 237 139 98
60 - 69 525 275 250 309 156 153 216 119 97
70+ 402 221 181 440 192 248 -38 29 -67
Варна 2 640 1 285 1 355 2 346 1 091 1 255 294 194 100
0 - 9 270 136 134 291 154 137 -21 -18 -3
10 - 19 208 75 133 251 104 147 -43 -29 -14
20 - 29 296 122 174 343 123 220 -47 -1 -46
30 - 39 326 158 168 283 118 165 43 40 3
40 - 49 425 214 211 275 149 126 150 65 85
50 - 59 383 203 180 220 112 108 163 91 72
60 - 69 434 232 202 282 149 133 152 83 69
70+ 298 145 153 401 182 219 -103 -37 -66
Велико Търново 2 213 1 016 1 197 1 946 835 1 111 267 181 86
0 - 9 217 119 98 242 121 121 -25 -2 -23
10 - 19 181 59 122 189 77 112 -8 -18 10
20 - 29 224 86 138 275 88 187 -51 -2 -49
30 - 39 256 120 136 213 92 121 43 28 15
40 - 49 289 143 146 166 67 99 123 76 47
50 - 59 292 159 133 153 87 66 139 72 67
60 - 69 356 175 181 222 110 112 134 65 69
70+ 398 155 243 486 193 293 -88 -38 -50
Видин 1 322 642 680 1 238 578 660 84 64 20
0 - 9 90 53 37 140 79 61 -50 -26 -24
10 - 19 89 35 54 130 53 77 -41 -18 -23
20 - 29 91 40 51 157 70 87 -66 -30 -36
30 - 39 149 71 78 147 68 79 2 3 -1
40 - 49 198 93 105 119 62 57 79 31 48
50 - 59 180 98 82 85 40 45 95 58 37
60 - 69 262 134 128 151 65 86 111 69 42
70+ 263 118 145 309 141 168 -46 -23 -23
Враца 2 757 1 355 1 402 2 884 1 346 1 538 -127 9 -136
0 - 9 318 161 157 366 194 172 -48 -33 -15
10 - 19 263 108 155 329 141 188 -66 -33 -33
20 - 29 349 146 203 440 177 263 -91 -31 -60
30 - 39 361 185 176 388 193 195 -27 -8 -19
40 - 49 375 193 182 281 143 138 94 50 44
50 - 59 361 198 163 263 138 125 98 60 38
60 - 69 402 229 173 336 172 164 66 57 9
70+ 328 135 193 481 188 293 -153 -53 -100
Габрово 879 441 438 660 321 339 219 120 99
0 - 9 71 35 36 46 30 16 25 5 20
10 - 19 55 21 34 65 33 32 -10 -12 2
20 - 29 86 35 51 85 32 53 1 3 -2
30 - 39 91 47 44 66 32 34 25 15 10
40 - 49 95 56 39 68 34 34 27 22 5
50 - 59 125 75 50 48 31 17 77 44 33
60 - 69 179 90 89 84 43 41 95 47 48
70+ 177 82 95 198 86 112 -21 -4 -17
Добрич 2 145 1 033 1 112 1 647 731 916 498 302 196
0 - 9 226 102 124 195 102 93 31 0 31
10 - 19 201 84 117 234 100 134 -33 -16 -17
20 - 29 255 97 158 290 105 185 -35 -8 -27
30 - 39 280 144 136 207 87 120 73 57 16
40 - 49 311 163 148 167 83 84 144 80 64
50 - 59 321 163 158 148 69 79 173 94 79
60 - 69 317 174 143 155 77 78 162 97 65
70+ 234 106 128 251 108 143 -17 -2 -15
Кърджали 7 602 3 754 3 848 2 677 1 236 1 441 4 925 2 518 2 407
0 - 9 762 405 357 384 194 190 378 211 167
10 - 19 220 99 121 279 123 156 -59 -24 -35
20 - 29 699 224 475 592 202 390 107 22 85
30 - 39 1 115 396 719 509 232 277 606 164 442
40 - 49 827 448 379 319 194 125 508 254 254
50 - 59 1 571 860 711 221 128 93 1 350 732 618
60 - 69 1 887 1 025 862 165 82 83 1 722 943 779
70+ 521 297 224 208 81 127 313 216 97
Кюстендил 1 271 692 579 1 219 589 630 52 103 -51
0 - 9 75 36 39 88 43 45 -13 -7 -6
10 - 19 56 22 34 119 58 61 -63 -36 -27
20 - 29 164 85 79 162 74 88 2 11 -9
30 - 39 201 121 80 165 69 96 36 52 -16
40 - 49 184 125 59 103 59 44 81 66 15
50 - 59 195 106 89 108 53 55 87 53 34
60 - 69 204 119 85 154 78 76 50 41 9
70+ 192 78 114 320 155 165 -128 -77 -51
Ловеч 1 386 663 723 1 472 669 803 -86 -6 -80
0 - 9 167 88 79 150 75 75 17 13 4
10 - 19 111 38 73 219 99 120 -108 -61 -47
20 - 29 146 63 83 185 73 112 -39 -10 -29
30 - 39 162 70 92 162 78 84 0 -8 8
40 - 49 193 104 89 124 63 61 69 41 28
50 - 59 176 94 82 102 54 48 74 40 34
60 - 69 204 110 94 166 79 87 38 31 7
70+ 227 96 131 364 148 216 -137 -52 -85
Монтана 2 057 1 039 1 018 1 872 862 1 010 185 177 8
0 - 9 222 119 103 242 123 119 -20 -4 -16
10 - 19 168 83 85 223 105 118 -55 -22 -33
20 - 29 227 101 126 284 122 162 -57 -21 -36
30 - 39 219 118 101 219 112 107 0 6 -6
40 - 49 306 164 142 158 75 83 148 89 59
50 - 59 289 161 128 130 72 58 159 89 70
60 - 69 344 172 172 218 98 120 126 74 52
70+ 282 121 161 398 155 243 -116 -34 -82
Пазарджик 1 570 734 836 1 800 783 1 017 -230 -49 -181
0 - 9 269 131 138 277 127 150 -8 4 -12
10 - 19 109 45 64 233 107 126 -124 -62 -62
20 - 29 250 69 181 360 128 232 -110 -59 -51
30 - 39 211 95 116 324 143 181 -113 -48 -65
40 - 49 200 112 88 177 83 94 23 29 -6
50 - 59 194 121 73 114 56 58 80 65 15
60 - 69 180 92 88 119 54 65 61 38 23
70+ 157 69 88 196 85 111 -39 -16 -23
Перник 1 187 590 597 1 058 482 576 129 108 21
0 - 9 88 51 37 89 44 45 -1 7 -8
10 - 19 70 37 33 71 35 36 -1 2 -3
20 - 29 105 50 55 87 37 50 18 13 5
30 - 39 161 81 80 102 37 65 59 44 15
40 - 49 154 85 69 90 43 47 64 42 22
50 - 59 158 81 77 96 47 49 62 34 28
60 - 69 198 91 107 168 82 86 30 9 21
70+ 253 114 139 355 157 198 -102 -43 -59
Плевен 2 495 1 224 1 271 2 415 1 109 1 306 80 115 -35
0 - 9 274 143 131 339 174 165 -65 -31 -34
10 - 19 224 85 139 246 106 140 -22 -21 -1
20 - 29 302 115 187 459 186 273 -157 -71 -86
30 - 39 317 178 139 278 135 143 39 43 -4
40 - 49 352 181 171 217 105 112 135 76 59
50 - 59 347 197 150 167 92 75 180 105 75
60 - 69 369 190 179 246 115 131 123 75 48
70+ 310 135 175 463 196 267 -153 -61 -92
Пловдив 4 422 2 036 2 386 3 645 1 589 2 056 777 447 330
0 - 9 541 272 269 523 268 255 18 4 14
10 - 19 365 147 218 367 159 208 -2 -12 10
20 - 29 597 193 404 610 193 417 -13 0 -13
30 - 39 647 302 345 560 249 311 87 53 34
40 - 49 592 318 274 366 178 188 226 140 86
50 - 59 613 310 303 280 133 147 333 177 156
60 - 69 579 286 293 345 147 198 234 139 95
70+ 488 208 280 594 262 332 -106 -54 -52
Разград 1 924 876 1 048 1 929 828 1 101 -5 48 -53
0 - 9 199 96 103 260 139 121 -61 -43 -18
10 - 19 139 43 96 249 101 148 -110 -58 -52
20 - 29 278 75 203 468 170 298 -190 -95 -95
30 - 39 248 115 133 341 156 185 -93 -41 -52
40 - 49 260 147 113 165 73 92 95 74 21
50 - 59 326 162 164 128 56 72 198 106 92
60 - 69 303 158 145 135 65 70 168 93 75
70+ 171 80 91 183 68 115 -12 12 -24
Русе 1 373 609 764 1 443 639 804 -70 -30 -40
0 - 9 171 89 82 182 98 84 -11 -9 -2
10 - 19 119 49 70 120 46 74 -1 3 -4
20 - 29 163 52 111 225 82 143 -62 -30 -32
30 - 39 162 72 90 203 90 113 -41 -18 -23
40 - 49 200 99 101 179 88 91 21 11 10
50 - 59 190 91 99 112 54 58 78 37 41
60 - 69 182 81 101 132 65 67 50 16 34
70+ 186 76 110 290 116 174 -104 -40 -64
Силистра 1 576 699 877 1 660 760 900 -84 -61 -23
0 - 9 201 102 99 196 110 86 5 -8 13
10 - 19 167 69 98 227 104 123 -60 -35 -25
20 - 29 231 60 171 325 121 204 -94 -61 -33
30 - 39 212 89 123 233 101 132 -21 -12 -9
40 - 49 191 98 93 142 74 68 49 24 25
50 - 59 196 96 100 144 79 65 52 17 35
60 - 69 233 128 105 151 66 85 82 62 20
70+ 145 57 88 242 105 137 -97 -48 -49
Сливен 1 783 894 889 2 063 963 1 100 -280 -69 -211
0 - 9 312 166 146 436 236 200 -124 -70 -54
10 - 19 178 74 104 323 140 183 -145 -66 -79
20 - 29 192 69 123 364 142 222 -172 -73 -99
30 - 39 236 116 120 286 136 150 -50 -20 -30
40 - 49 236 143 93 182 98 84 54 45 9
50 - 59 259 148 111 128 71 57 131 77 54
60 - 69 197 100 97 127 57 70 70 43 27
70+ 173 78 95 217 83 134 -44 -5 -39
Смолян 839 409 430 1 228 564 664 -389 -155 -234
0 - 9 98 54 44 132 68 64 -34 -14 -20
10 - 19 33 18 15 130 67 63 -97 -49 -48
20 - 29 158 68 90 249 97 152 -91 -29 -62
30 - 39 150 64 86 234 109 125 -84 -45 -39
40 - 49 109 57 52 121 64 57 -12 -7 -5
50 - 59 98 58 40 113 60 53 -15 -2 -13
60 - 69 92 51 41 106 50 56 -14 1 -15
70+ 101 39 62 143 49 94 -42 -10 -32
София (столица) 1 640 769 871 1 387 646 741 253 123 130
0 - 9 257 132 125 189 88 101 68 44 24
10 - 19 116 57 59 97 53 44 19 4 15
20 - 29 246 89 157 199 65 134 47 24 23
30 - 39 348 169 179 250 109 141 98 60 38
40 - 49 244 120 124 214 107 107 30 13 17
50 - 59 171 84 87 152 84 68 19 0 19
60 - 69 142 68 74 137 71 66 5 -3 8
70+ 116 50 66 149 69 80 -33 -19 -14
София 3 054 1 549 1 505 2 821 1 371 1 450 233 178 55
0 - 9 336 183 153 313 164 149 23 19 4
10 - 19 194 91 103 270 118 152 -76 -27 -49
20 - 29 411 179 232 374 161 213 37 18 19
30 - 39 465 259 206 378 181 197 87 78 9
40 - 49 438 240 198 293 158 135 145 82 63
50 - 59 383 203 180 233 118 115 150 85 65
60 - 69 412 214 198 382 198 184 30 16 14
70+ 415 180 235 578 273 305 -163 -93 -70
Стара Загора 2 991 1 442 1 549 2 543 1 070 1 473 448 372 76
0 - 9 303 153 150 424 220 204 -121 -67 -54
10 - 19 270 117 153 307 112 195 -37 5 -42
20 - 29 311 117 194 358 109 249 -47 8 -55
30 - 39 389 190 199 359 140 219 30 50 -20
40 - 49 477 247 230 217 94 123 260 153 107
50 - 59 426 236 190 173 87 86 253 149 104
60 - 69 439 211 228 226 103 123 213 108 105
70+ 376 171 205 479 205 274 -103 -34 -69
Търговище 1 764 833 931 1 499 661 838 265 172 93
0 - 9 235 126 109 282 154 128 -47 -28 -19
10 - 19 144 61 83 216 87 129 -72 -26 -46
20 - 29 196 46 150 267 84 183 -71 -38 -33
30 - 39 227 97 130 223 98 125 4 -1 5
40 - 49 245 130 115 121 57 64 124 73 51
50 - 59 261 131 130 96 50 46 165 81 84
60 - 69 282 160 122 119 57 62 163 103 60
70+ 174 82 92 175 74 101 -1 8 -9
Хасково 3 267 1 692 1 575 2 291 1 114 1 177 976 578 398
0 - 9 363 177 186 329 180 149 34 -3 37
10 - 19 215 103 112 261 99 162 -46 4 -50
20 - 29 352 159 193 367 143 224 -15 16 -31
30 - 39 470 249 221 311 169 142 159 80 79
40 - 49 469 278 191 236 131 105 233 147 86
50 - 59 566 304 262 208 114 94 358 190 168
60 - 69 537 291 246 229 115 114 308 176 132
70+ 295 131 164 350 163 187 -55 -32 -23
Шумен 3 056 1 421 1 635 2 068 871 1 197 988 550 438
0 - 9 200 121 79 351 172 179 -151 -51 -100
10 - 19 165 69 96 219 84 135 -54 -15 -39
20 - 29 346 97 249 454 145 309 -108 -48 -60
30 - 39 383 153 230 300 121 179 83 32 51
40 - 49 439 209 230 208 108 100 231 101 130
50 - 59 546 289 257 137 65 72 409 224 185
60 - 69 729 361 368 174 87 87 555 274 281
70+ 248 122 126 225 89 136 23 33 -10
Ямбол 1 432 695 737 1 260 562 698 172 133 39
0 - 9 173 93 80 165 81 84 8 12 -4
10 - 19 135 50 85 184 68 116 -49 -18 -31
20 - 29 145 54 91 180 71 109 -35 -17 -18
30 - 39 192 95 97 139 60 79 53 35 18
40 - 49 164 86 78 93 41 52 71 45 26
50 - 59 218 113 105 100 54 46 118 59 59
60 - 69 242 138 104 142 75 67 100 63 37
70+ 163 66 97 257 112 145 -94 -46 -48

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
13.04.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 април 2020 г.
Дата на публикуване13 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране13 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2019 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2019 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила;

· Закон за статистиката;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат по Регламент 862 на Европейския Парламент и на Съвета, относно статистика на миграцията на общността.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за миграцията се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2019 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2019 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2007 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Таблици с данни - консултации

 
 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

Страници

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници