Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол


Динамичен ред: Pop_5.3_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ И ПОЛ*
(Брой)
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Общо за страната 234 606 116 482 118 124 203 891 100 835 103 056 30 715 15 647 15 068
0 - 9 20 194 10 377 9 817 17 737 9 121 8 616 2 457 1 256 1 201
10 - 19 19 474 9 052 10 422 17 640 8 134 9 506 1 834 918 916
20 - 29 31 095 12 656 18 439 26 507 10 456 16 051 4 588 2 200 2 388
30 - 39 37 028 18 947 18 081 31 230 15 964 15 266 5 798 2 983 2 815
40 - 49 36 909 19 910 16 999 31 855 17 168 14 687 5 054 2 742 2 312
50 - 59 33 580 17 402 16 178 28 763 14 910 13 853 4 817 2 492 2 325
60 - 69 33 510 17 143 16 367 28 865 14 856 14 009 4 645 2 287 2 358
70+ 22 816 10 995 11 821 21 294 10 226 11 068 1 522 769 753
Благоевград 6 461 3 013 3 448 5 709 2 614 3 095 752 399 353
0 - 9 782 406 376 648 348 300 134 58 76
10 - 19 539 201 338 858 373 485 -319 -172 -147
20 - 29 1 196 401 795 1 128 378 750 68 23 45
30 - 39 1 274 596 678 1 060 495 565 214 101 113
40 - 49 862 490 372 652 349 303 210 141 69
50 - 59 724 393 331 520 254 266 204 139 65
60 - 69 619 325 294 464 251 213 155 74 81
70+ 465 201 264 379 166 213 86 35 51
Бургас 14 922 7 266 7 656 11 729 5 816 5 913 3 193 1 450 1 743
0 - 9 1 207 633 574 888 450 438 319 183 136
10 - 19 991 435 556 1 060 482 578 -69 -47 -22
20 - 29 1 710 643 1 067 1 447 543 904 263 100 163
30 - 39 2 350 1 173 1 177 1 694 882 812 656 291 365
40 - 49 2 426 1 289 1 137 1 840 1 009 831 586 280 306
50 - 59 2 313 1 128 1 185 1 657 868 789 656 260 396
60 - 69 2 476 1 261 1 215 1 826 938 888 650 323 327
70+ 1 449 704 745 1 317 644 673 132 60 72
Варна 16 496 8 158 8 338 13 546 6 776 6 770 2 950 1 382 1 568
0 - 9 1 409 737 672 1 106 576 530 303 161 142
10 - 19 1 286 656 630 949 414 535 337 242 95
20 - 29 2 554 1 065 1 489 1 683 694 989 871 371 500
30 - 39 2 617 1 304 1 313 2 123 1 038 1 085 494 266 228
40 - 49 2 647 1 424 1 223 2 355 1 289 1 066 292 135 157
50 - 59 2 237 1 131 1 106 1 998 1 073 925 239 58 181
60 - 69 2 254 1 111 1 143 2 015 1 039 976 239 72 167
70+ 1 492 730 762 1 317 653 664 175 77 98
Велико Търново 8 718 4 264 4 454 8 731 4 285 4 446 -13 -21 8
0 - 9 708 351 357 753 395 358 -45 -44 -1
10 - 19 787 320 467 623 292 331 164 28 136
20 - 29 1 118 419 699 1 396 553 843 -278 -134 -144
30 - 39 1 261 654 607 1 388 682 706 -127 -28 -99
40 - 49 1 402 743 659 1 314 689 625 88 54 34
50 - 59 1 260 669 591 1 170 606 564 90 63 27
60 - 69 1 245 653 592 1 167 619 548 78 34 44
70+ 937 455 482 920 449 471 17 6 11
Видин 2 843 1 381 1 462 2 670 1 332 1 338 173 49 124
0 - 9 200 99 101 190 98 92 10 1 9
10 - 19 180 79 101 262 117 145 -82 -38 -44
20 - 29 279 116 163 305 129 176 -26 -13 -13
30 - 39 376 172 204 312 157 155 64 15 49
40 - 49 410 216 194 401 233 168 9 -17 26
50 - 59 438 227 211 374 195 179 64 32 32
60 - 69 491 261 230 372 199 173 119 62 57
70+ 469 211 258 454 204 250 15 7 8
Враца 5 064 2 450 2 614 4 692 2 260 2 432 372 190 182
0 - 9 615 342 273 544 291 253 71 51 20
10 - 19 383 176 207 583 274 309 -200 -98 -102
20 - 29 695 244 451 671 242 429 24 2 22
30 - 39 776 406 370 656 333 323 120 73 47
40 - 49 674 343 331 584 309 275 90 34 56
50 - 59 650 358 292 561 303 258 89 55 34
60 - 69 686 341 345 550 269 281 136 72 64
70+ 585 240 345 543 239 304 42 1 41
Габрово 4 676 2 385 2 291 3 564 1 821 1 743 1 112 564 548
0 - 9 356 173 183 310 161 149 46 12 34
10 - 19 256 127 129 303 143 160 -47 -16 -31
20 - 29 414 173 241 343 147 196 71 26 45
30 - 39 590 300 290 424 225 199 166 75 91
40 - 49 795 438 357 545 295 250 250 143 107
50 - 59 751 393 358 515 281 234 236 112 124
60 - 69 835 439 396 576 297 279 259 142 117
70+ 679 342 337 548 272 276 131 70 61
Добрич 4 388 2 101 2 287 3 861 1 852 2 009 527 249 278
0 - 9 497 264 233 394 202 192 103 62 41
10 - 19 352 161 191 411 196 215 -59 -35 -24
20 - 29 495 167 328 545 203 342 -50 -36 -14
30 - 39 593 280 313 483 237 246 110 43 67
40 - 49 701 361 340 545 283 262 156 78 78
50 - 59 660 331 329 547 277 270 113 54 59
60 - 69 609 314 295 465 237 228 144 77 67
70+ 481 223 258 471 217 254 10 6 4
Кърджали 6 436 3 269 3 167 2 740 1 330 1 410 3 696 1 939 1 757
0 - 9 550 289 261 344 179 165 206 110 96
10 - 19 310 131 179 355 156 199 -45 -25 -20
20 - 29 714 244 470 446 153 293 268 91 177
30 - 39 1 016 472 544 537 260 277 479 212 267
40 - 49 942 549 393 373 232 141 569 317 252
50 - 59 1 280 731 549 267 149 118 1 013 582 431
60 - 69 1 192 646 546 234 121 113 958 525 433
70+ 432 207 225 184 80 104 248 127 121
Кюстендил 4 316 2 170 2 146 2 598 1 312 1 286 1 718 858 860
0 - 9 310 149 161 242 114 128 68 35 33
10 - 19 200 104 96 341 176 165 -141 -72 -69
20 - 29 439 163 276 262 103 159 177 60 117
30 - 39 632 326 306 364 197 167 268 129 139
40 - 49 744 418 326 374 214 160 370 204 166
50 - 59 682 343 339 330 174 156 352 169 183
60 - 69 745 396 349 323 167 156 422 229 193
70+ 564 271 293 362 167 195 202 104 98
Ловеч 5 033 2 478 2 555 3 317 1 597 1 720 1 716 881 835
0 - 9 428 220 208 310 160 150 118 60 58
10 - 19 309 125 184 394 166 228 -85 -41 -44
20 - 29 466 186 280 393 151 242 73 35 38
30 - 39 601 280 321 371 176 195 230 104 126
40 - 49 760 403 357 471 246 225 289 157 132
50 - 59 773 414 359 431 234 197 342 180 162
60 - 69 941 475 466 457 233 224 484 242 242
70+ 755 375 380 490 231 259 265 144 121
Монтана 4 574 2 243 2 331 3 887 1 903 1 984 687 340 347
0 - 9 391 184 207 366 187 179 25 -3 28
10 - 19 295 119 176 461 218 243 -166 -99 -67
20 - 29 488 195 293 486 189 297 2 6 -4
30 - 39 610 315 295 474 269 205 136 46 90
40 - 49 694 390 304 514 287 227 180 103 77
50 - 59 679 365 314 493 245 248 186 120 66
60 - 69 801 386 415 539 274 265 262 112 150
70+ 616 289 327 554 234 320 62 55 7
Пазарджик 5 596 2 663 2 933 4 388 2 102 2 286 1 208 561 647
0 - 9 660 344 316 466 237 229 194 107 87
10 - 19 357 159 198 593 276 317 -236 -117 -119
20 - 29 685 227 458 651 241 410 34 -14 48
30 - 39 965 441 524 738 392 346 227 49 178
40 - 49 901 475 426 602 332 270 299 143 156
50 - 59 756 394 362 513 252 261 243 142 101
60 - 69 745 380 365 449 209 240 296 171 125
70+ 527 243 284 376 163 213 151 80 71
Перник 5 862 2 999 2 863 2 674 1 294 1 380 3 188 1 705 1 483
0 - 9 469 251 218 258 124 134 211 127 84
10 - 19 406 200 206 289 134 155 117 66 51
20 - 29 590 240 350 277 99 178 313 141 172
30 - 39 884 460 424 366 179 187 518 281 237
40 - 49 1 036 578 458 412 217 195 624 361 263
50 - 59 930 493 437 329 181 148 601 312 289
60 - 69 867 455 412 368 197 171 499 258 241
70+ 680 322 358 375 163 212 305 159 146
Плевен 8 729 4 299 4 430 8 419 4 233 4 186 310 66 244
0 - 9 746 411 335 648 375 273 98 36 62
10 - 19 535 216 319 777 355 422 -242 -139 -103
20 - 29 1 058 429 629 1 000 396 604 58 33 25
30 - 39 1 291 664 627 1 102 598 504 189 66 123
40 - 49 1 319 674 645 1 239 651 588 80 23 57
50 - 59 1 309 663 646 1 224 627 597 85 36 49
60 - 69 1 407 709 698 1 337 675 662 70 34 36
70+ 1 064 533 531 1 092 556 536 -28 -23 -5
Пловдив 24 145 11 999 12 146 19 041 9 372 9 669 5 104 2 627 2 477
0 - 9 2 008 1 030 978 1 596 823 773 412 207 205
10 - 19 2 219 1 050 1 169 1 484 687 797 735 363 372
20 - 29 3 971 1 641 2 330 2 551 982 1 569 1 420 659 761
30 - 39 4 024 2 098 1 926 3 023 1 543 1 480 1 001 555 446
40 - 49 3 627 1 912 1 715 2 918 1 522 1 396 709 390 319
50 - 59 3 308 1 749 1 559 2 849 1 470 1 379 459 279 180
60 - 69 3 004 1 555 1 449 2 747 1 442 1 305 257 113 144
70+ 1 948 964 1 020 1 873 903 970 75 61 50
Разград 3 749 1 790 1 959 3 164 1 494 1 670 585 296 289
0 - 9 453 227 226 383 194 189 70 33 37
10 - 19 252 113 139 363 172 191 -111 -59 -52
20 - 29 547 181 366 526 188 338 21 -7 28
30 - 39 515 248 267 465 228 237 50 20 30
40 - 49 583 301 282 484 233 251 99 68 31
50 - 59 563 316 247 377 213 164 186 103 83
60 - 69 528 263 265 333 167 166 195 96 99
70+ 308 141 167 233 99 134 75 42 33
Русе 8 648 4 397 4 251 8 507 4 329 4 178 141 68 73
0 - 9 591 297 294 528 268 260 63 29 34
10 - 19 716 362 354 594 288 306 122 74 48
20 - 29 902 379 523 1 085 473 612 -183 -94 -89
30 - 39 1 203 599 604 1 193 632 561 10 -33 43
40 - 49 1 528 797 731 1 403 726 677 125 71 54
50 - 59 1 412 766 646 1 373 718 655 39 48 -9
60 - 69 1 370 715 655 1 377 724 653 -7 -9 2
70+ 926 482 444 954 500 454 -28 -18 -10
Силистра 2 866 1 290 1 576 2 526 1 140 1 386 340 150 190
0 - 9 315 158 157 257 126 131 58 32 26
10 - 19 224 98 126 312 128 184 -88 -30 -58
20 - 29 384 115 269 392 138 254 -8 -23 15
30 - 39 421 183 238 359 166 193 62 17 45
40 - 49 376 180 196 304 158 146 72 22 50
50 - 59 387 205 182 296 148 148 91 57 34
60 - 69 444 205 239 299 142 157 145 63 82
70+ 315 146 169 307 134 173 8 12 -4
Сливен 4 493 2 178 2 315 4 892 2 390 2 502 -399 -212 -187
0 - 9 581 297 284 661 325 336 -80 -28 -52
10 - 19 391 175 216 678 294 384 -287 -119 -168
20 - 29 528 201 327 656 276 380 -128 -75 -53
30 - 39 719 364 355 725 400 325 -6 -36 30
40 - 49 652 364 288 651 363 288 1 1 0
50 - 59 602 290 312 580 283 297 22 7 15
60 - 69 603 290 313 526 268 258 77 22 55
70+ 417 197 220 415 181 234 2 16 -14
Смолян 2 117 1 023 1 094 2 286 1 157 1 129 -169 -134 -35
0 - 9 284 134 150 246 118 128 38 16 22
10 - 19 131 51 80 294 147 147 -163 -96 -67
20 - 29 272 107 165 364 159 205 -92 -52 -40
30 - 39 432 210 222 433 233 200 -1 -23 22
40 - 49 328 178 150 345 192 153 -17 -14 -3
50 - 59 256 137 119 287 156 131 -31 -19 -12
60 - 69 225 124 101 170 90 80 55 34 21
70+ 189 82 107 147 62 85 42 20 22
София (столица) 25 278 12 720 12 558 41 043 20 590 20 453 -15 765 -7 870 -7 895
0 - 9 2 126 1 085 1 041 3 121 1 571 1 550 -995 -486 -509
10 - 19 4 876 2 463 2 413 2 025 983 1 042 2 851 1 480 1 371
20 - 29 5 170 2 421 2 749 5 178 2 194 2 984 -8 227 -235
30 - 39 4 783 2 568 2 215 7 189 3 652 3 537 -2 406 -1 084 -1 322
40 - 49 3 192 1 757 1 435 7 286 3 964 3 322 -4 094 -2 207 -1 887
50 - 59 2 044 1 047 997 6 047 3 109 2 938 -4 003 -2 062 -1 941
60 - 69 1 515 728 787 6 274 3 162 3 112 -4 759 -2 434 -2 325
70+ 1 572 651 921 3 923 1 955 1 968 -2 351 -1 304 -1 047
София 19 553 9 866 9 687 4 901 2 233 2 668 14 652 7 633 7 019
0 - 9 1 157 566 591 663 339 324 494 227 267
10 - 19 1 026 494 532 577 252 325 449 242 207
20 - 29 2 016 858 1 158 715 225 490 1 301 633 668
30 - 39 3 111 1 638 1 473 756 348 408 2 355 1 290 1 065
40 - 49 3 792 2 050 1 742 687 347 340 3 105 1 703 1 402
50 - 59 3 164 1 547 1 617 537 271 266 2 627 1 276 1 351
60 - 69 3 266 1 660 1 606 432 222 210 2 834 1 438 1 396
70+ 2 021 1 053 968 534 229 305 1 487 824 663
Стара Загора 17 391 8 892 8 499 16 225 8 255 7 970 1 166 637 529
0 - 9 1 213 602 611 1 084 542 542 129 60 69
10 - 19 1 066 460 606 1 250 589 661 -184 -129 -55
20 - 29 1 786 778 1 008 1 576 644 932 210 134 76
30 - 39 2 673 1 472 1 201 2 244 1 203 1 041 429 269 160
40 - 49 3 040 1 683 1 357 2 838 1 564 1 274 202 119 83
50 - 59 2 963 1 529 1 434 2 812 1 446 1 366 151 83 68
60 - 69 2 915 1 492 1 423 2 764 1 426 1 338 151 66 85
70+ 1 735 876 859 1 657 841 816 78 35 43
Търговище 2 872 1 374 1 498 2 371 1 148 1 223 501 226 275
0 - 9 406 214 192 347 178 169 59 36 23
10 - 19 200 80 120 286 134 152 -86 -54 -32
20 - 29 385 126 259 376 138 238 9 -12 21
30 - 39 416 210 206 348 185 163 68 25 43
40 - 49 426 219 207 312 168 144 114 51 63
50 - 59 416 210 206 270 133 137 146 77 69
60 - 69 342 174 168 213 118 95 129 56 73
70+ 281 141 140 219 94 125 62 47 15
Хасково 6 159 3 115 3 044 5 101 2 476 2 625 1 058 639 419
0 - 9 789 406 383 588 313 275 201 93 108
10 - 19 462 212 250 672 291 381 -210 -79 -131
20 - 29 846 351 495 762 293 469 84 58 26
30 - 39 987 527 460 758 406 352 229 121 108
40 - 49 922 505 417 694 377 317 228 128 100
50 - 59 778 428 350 573 290 283 205 138 67
60 - 69 826 443 383 589 310 279 237 133 104
70+ 549 243 306 465 196 269 84 47 37
Шумен 7 899 3 942 3 957 6 489 3 214 3 275 1 410 728 682
0 - 9 634 341 293 523 280 243 111 61 50
10 - 19 438 166 272 492 223 269 -54 -57 3
20 - 29 884 351 533 828 318 510 56 33 23
30 - 39 1 123 573 550 986 496 490 137 77 60
40 - 49 1 287 692 595 1 015 527 488 272 165 107
50 - 59 1 275 660 615 992 513 479 283 147 136
60 - 69 1 489 761 728 1 024 537 487 465 224 241
70+ 769 398 371 629 320 309 140 78 62
Ямбол 5 322 2 757 2 565 4 820 2 510 2 310 502 247 255
0 - 9 309 167 142 273 147 126 36 20 16
10 - 19 287 119 168 354 174 180 -67 -55 -12
20 - 29 503 235 268 465 207 258 38 28 10
30 - 39 785 414 371 659 352 307 126 62 64
40 - 49 843 481 362 697 392 305 146 89 57
50 - 59 970 485 485 841 441 400 129 44 85
60 - 69 1 070 581 489 975 523 452 95 58 37
70+ 555 275 280 556 274 282 -1 1 -2
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Град 113 595 54 995 58 600 159 693 80 368 79 325 -46 098 -25 373 -20 725
0 - 9 12 650 6 509 6 141 11 679 5 987 5 692 971 522 449
10 - 19 12 503 5 913 6 590 12 712 6 154 6 558 -209 -241 32
20 - 29 20 047 8 187 11 860 19 847 8 252 11 595 200 -65 265
30 - 39 20 838 10 538 10 300 24 315 12 588 11 727 -3 477 -2 050 -1 427
40 - 49 15 924 8 726 7 198 26 217 14 089 12 128 -10 293 -5 363 -4 930
50 - 59 11 731 6 040 5 691 24 658 12 705 11 953 -12 927 -6 665 -6 262
60 - 69 10 282 4 959 5 323 25 004 12 909 12 095 -14 722 -7 950 -6 772
70+ 9 620 4 123 5 497 15 261 7 684 7 577 -5 641 -3 561 -2 080
Благоевград 4 055 1 907 2 148 3 654 1 713 1 941 401 194 207
0 - 9 512 268 244 340 181 159 172 87 85
10 - 19 409 158 251 528 251 277 -119 -93 -26
20 - 29 770 275 495 712 270 442 58 5 53
30 - 39 817 393 424 678 308 370 139 85 54
40 - 49 546 312 234 460 248 212 86 64 22
50 - 59 429 240 189 371 174 197 58 66 -8
60 - 69 328 154 174 347 190 157 -19 -36 17
70+ 244 107 137 218 91 127 26 16 10
Бургас 9 168 4 344 4 824 9 353 4 700 4 653 -185 -356 171
0 - 9 973 504 469 632 321 311 341 183 158
10 - 19 711 313 398 775 373 402 -64 -60 -4
20 - 29 1 174 441 733 1 095 442 653 79 -1 80
30 - 39 1 661 794 867 1 311 692 619 350 102 248
40 - 49 1 467 791 676 1 543 829 714 -76 -38 -38
50 - 59 1 209 583 626 1 422 738 684 -213 -155 -58
60 - 69 1 231 596 635 1 595 816 779 -364 -220 -144
70+ 742 322 420 980 489 491 -238 -167 -71
Варна 9 404 4 523 4 881 11 544 5 877 5 667 -2 140 -1 354 -786
0 - 9 1 047 559 488 845 422 423 202 137 65
10 - 19 897 487 410 755 350 405 142 137 5
20 - 29 1 956 805 1 151 1 357 591 766 599 214 385
30 - 39 1 682 811 871 1 855 913 942 -173 -102 -71
40 - 49 1 243 671 572 2 110 1 159 951 -867 -488 -379
50 - 59 928 459 469 1 817 981 836 -889 -522 -367
60 - 69 896 404 492 1 787 933 854 -891 -529 -362
70+ 755 327 428 1 018 528 490 -263 -201 -62
Велико Търново 3 883 1 785 2 098 6 938 3 476 3 462 -3 055 -1 691 -1 364
0 - 9 461 224 237 524 282 242 -63 -58 -5
10 - 19 504 198 306 457 231 226 47 -33 80
20 - 29 717 249 468 1 152 476 676 -435 -227 -208
30 - 39 665 332 333 1 127 559 568 -462 -227 -235
40 - 49 532 302 230 1 083 565 518 -551 -263 -288
50 - 59 356 175 181 996 522 474 -640 -347 -293
60 - 69 304 159 145 1 008 536 472 -704 -377 -327
70+ 344 146 198 591 305 286 -247 -159 -88
Видин 1 218 566 652 1 782 906 876 -564 -340 -224
0 - 9 119 62 57 108 60 48 11 2 9
10 - 19 80 33 47 180 84 96 -100 -51 -49
20 - 29 156 61 95 201 80 121 -45 -19 -26
30 - 39 211 85 126 200 106 94 11 -21 32
40 - 49 164 81 83 275 163 112 -111 -82 -29
50 - 59 140 72 68 290 150 140 -150 -78 -72
60 - 69 159 83 76 281 151 130 -122 -68 -54
70+ 189 89 100 247 112 135 -58 -23 -35
Враца 2 291 1 111 1 180 2 681 1 305 1 376 -390 -194 -196
0 - 9 294 161 133 262 134 128 32 27 5
10 - 19 147 80 67 355 174 181 -208 -94 -114
20 - 29 374 137 237 368 123 245 6 14 -8
30 - 39 450 231 219 375 191 184 75 40 35
40 - 49 297 156 141 351 191 160 -54 -35 -19
50 - 59 229 128 101 368 202 166 -139 -74 -65
60 - 69 222 106 116 372 177 195 -150 -71 -79
70+ 278 112 166 230 113 117 48 -1 49
Габрово 1 605 750 855 3 008 1 540 1 468 -1 403 -790 -613
0 - 9 188 92 96 248 128 120 -60 -36 -24
10 - 19 106 52 54 265 124 141 -159 -72 -87
20 - 29 207 78 129 298 130 168 -91 -52 -39
30 - 39 263 118 145 363 198 165 -100 -80 -20
40 - 49 230 127 103 481 255 226 -251 -128 -123
50 - 59 192 90 102 456 244 212 -264 -154 -110
60 - 69 182 88 94 506 258 248 -324 -170 -154
70+ 237 105 132 391 203 188 -154 -98 -56
Добрич 2 152 1 003 1 149 2 405 1 174 1 231 -253 -171 -82
0 - 9 293 158 135 195 95 100 98 63 35
10 - 19 153 77 76 227 116 111 -74 -39 -35
20 - 29 280 95 185 367 150 217 -87 -55 -32
30 - 39 340 155 185 331 173 158 9 -18 27
40 - 49 359 174 185 340 169 171 19 5 14
50 - 59 264 132 132 399 190 209 -135 -58 -77
60 - 69 235 118 117 296 160 136 -61 -42 -19
70+ 228 94 134 250 121 129 -22 -27 5
Кърджали 2 162 1 054 1 108 1 054 529 525 1 108 525 583
0 - 9 248 133 115 75 39 36 173 94 79
10 - 19 147 70 77 153 72 81 -6 -2 -4
20 - 29 277 89 188 162 69 93 115 20 95
30 - 39 422 190 232 182 89 93 240 101 139
40 - 49 341 194 147 147 83 64 194 111 83
50 - 59 317 174 143 126 63 63 191 111 80
60 - 69 253 130 123 122 65 57 131 65 66
70+ 157 74 83 87 49 38 70 25 45
Кюстендил 1 812 854 958 1 695 858 837 117 -4 121
0 - 9 215 111 104 153 65 88 62 46 16
10 - 19 91 45 46 252 131 121 -161 -86 -75
20 - 29 240 83 157 169 68 101 71 15 56
30 - 39 312 147 165 211 118 93 101 29 72
40 - 49 280 151 129 258 150 108 22 1 21
50 - 59 234 121 113 237 127 110 -3 -6 3
60 - 69 243 108 135 233 119 114 10 -11 21
70+ 197 88 109 182 80 102 15 8 7
Ловеч 1 687 800 887 2 344 1 160 1 184 -657 -360 -297
0 - 9 206 106 100 194 101 93 12 5 7
10 - 19 114 46 68 286 129 157 -172 -83 -89
20 - 29 227 88 139 255 102 153 -28 -14 -14
30 - 39 242 110 132 242 115 127 0 -5 5
40 - 49 219 118 101 356 184 172 -137 -66 -71
50 - 59 192 105 87 357 192 165 -165 -87 -78
60 - 69 210 108 102 374 194 180 -164 -86 -78
70+ 277 119 158 280 143 137 -3 -24 21
Монтана 1 729 801 928 2 517 1 249 1 268 -788 -448 -340
0 - 9 211 99 112 203 100 103 8 -1 9
10 - 19 116 53 63 298 142 156 -182 -89 -93
20 - 29 240 83 157 299 119 180 -59 -36 -23
30 - 39 286 141 145 313 177 136 -27 -36 9
40 - 49 256 134 122 341 201 140 -85 -67 -18
50 - 59 185 101 84 384 182 202 -199 -81 -118
60 - 69 218 95 123 405 204 201 -187 -109 -78
70+ 217 95 122 274 124 150 -57 -29 -28
Пазарджик 2 983 1 410 1 573 2 790 1 386 1 404 193 24 169
0 - 9 370 196 174 246 135 111 124 61 63
10 - 19 199 81 118 393 190 203 -194 -109 -85
20 - 29 424 144 280 394 157 237 30 -13 43
30 - 39 586 277 309 437 247 190 149 30 119
40 - 49 491 264 227 379 211 168 112 53 59
50 - 59 353 183 170 380 185 195 -27 -2 -25
60 - 69 312 155 157 328 166 162 -16 -11 -5
70+ 248 110 138 233 95 138 15 15 0
Перник 2 212 1 069 1 143 2 027 993 1 034 185 76 109
0 - 9 257 134 123 190 88 102 67 46 21
10 - 19 158 74 84 229 105 124 -71 -31 -40
20 - 29 362 130 232 213 78 135 149 52 97
30 - 39 404 200 204 299 148 151 105 52 53
40 - 49 343 195 148 317 177 140 26 18 8
50 - 59 249 135 114 277 147 130 -28 -12 -16
60 - 69 204 104 100 288 155 133 -84 -51 -33
70+ 235 97 138 214 95 119 21 2 19
Плевен 3 636 1 674 1 962 6 375 3 279 3 096 -2 739 -1 605 -1 134
0 - 9 463 242 221 369 218 151 94 24 70
10 - 19 272 105 167 536 268 268 -264 -163 -101
20 - 29 601 229 372 678 282 396 -77 -53 -24
30 - 39 646 315 331 849 471 378 -203 -156 -47
40 - 49 485 260 225 1 002 520 482 -517 -260 -257
50 - 59 384 174 210 1 022 525 497 -638 -351 -287
60 - 69 376 181 195 1 155 584 571 -779 -403 -376
70+ 409 168 241 764 411 353 -355 -243 -112
Пловдив 12 369 6 044 6 325 15 550 7 791 7 759 -3 181 -1 747 -1 434
0 - 9 1 230 629 601 1 120 589 531 110 40 70
10 - 19 1 439 680 759 1 167 558 609 272 122 150
20 - 29 2 758 1 143 1 615 1 961 798 1 163 797 345 452
30 - 39 2 309 1 211 1 098 2 400 1 252 1 148 -91 -41 -50
40 - 49 1 616 884 732 2 496 1 295 1 201 -880 -411 -469
50 - 59 1 190 636 554 2 508 1 292 1 216 -1 318 -656 -662
60 - 69 977 494 483 2 470 1 284 1 186 -1 493 -790 -703
70+ 850 367 483 1 428 723 705 -578 -356 -222
Разград 1 425 678 747 1 765 848 917 -340 -170 -170
0 - 9 224 117 107 152 74 78 72 43 29
10 - 19 104 49 55 193 101 92 -89 -52 -37
20 - 29 260 91 169 260 102 158 0 -11 11
30 - 39 240 129 111 231 109 122 9 20 -11
40 - 49 210 108 102 268 124 144 -58 -16 -42
50 - 59 142 81 61 268 151 117 -126 -70 -56
60 - 69 120 53 67 258 130 128 -138 -77 -61
70+ 125 50 75 135 57 78 -10 -7 -3
Русе 3 505 1 740 1 765 7 324 3 804 3 520 -3 819 -2 064 -1 755
0 - 9 325 156 169 391 200 191 -66 -44 -22
10 - 19 422 219 203 471 239 232 -49 -20 -29
20 - 29 509 208 301 908 413 495 -399 -205 -194
30 - 39 555 273 282 1 016 551 465 -461 -278 -183
40 - 49 582 305 277 1 232 644 588 -650 -339 -311
50 - 59 420 244 176 1 262 658 604 -842 -414 -428
60 - 69 359 180 179 1 263 666 597 -904 -486 -418
70+ 333 155 178 781 433 348 -448 -278 -170
Силистра 966 438 528 1 284 625 659 -318 -187 -131
0 - 9 139 73 66 96 54 42 43 19 24
10 - 19 65 26 39 119 60 59 -54 -34 -20
20 - 29 149 48 101 187 76 111 -38 -28 -10
30 - 39 168 75 93 159 72 87 9 3 6
40 - 49 123 65 58 188 104 84 -65 -39 -26
50 - 59 110 62 48 186 91 95 -76 -29 -47
60 - 69 89 37 52 204 95 109 -115 -58 -57
70+ 123 52 71 145 73 72 -22 -21 -1
Сливен 2 083 998 1 085 3 332 1 675 1 657 -1 249 -677 -572
0 - 9 291 147 144 366 182 184 -75 -35 -40
10 - 19 153 73 80 445 206 239 -292 -133 -159
20 - 29 300 119 181 440 199 241 -140 -80 -60
30 - 39 401 202 199 488 278 210 -87 -76 -11
40 - 49 308 173 135 483 271 212 -175 -98 -77
50 - 59 231 113 118 439 210 229 -208 -97 -111
60 - 69 212 86 126 420 216 204 -208 -130 -78
70+ 187 85 102 251 113 138 -64 -28 -36
Смолян 1 117 513 604 1 177 599 578 -60 -86 26
0 - 9 177 84 93 114 51 63 63 33 30
10 - 19 86 30 56 168 93 75 -82 -63 -19
20 - 29 150 55 95 191 81 110 -41 -26 -15
30 - 39 254 125 129 217 117 100 37 8 29
40 - 49 162 84 78 164 88 76 -2 -4 2
50 - 59 122 59 63 166 86 80 -44 -27 -17
60 - 69 74 41 33 100 59 41 -26 -18 -8
70+ 92 35 57 57 24 33 35 11 24
София (столица) 22 868 11 547 11 321 39 669 19 945 19 724 -16 801 -8 398 -8 403
0 - 9 1 824 936 888 2 941 1 479 1 462 -1 117 -543 -574
10 - 19 4 710 2 378 2 332 1 940 942 998 2 770 1 436 1 334
20 - 29 4 862 2 313 2 549 4 995 2 132 2 863 -133 181 -314
30 - 39 4 270 2 304 1 966 6 918 3 533 3 385 -2 648 -1 229 -1 419
40 - 49 2 738 1 527 1 211 7 051 3 839 3 212 -4 313 -2 312 -2 001
50 - 59 1 747 892 855 5 879 3 026 2 853 -4 132 -2 134 -1 998
60 - 69 1 281 609 672 6 127 3 086 3 041 -4 846 -2 477 -2 369
70+ 1 436 588 848 3 818 1 908 1 910 -2 382 -1 320 -1 062
София 4 939 2 342 2 597 2 641 1 239 1 402 2 298 1 103 1 195
0 - 9 573 273 300 331 172 159 242 101 141
10 - 19 313 146 167 354 166 188 -41 -20 -21
20 - 29 735 255 480 425 147 278 310 108 202
30 - 39 886 460 426 419 204 215 467 256 211
40 - 49 835 444 391 378 191 187 457 253 204
50 - 59 618 289 329 317 161 156 301 128 173
60 - 69 557 272 285 232 122 110 325 150 175
70+ 422 203 219 185 76 109 237 127 110
Стара Загора 5 399 2 654 2 745 13 799 7 090 6 709 -8 400 -4 436 -3 964
0 - 9 673 347 326 721 358 363 -48 -11 -37
10 - 19 492 182 310 990 478 512 -498 -296 -202
20 - 29 843 347 496 1 249 525 724 -406 -178 -228
30 - 39 1 060 584 476 1 884 1 019 865 -824 -435 -389
40 - 49 832 484 348 2 499 1 357 1 142 -1 667 -873 -794
50 - 59 560 297 263 2 591 1 325 1 266 -2 031 -1 028 -1 003
60 - 69 451 217 234 2 543 1 317 1 226 -2 092 -1 100 -992
70+ 488 196 292 1 322 711 611 -834 -515 -319
Търговище 1 413 682 731 1 270 633 637 143 49 94
0 - 9 240 132 108 146 69 77 94 63 31
10 - 19 96 42 54 164 87 77 -68 -45 -23
20 - 29 227 83 144 195 82 113 32 1 31
30 - 39 254 127 127 182 95 87 72 32 40
40 - 49 200 108 92 179 91 88 21 17 4
50 - 59 150 76 74 179 90 89 -29 -14 -15
60 - 69 106 48 58 129 74 55 -23 -26 3
70+ 140 66 74 96 45 51 44 21 23
Хасково 3 053 1 509 1 544 3 383 1 665 1 718 -330 -156 -174
0 - 9 442 221 221 321 177 144 121 44 77
10 - 19 229 108 121 495 217 278 -266 -109 -157
20 - 29 553 236 317 504 204 300 49 32 17
30 - 39 590 310 280 500 272 228 90 38 52
40 - 49 429 240 189 469 257 212 -40 -17 -23
50 - 59 280 155 125 408 202 206 -128 -47 -81
60 - 69 256 128 128 425 221 204 -169 -93 -76
70+ 274 111 163 261 115 146 13 -4 17
Шумен 2 999 1 469 1 530 4 571 2 329 2 242 -1 572 -860 -712
0 - 9 477 250 227 237 130 107 240 120 120
10 - 19 195 66 129 275 144 131 -80 -78 -2
20 - 29 475 201 274 484 210 274 -9 -9 0
30 - 39 584 295 289 629 318 311 -45 -23 -22
40 - 49 410 233 177 796 398 398 -386 -165 -221
50 - 59 314 172 142 816 416 400 -502 -244 -258
60 - 69 300 140 160 884 468 416 -584 -328 -256
70+ 244 112 132 450 245 205 -206 -133 -73
Ямбол 1 462 730 732 3 761 1 980 1 781 -2 299 -1 250 -1 049
0 - 9 178 95 83 159 83 76 19 12 7
10 - 19 95 42 53 242 123 119 -147 -81 -66
20 - 29 221 101 120 328 146 182 -107 -45 -62
30 - 39 280 144 136 499 263 236 -219 -119 -100
40 - 49 226 141 85 571 325 246 -345 -184 -161
50 - 59 186 92 94 737 375 362 -551 -283 -268
60 - 69 127 65 62 852 463 389 -725 -398 -327
70+ 149 50 99 373 202 171 -224 -152 -72
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Село 121 011 61 487 59 524 44 198 20 467 23 731 76 813 41 020 35 793
0 - 9 7 544 3 868 3 676 6 058 3 134 2 924 1 486 734 752
10 - 19 6 971 3 139 3 832 4 928 1 980 2 948 2 043 1 159 884
20 - 29 11 048 4 469 6 579 6 660 2 204 4 456 4 388 2 265 2 123
30 - 39 16 190 8 409 7 781 6 915 3 376 3 539 9 275 5 033 4 242
40 - 49 20 985 11 184 9 801 5 638 3 079 2 559 15 347 8 105 7 242
50 - 59 21 849 11 362 10 487 4 105 2 205 1 900 17 744 9 157 8 587
60 - 69 23 228 12 184 11 044 3 861 1 947 1 914 19 367 10 237 9 130
70+ 13 196 6 872 6 324 6 033 2 542 3 491 7 163 4 330 2 833
Благоевград 2 406 1 106 1 300 2 055 901 1 154 351 205 146
0 - 9 270 138 132 308 167 141 -38 -29 -9
10 - 19 130 43 87 330 122 208 -200 -79 -121
20 - 29 426 126 300 416 108 308 10 18 -8
30 - 39 457 203 254 382 187 195 75 16 59
40 - 49 316 178 138 192 101 91 124 77 47
50 - 59 295 153 142 149 80 69 146 73 73
60 - 69 291 171 120 117 61 56 174 110 64
70+ 291 94 127 161 75 86 130 19 41
Бургас 5 754 2 922 2 832 2 376 1 116 1 260 3 378 1 806 1 572
0 - 9 234 129 105 256 129 127 -22 0 -22
10 - 19 280 122 158 285 109 176 -5 13 -18
20 - 29 536 202 334 352 101 251 184 101 83
30 - 39 689 379 310 383 190 193 306 189 117
40 - 49 959 498 461 297 180 117 662 318 344
50 - 59 1 104 545 559 235 130 105 869 415 454
60 - 69 1 245 665 580 231 122 109 1 014 543 471
70+ 707 382 325 337 155 182 370 227 143
Варна 7 092 3 635 3 457 2 002 899 1 103 5 090 2 736 2 354
0 - 9 362 178 184 261 154 107 101 24 77
10 - 19 389 169 220 194 64 130 195 105 90
20 - 29 598 260 338 326 103 223 272 157 115
30 - 39 935 493 442 268 125 143 667 368 299
40 - 49 1 404 753 651 245 130 115 1 159 623 536
50 - 59 1 309 672 637 181 92 89 1 128 580 548
60 - 69 1 358 707 651 228 106 122 1 130 601 529
70+ 737 403 334 299 125 174 438 278 160
Велико Търново 4 835 2 479 2 356 1 793 809 984 3 042 1 670 1 372
0 - 9 247 127 120 229 113 116 18 14 4
10 - 19 283 122 161 166 61 105 117 61 56
20 - 29 401 170 231 244 77 167 157 93 64
30 - 39 596 322 274 261 123 138 335 199 136
40 - 49 870 441 429 231 124 107 639 317 322
50 - 59 904 494 410 174 84 90 730 410 320
60 - 69 941 494 447 159 83 76 782 411 371
70+ 593 309 284 329 144 185 264 165 99
Видин 1 625 815 810 888 426 462 737 389 348
0 - 9 81 37 44 82 38 44 -1 -1 0
10 - 19 100 46 54 82 33 49 18 13 5
20 - 29 123 55 68 104 49 55 19 6 13
30 - 39 165 87 78 112 51 61 53 36 17
40 - 49 246 135 111 126 70 56 120 65 55
50 - 59 298 155 143 84 45 39 214 110 104
60 - 69 332 178 154 91 48 43 241 130 111
70+ 280 122 158 207 92 115 73 30 43
Враца 2 773 1 339 1 434 2 011 955 1 056 762 384 378
0 - 9 321 181 140 282 157 125 39 24 15
10 - 19 236 96 140 228 100 128 8 -4 12
20 - 29 321 107 214 303 119 184 18 -12 30
30 - 39 326 175 151 281 142 139 45 33 12
40 - 49 377 187 190 233 118 115 144 69 75
50 - 59 421 230 191 193 101 92 228 129 99
60 - 69 464 235 229 178 92 86 286 143 143
70+ 307 128 179 313 126 187 -6 2 -8
Габрово 3 071 1 635 1 436 556 281 275 2 515 1 354 1 161
0 - 9 168 81 87 62 33 29 106 48 58
10 - 19 150 75 75 38 19 19 112 56 56
20 - 29 207 95 112 45 17 28 162 78 84
30 - 39 327 182 145 61 27 34 266 155 111
40 - 49 565 311 254 64 40 24 501 271 230
50 - 59 559 303 256 59 37 22 500 266 234
60 - 69 653 351 302 70 39 31 583 312 271
70+ 442 237 205 157 69 88 285 168 117
Добрич 2 236 1 098 1 138 1 456 678 778 780 420 360
0 - 9 204 106 98 199 107 92 5 -1 6
10 - 19 199 84 115 184 80 104 15 4 11
20 - 29 215 72 143 178 53 125 37 19 18
30 - 39 253 125 128 152 64 88 101 61 40
40 - 49 342 187 155 205 114 91 137 73 64
50 - 59 396 199 197 148 87 61 248 112 136
60 - 69 374 196 178 169 77 92 205 119 86
70+ 253 129 124 221 96 125 32 33 -1
Кърджали 4 274 2 215 2 059 1 686 801 885 2 588 1 414 1 174
0 - 9 302 156 146 269 140 129 33 16 17
10 - 19 163 61 102 202 84 118 -39 -23 -16
20 - 29 437 155 282 284 84 200 153 71 82
30 - 39 594 282 312 355 171 184 239 111 128
40 - 49 601 355 246 226 149 77 375 206 169
50 - 59 963 557 406 141 86 55 822 471 351
60 - 69 939 516 423 112 56 56 827 460 367
70+ 275 133 142 97 31 66 178 102 76
Кюстендил 2 504 1 316 1 188 903 454 449 1 601 862 739
0 - 9 95 38 57 89 49 40 6 -11 17
10 - 19 109 59 50 89 45 44 20 14 6
20 - 29 199 80 119 93 35 58 106 45 61
30 - 39 320 179 141 153 79 74 167 100 67
40 - 49 464 267 197 116 64 52 348 203 145
50 - 59 448 222 226 93 47 46 355 175 180
60 - 69 502 288 214 90 48 42 412 240 172
70+ 367 183 184 180 87 93 187 96 91
Ловеч 3 346 1 678 1 668 973 437 536 2 373 1 241 1 132
0 - 9 222 114 108 116 59 57 106 55 51
10 - 19 195 79 116 108 37 71 87 42 45
20 - 29 239 98 141 138 49 89 101 49 52
30 - 39 359 170 189 129 61 68 230 109 121
40 - 49 541 285 256 115 62 53 426 223 203
50 - 59 581 309 272 74 42 32 507 267 240
60 - 69 731 367 364 83 39 44 648 328 320
70+ 478 256 222 210 88 122 268 168 100
Монтана 2 845 1 442 1 403 1 370 654 716 1 475 788 687
0 - 9 180 85 95 163 87 76 17 -2 19
10 - 19 179 66 113 163 76 87 16 -10 26
20 - 29 248 112 136 187 70 117 61 42 19
30 - 39 324 174 150 161 92 69 163 82 81
40 - 49 438 256 182 173 86 87 265 170 95
50 - 59 494 264 230 109 63 46 385 201 184
60 - 69 583 291 292 134 70 64 449 221 228
70+ 399 194 205 280 110 170 119 84 35
Пазарджик 2 613 1 253 1 360 1 598 716 882 1 015 537 478
0 - 9 290 148 142 220 102 118 70 46 24
10 - 19 158 78 80 200 86 114 -42 -8 -34
20 - 29 261 83 178 257 84 173 4 -1 5
30 - 39 379 164 215 301 145 156 78 19 59
40 - 49 410 211 199 223 121 102 187 90 97
50 - 59 403 211 192 133 67 66 270 144 126
60 - 69 433 225 208 121 43 78 312 182 130
70+ 279 133 146 143 68 75 136 65 71
Перник 3 650 1 930 1 720 647 301 346 3 003 1 629 1 374
0 - 9 212 117 95 68 36 32 144 81 63
10 - 19 248 126 122 60 29 31 188 97 91
20 - 29 228 110 118 64 21 43 164 89 75
30 - 39 480 260 220 67 31 36 413 229 184
40 - 49 693 383 310 95 40 55 598 343 255
50 - 59 681 358 323 52 34 18 629 324 305
60 - 69 663 351 312 80 42 38 583 309 274
70+ 445 225 220 161 68 93 284 157 127
Плевен 5 093 2 625 2 468 2 044 954 1 090 3 049 1 671 1 378
0 - 9 283 169 114 279 157 122 4 12 -8
10 - 19 263 111 152 241 87 154 22 24 -2
20 - 29 457 200 257 322 114 208 135 86 49
30 - 39 645 349 296 253 127 126 392 222 170
40 - 49 834 414 420 237 131 106 597 283 314
50 - 59 925 489 436 202 102 100 723 387 336
60 - 69 1 031 528 503 182 91 91 849 437 412
70+ 655 365 290 328 145 183 327 220 107
Пловдив 11 776 5 955 5 821 3 491 1 581 1 910 8 285 4 374 3 911
0 - 9 778 401 377 476 234 242 302 167 135
10 - 19 780 370 410 317 129 188 463 241 222
20 - 29 1 213 498 715 590 184 406 623 314 309
30 - 39 1 715 887 828 623 291 332 1 092 596 496
40 - 49 2 011 1 028 983 422 227 195 1 589 801 788
50 - 59 2 118 1 113 1 005 341 178 163 1 777 935 842
60 - 69 2 027 1 061 966 277 158 119 1 750 903 847
70+ 1 134 597 537 445 180 265 689 417 272
Разград 2 324 1 112 1 212 1 399 646 753 925 466 459
0 - 9 229 110 119 231 120 111 -2 -10 8
10 - 19 148 64 84 170 71 99 -22 -7 -15
20 - 29 287 90 197 266 86 180 21 4 17
30 - 39 275 119 156 234 119 115 41 0 41
40 - 49 373 193 180 216 109 107 157 84 73
50 - 59 421 235 186 109 62 47 312 173 139
60 - 69 408 210 198 75 37 38 333 173 160
70+ 183 91 92 98 42 56 85 49 36
Русе 5 143 2 657 2 486 1 183 525 658 3 960 2 132 1 828
0 - 9 266 141 125 137 68 69 129 73 56
10 - 19 294 143 151 123 49 74 171 94 77
20 - 29 393 171 222 177 60 117 216 111 105
30 - 39 648 326 322 177 81 96 471 245 226
40 - 49 946 492 454 171 82 89 775 410 365
50 - 59 992 522 470 111 60 51 881 462 419
60 - 69 1 011 535 476 114 58 56 897 477 420
70+ 593 327 266 173 67 106 420 260 160
Силистра 1 900 852 1 048 1 242 515 727 658 337 321
0 - 9 176 85 91 161 72 89 15 13 2
10 - 19 159 72 87 193 68 125 -34 4 -38
20 - 29 235 67 168 205 62 143 30 5 25
30 - 39 253 108 145 200 94 106 53 14 39
40 - 49 253 115 138 116 54 62 137 61 76
50 - 59 277 143 134 110 57 53 167 86 81
60 - 69 355 168 187 95 47 48 260 121 139
70+ 192 94 98 162 61 101 30 33 -3
Сливен 2 410 1 180 1 230 1 560 715 845 850 465 385
0 - 9 290 150 140 295 143 152 -5 7 -12
10 - 19 238 102 136 233 88 145 5 14 -9
20 - 29 228 82 146 216 77 139 12 5 7
30 - 39 318 162 156 237 122 115 81 40 41
40 - 49 344 191 153 168 92 76 176 99 77
50 - 59 371 177 194 141 73 68 230 104 126
60 - 69 391 204 187 106 52 54 285 152 133
70+ 230 112 118 164 68 96 66 44 22
Смолян 1 000 510 490 1 109 558 551 -109 -48 -61
0 - 9 107 50 57 132 67 65 -25 -17 -8
10 - 19 45 21 24 126 54 72 -81 -33 -48
20 - 29 122 52 70 173 78 95 -51 -26 -25
30 - 39 178 85 93 216 116 100 -38 -31 -7
40 - 49 166 94 72 181 104 77 -15 -10 -5
50 - 59 134 78 56 121 70 51 13 8 5
60 - 69 151 83 68 70 31 39 81 52 29
70+ 97 47 50 90 38 52 7 9 -2
София (столица) 2 410 1 173 1 237 1 374 645 729 1 036 528 508
0 - 9 302 149 153 180 92 88 122 57 65
10 - 19 166 85 81 85 41 44 81 44 37
20 - 29 308 108 200 183 62 121 125 46 79
30 - 39 513 264 249 271 119 152 242 145 97
40 - 49 454 230 224 235 125 110 219 105 114
50 - 59 297 155 142 168 83 85 129 72 57
60 - 69 234 119 115 147 76 71 87 43 44
70+ 136 63 73 105 47 58 31 16 15
София 14 614 7 524 7 090 2 260 994 1 266 12 354 6 530 5 824
0 - 9 584 293 291 332 167 165 252 126 126
10 - 19 713 348 365 223 86 137 490 262 228
20 - 29 1 281 603 678 290 78 212 991 525 466
30 - 39 2 225 1 178 1 047 337 144 193 1 888 1 034 854
40 - 49 2 957 1 606 1 351 309 156 153 2 648 1 450 1 198
50 - 59 2 546 1 258 1 288 220 110 110 2 326 1 148 1 178
60 - 69 2 709 1 388 1 321 200 100 100 2 509 1 288 1 221
70+ 1 599 850 749 349 153 196 1 250 697 553
Стара Загора 11 992 6 238 5 754 2 426 1 165 1 261 9 566 5 073 4 493
0 - 9 540 255 285 363 184 179 177 71 106
10 - 19 574 278 296 260 111 149 314 167 147
20 - 29 943 431 512 327 119 208 616 312 304
30 - 39 1 613 888 725 360 184 176 1 253 704 549
40 - 49 2 208 1 199 1 009 339 207 132 1 869 992 877
50 - 59 2 403 1 232 1 171 221 121 100 2 182 1 111 1 071
60 - 69 2 464 1 275 1 189 221 109 112 2 243 1 166 1 077
70+ 1 247 680 567 335 130 205 912 550 362
Търговище 1 459 692 767 1 101 515 586 358 177 181
0 - 9 166 82 84 201 109 92 -35 -27 -8
10 - 19 104 38 66 122 47 75 -18 -9 -9
20 - 29 158 43 115 181 56 125 -23 -13 -10
30 - 39 162 83 79 166 90 76 -4 -7 3
40 - 49 226 111 115 133 77 56 93 34 59
50 - 59 266 134 132 91 43 48 175 91 84
60 - 69 236 126 110 84 44 40 152 82 70
70+ 141 75 66 123 49 74 18 26 -8
Хасково 3 106 1 606 1 500 1 718 811 907 1 388 795 593
0 - 9 347 185 162 267 136 131 80 49 31
10 - 19 233 104 129 177 74 103 56 30 26
20 - 29 293 115 178 258 89 169 35 26 9
30 - 39 397 217 180 258 134 124 139 83 56
40 - 49 493 265 228 225 120 105 268 145 123
50 - 59 498 273 225 165 88 77 333 185 148
60 - 69 570 315 255 164 89 75 406 226 180
70+ 275 132 143 204 81 123 71 51 20
Шумен 4 900 2 473 2 427 1 918 885 1 033 2 982 1 588 1 394
0 - 9 157 91 66 286 150 136 -129 -59 -70
10 - 19 243 100 143 217 79 138 26 21 5
20 - 29 409 150 259 344 108 236 65 42 23
30 - 39 539 278 261 357 178 179 182 100 82
40 - 49 877 459 418 219 129 90 658 330 328
50 - 59 961 488 473 176 97 79 785 391 394
60 - 69 1 189 621 568 140 69 71 1 049 552 497
70+ 525 286 239 179 75 104 346 211 135
Ямбол 3 860 2 027 1 833 1 059 530 529 2 801 1 497 1 304
0 - 9 131 72 59 114 64 50 17 8 9
10 - 19 192 77 115 112 51 61 80 26 54
20 - 29 282 134 148 137 61 76 145 73 72
30 - 39 505 270 235 160 89 71 345 181 164
40 - 49 617 340 277 126 67 59 491 273 218
50 - 59 784 393 391 104 66 38 680 327 353
60 - 69 943 516 427 123 60 63 820 456 364
70+ 406 225 181 183 72 111 223 153 70

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
12.04.2021


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2021 г.
Дата на публикуване12 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2020 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2020 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕС) 2020/851 на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила;

· Закон за статистиката;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат по Регламент (ЕС) 2020/851 на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за миграцията се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2020 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2020 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2007 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Таблици с данни - консултации

 
 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

  През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

 • вторник, 11 май 2021 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години.

 • понеделник, 26 април 2021 - 11:10

  През първото тримесечие на 2021 г. (1-ва - 13-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 36 152, а коефициентът на обща смъртност - 21.1‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9‰) в сравнение с тази при жените (19.3‰).

 • понеделник, 12 април 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души.

  През 2020 г. в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца.

  Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници