Премини към основното съдържание

Механично движение на населението по местоживеене, области, причини и пол

Динамичен ред: Pop_5.2_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2013 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ, ПРИЧИНИ И ПОЛ*
(Брой)
Местоживеене
Области
Причини
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Общо за страната 104 948 49 568 55 380 106 056 48 913 57 143 -1 108 655 -1 763
Постоянна работа 5 974 2 719 3 255 5 832 2 619 3 213 142 100 42
Временна работа 1 745 941 804 1 759 943 816 -14 -2 -12
Сключване на брак 1 020 99 921 1 013 96 917 7 3 4
Образование 8 494 4 345 4 149 8 380 4 283 4 097 114 62 52
С (при) родители 4 938 2 338 2 600 4 787 2 259 2 528 151 79 72
За гледане 2 963 1 270 1 693 2 975 1 272 1 703 -12 -2 -10
Други 30 676 13 153 17 523 29 499 12 595 16 904 1 177 558 619
Непоказана 49 138 24 703 24 435 51 811 24 846 26 965 -2 673 -143 -2 530
Благоевград 3 090 1 369 1 721 4 285 1 940 2 345 -1 195 -571 -624
Постоянна работа 127 55 72 161 65 96 -34 -10 -24
Временна работа 56 32 24 87 50 37 -31 -18 -13
Сключване на брак 84 .. .. 74 .. .. 10 3 7
Образование 228 96 132 739 362 377 -511 -266 -245
С (при) родители 148 69 79 152 66 86 -4 3 -7
За гледане 71 31 40 67 31 36 4 0 4
Други 745 259 486 947 355 592 -202 -96 -106
Непоказана 1 631 822 809 2 058 1 009 1 049 -427 -187 -240
Бургас 7 635 3 547 4 088 6 087 2 825 3 262 1 548 722 826
Постоянна работа 971 466 505 637 328 309 334 138 196
Временна работа 315 181 134 113 62 51 202 119 83
Сключване на брак 99 12 87 89 7 82 10 5 5
Образование 129 49 80 539 278 261 -410 -229 -181
С (при) родители 504 255 249 379 165 214 125 90 35
За гледане 136 50 86 143 48 95 -7 2 -9
Други 2 105 888 1 217 1 705 726 979 400 162 238
Непоказана 3 376 1 646 1 730 2 482 1 211 1 271 894 435 459
Варна 8 104 3 792 4 312 6 284 2 878 3 406 1 820 914 906
Постоянна работа 388 175 213 397 180 217 -9 -5 -4
Временна работа 98 41 57 100 50 50 -2 -9 7
Сключване на брак 73 7 66 62 4 58 11 3 8
Образование 410 271 139 256 109 147 154 162 -8
С (при) родители 451 207 244 412 196 216 39 11 28
За гледане 126 48 78 104 50 54 22 -2 24
Други 2 059 836 1 223 1 744 729 1 015 315 107 208
Непоказана 4 499 2 207 2 292 3 209 1 560 1 649 1 290 647 643
Велико Търново 3 876 1 784 2 092 4 571 1 952 2 619 -695 -168 -527
Постоянна работа 116 60 56 244 106 138 -128 -46 -82
Временна работа 22 14 8 60 32 28 -38 -18 -20
Сключване на брак 26 3 23 52 3 49 -26 0 -26
Образование 504 250 254 212 126 86 292 124 168
С (при) родители 113 53 60 175 82 93 -62 -29 -33
За гледане 175 69 106 185 72 113 -10 -3 -7
Други 914 372 542 1 350 535 815 -436 -163 -273
Непоказана 2 006 963 1 043 2 293 996 1 297 -287 -33 -254
Видин 1 414 656 758 2 117 960 1 157 -703 -304 -399
Постоянна работа 33 13 20 73 30 43 -40 -17 -23
Временна работа 8 .. .. 20 .. .. -12 -7 -5
Сключване на брак 7 .. .. 4 .. .. 3 -1 4
Образование 3 .. .. 195 .. .. -192 -105 -87
С (при) родители 41 21 20 70 32 38 -29 -11 -18
За гледане 86 43 43 101 46 55 -15 -3 -12
Други 275 131 144 464 193 271 -189 -62 -127
Непоказана 961 439 522 1 190 537 653 -229 -98 -131
Враца 2 598 1 199 1 399 3 953 1 824 2 129 -1 355 -625 -730
Постоянна работа 96 46 50 123 53 70 -27 -7 -20
Временна работа 14 7 7 46 22 24 -32 -15 -17
Сключване на брак 22 - .. 25 .. .. -3 -2 -1
Образование .. - .. 345 .. .. -344 -178 -166
С (при) родители 106 48 58 123 53 70 -17 -5 -12
За гледане 126 51 75 149 55 94 -23 -4 -19
Други 494 207 287 775 334 441 -281 -127 -154
Непоказана 1 739 840 899 2 367 1 127 1 240 -628 -287 -341
Габрово 1 509 730 779 1 938 905 1 033 -429 -175 -254
Постоянна работа 42 27 15 62 31 31 -20 -4 -16
Временна работа 22 .. .. 43 .. .. -21 -12 -9
Сключване на брак 12 .. .. 9 .. .. 3 0 3
Образование 10 5 5 153 73 80 -143 -68 -75
С (при) родители 52 22 30 36 15 21 16 7 9
За гледане 85 45 40 73 41 32 12 4 8
Други 329 143 186 410 187 223 -81 -44 -37
Непоказана 957 477 480 1 152 535 617 -195 -58 -137
Добрич 2 306 1 027 1 279 2 827 1 255 1 572 -521 -228 -293
Постоянна работа 517 212 305 323 126 197 194 86 108
Временна работа 103 53 50 81 40 41 22 13 9
Сключване на брак 11 .. .. 16 .. .. -5 -1 -4
Образование .. .. - .. .. 108 -197 -89 -108
С (при) родители 123 59 64 132 63 69 -9 -4 -5
За гледане 49 18 31 52 20 32 -3 -2 -1
Други 541 241 300 717 306 411 -176 -65 -111
Непоказана 961 442 519 1 308 608 700 -347 -166 -181
Кърджали 1 601 759 842 2 058 949 1 109 -457 -190 -267
Постоянна работа 83 31 52 139 48 91 -56 -17 -39
Временна работа 5 .. .. 43 .. .. -38 -24 -14
Сключване на брак 17 .. .. 19 .. .. -2 -2 0
Образование .. - .. 178 85 93 -177 -85 -92
С (при) родители 39 22 17 46 24 22 -7 -2 -5
За гледане 6 .. .. 36 .. .. -30 -18 -12
Други 43 17 26 302 139 163 -259 -122 -137
Непоказана 1 407 686 721 1 295 606 689 112 80 32
Кюстендил 1 463 737 726 2 474 1 226 1 248 -1 011 -489 -522
Постоянна работа 30 18 12 90 37 53 -60 -19 -41
Временна работа 12 5 7 33 25 8 -21 -20 -1
Сключване на брак 20 3 17 19 4 15 1 -1 2
Образование - - - 386 210 176 -386 -210 -176
С (при) родители 57 28 29 67 34 33 -10 -6 -4
За гледане 61 47 14 71 49 22 -10 -2 -8
Други 324 137 187 425 180 245 -101 -43 -58
Непоказана 959 499 460 1 383 687 696 -424 -188 -236
Ловеч 1 728 792 936 2 469 1 155 1 314 -741 -363 -378
Постоянна работа 304 142 162 167 81 86 137 61 76
Временна работа 15 7 8 37 22 15 -22 -15 -7
Сключване на брак 15 .. .. 19 .. .. -4 -2 -2
Образование .. .. - .. .. .. -293 -150 -143
С (при) родители 118 50 68 112 49 63 6 1 5
За гледане 32 11 21 71 29 42 -39 -18 -21
Други 733 324 409 736 295 441 -3 29 -32
Непоказана 509 256 253 1 032 525 507 -523 -269 -254
Монтана 2 283 1 067 1 216 2 671 1 269 1 402 -388 -202 -186
Постоянна работа 25 13 12 87 44 43 -62 -31 -31
Временна работа 9 4 5 39 20 19 -30 -16 -14
Сключване на брак 8 - 8 9 - 9 -1 0 -1
Образование 6 6 - 251 132 119 -245 -126 -119
С (при) родители 195 79 116 126 46 80 69 33 36
За гледане 337 149 188 232 109 123 105 40 65
Други 1 145 538 607 859 370 489 286 168 118
Непоказана 558 278 280 1 068 548 520 -510 -270 -240
Пазарджик 2 251 979 1 272 3 531 1 634 1 897 -1 280 -655 -625
Постоянна работа 96 48 48 127 57 70 -31 -9 -22
Временна работа 30 .. .. 81 .. .. -51 -34 -17
Сключване на брак 70 4 66 52 5 47 18 -1 19
Образование 4 .. .. 442 .. .. -438 -200 -238
С (при) родители 157 77 80 135 72 63 22 5 17
За гледане 77 26 51 82 31 51 -5 -5 0
Други 622 253 369 871 362 509 -249 -109 -140
Непоказана 1 195 559 636 1 741 861 880 -546 -302 -244
Перник 1 949 899 1 050 2 053 962 1 091 -104 -63 -41
Постоянна работа 18 8 10 43 15 28 -25 -7 -18
Временна работа 23 17 6 32 20 12 -9 -3 -6
Сключване на брак 12 .. .. 13 .. .. -1 1 -2
Образование .. - .. 264 .. .. -263 -122 -141
С (при) родители 62 34 28 74 42 32 -12 -8 -4
За гледане 137 60 77 81 39 42 56 21 35
Други 493 238 255 546 249 297 -53 -11 -42
Непоказана 1 203 540 663 1 000 474 526 203 66 137
Плевен 3 417 1 511 1 906 4 671 2 221 2 450 -1 254 -710 -544
Постоянна работа 214 86 128 222 100 122 -8 -14 6
Временна работа 60 31 29 95 49 46 -35 -18 -17
Сключване на брак 67 10 57 52 8 44 15 2 13
Образование 12 5 7 406 215 191 -394 -210 -184
С (при) родители 330 162 168 232 117 115 98 45 53
За гледане 215 95 120 195 78 117 20 17 3
Други 942 388 554 1 174 513 661 -232 -125 -107
Непоказана 1 577 734 843 2 295 1 141 1 154 -718 -407 -311
Пловдив 10 215 4 863 5 352 8 111 3 730 4 381 2 104 1 133 971
Постоянна работа 253 150 103 370 186 184 -117 -36 -81
Временна работа 121 74 47 116 62 54 5 12 -7
Сключване на брак 118 8 110 88 7 81 30 1 29
Образование 426 228 198 543 273 270 -117 -45 -72
С (при) родители 406 176 230 407 195 212 -1 -19 18
За гледане 156 67 89 191 86 105 -35 -19 -16
Други 3 420 1 453 1 967 2 582 1 064 1 518 838 389 449
Непоказана 5 315 2 707 2 608 3 814 1 857 1 957 1 501 850 651
Разград 1 565 670 895 2 290 969 1 321 -725 -299 -426
Постоянна работа 207 65 142 140 44 96 67 21 46
Временна работа 10 .. .. 29 .. .. -19 -7 -12
Сключване на брак 16 - 16 19 - 19 -3 0 -3
Образование 7 .. .. 164 .. .. -157 -83 -74
С (при) родители 107 52 55 82 37 45 25 15 10
За гледане 64 35 29 49 23 26 15 12 3
Други 253 102 151 413 175 238 -160 -73 -87
Непоказана 901 407 494 1 394 591 803 -493 -184 -309
Русе 3 127 1 464 1 663 3 070 1 327 1 743 57 137 -80
Постоянна работа 55 23 32 162 67 95 -107 -44 -63
Временна работа 21 11 10 49 29 20 -28 -18 -10
Сключване на брак 25 - 25 36 4 32 -11 -4 -7
Образование 196 95 101 144 69 75 52 26 26
С (при) родители 88 41 47 113 57 56 -25 -16 -9
За гледане 37 11 26 67 25 42 -30 -14 -16
Други 1 301 578 723 1 020 408 612 281 170 111
Непоказана 1 404 705 699 1 479 668 811 -75 37 -112
Силистра 1 597 694 903 1 974 927 1 047 -377 -233 -144
Постоянна работа 230 82 148 193 72 121 37 10 27
Временна работа 27 .. .. 37 .. .. -10 -4 -6
Сключване на брак 15 .. .. 16 .. .. -1 -1 0
Образование 37 32 5 190 108 82 -153 -76 -77
С (при) родители 123 53 70 96 44 52 27 9 18
За гледане 135 59 76 120 52 68 15 7 8
Други 240 97 143 431 204 227 -191 -107 -84
Непоказана 790 354 436 891 425 466 -101 -71 -30
Сливен 2 180 968 1 212 3 172 1 468 1 704 -992 -500 -492
Постоянна работа 31 17 14 115 53 62 -84 -36 -48
Временна работа 14 7 7 47 19 28 -33 -12 -21
Сключване на брак 11 .. .. 10 .. .. 1 -2 3
Образование .. .. - 248 .. .. -247 -121 -126
С (при) родители 97 43 54 133 61 72 -36 -18 -18
За гледане 31 10 21 69 34 35 -38 -24 -14
Други 846 354 492 986 411 575 -140 -57 -83
Непоказана 1 149 535 614 1 564 765 799 -415 -230 -185
Смолян 902 401 501 2 666 1 218 1 448 -1 764 -817 -947
Постоянна работа 32 19 13 112 52 60 -80 -33 -47
Временна работа 21 10 11 53 32 21 -32 -22 -10
Сключване на брак 20 - 20 25 - 25 -5 0 -5
Образование 7 .. .. 274 .. .. -267 -153 -114
С (при) родители 34 11 23 69 35 34 -35 -24 -11
За гледане 26 .. .. 30 .. .. -4 -1 -3
Други 461 196 265 666 265 401 -205 -69 -136
Непоказана 301 150 151 1 437 665 772 -1 136 -515 -621
София (столица) 22 829 11 766 11 063 13 542 6 732 6 810 9 287 5 034 4 253
Постоянна работа 1 019 495 524 767 378 389 252 117 135
Временна работа 525 278 247 214 112 102 311 166 145
Сключване на брак 94 20 74 119 15 104 -25 5 -30
Образование 6 366 3 243 3 123 93 57 36 6 273 3 186 3 087
С (при) родители 685 346 339 764 376 388 -79 -30 -49
За гледане 201 72 129 259 100 159 -58 -28 -30
Други 5 355 2 390 2 965 4 387 2 075 2 312 968 315 653
Непоказана 8 584 4 922 3 662 6 939 3 619 3 320 1 645 1 303 342
София 3 371 1 562 1 809 3 770 1 652 2 118 -399 -90 -309
Постоянна работа 195 93 102 163 69 94 32 24 8
Временна работа 65 41 24 70 40 30 -5 1 -6
Сключване на брак 58 .. .. 49 .. .. 9 -2 11
Образование 6 .. .. 472 .. .. -466 -231 -235
С (при) родители 205 97 108 189 87 102 16 10 6
За гледане 86 29 57 97 32 65 -11 -3 -8
Други 1 720 770 950 1 200 496 704 520 274 246
Непоказана 1 036 526 510 1 530 689 841 -494 -163 -331
Стара Загора 5 149 2 324 2 825 4 990 2 292 2 698 159 32 127
Постоянна работа 174 100 74 225 108 117 -51 -8 -43
Временна работа 30 19 11 53 30 23 -23 -11 -12
Сключване на брак 30 6 24 37 7 30 -7 -1 -6
Образование 114 30 84 555 305 250 -441 -275 -166
С (при) родители 318 157 161 261 118 143 57 39 18
За гледане 115 49 66 91 33 58 24 16 8
Други 2 757 1 175 1 582 1 853 783 1 070 904 392 512
Непоказана 1 611 788 823 1 915 908 1 007 -304 -120 -184
Търговище 1 667 779 888 2 053 955 1 098 -386 -176 -210
Постоянна работа 26 9 17 63 23 40 -37 -14 -23
Временна работа 3 .. .. 23 .. .. -20 -10 -10
Сключване на брак 12 - 12 13 - 13 -1 0 -1
Образование - - - 133 72 61 -133 -72 -61
С (при) родители 19 .. .. 42 .. .. -23 -9 -14
За гледане 10 7 3 34 18 16 -24 -11 -13
Други 214 75 139 442 174 268 -228 -99 -129
Непоказана 1 383 676 707 1 303 637 666 80 39 41
Хасково 2 831 1 305 1 526 3 574 1 598 1 976 -743 -293 -450
Постоянна работа 558 209 349 356 153 203 202 56 146
Временна работа 91 47 44 57 26 31 34 21 13
Сключване на брак 28 .. .. 28 .. .. 0 2 -2
Образование .. .. - 330 .. .. -329 -158 -171
С (при) родители 192 97 95 143 75 68 49 22 27
За гледане 279 123 156 198 87 111 81 36 45
Други 348 152 196 817 379 438 -469 -227 -242
Непоказана 1 334 672 662 1 645 717 928 -311 -45 -266
Шумен 2 581 1 158 1 423 2 503 1 062 1 441 78 96 -18
Постоянна работа 62 22 40 144 49 95 -82 -27 -55
Временна работа 5 .. .. 57 .. .. -52 -27 -25
Сключване на брак 33 3 30 44 3 41 -11 0 -11
Образование .. .. .. 172 .. .. -171 -87 -84
С (при) родители 66 27 39 115 53 62 -49 -26 -23
За гледане 45 27 18 61 30 31 -16 -3 -13
Други 1 288 528 760 905 359 546 383 169 214
Непоказана 1 081 547 534 1 005 450 555 76 97 -21
Ямбол 1 710 766 944 2 352 1 028 1 324 -642 -262 -380
Постоянна работа 72 35 37 127 64 63 -55 -29 -26
Временна работа 20 .. .. 44 .. .. -24 -14 -10
Сключване на брак 17 .. .. 15 .. .. 2 1 1
Образование 20 17 3 203 114 89 -183 -97 -86
С (при) родители 102 42 60 102 46 56 0 -4 4
За гледане 59 24 35 67 21 46 -8 3 -11
Други 709 311 398 772 329 443 -63 -18 -45
Непоказана 711 326 385 1 022 430 592 -311 -104 -207
Местоживеене
Области
Причини
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Град 73 024 34 614 38 410 74 654 35 154 39 500 -1 630 -540 -1 090
Постоянна работа 4 121 1 886 2 235 4 213 1 949 2 264 -92 -63 -29
Временна работа 1 244 645 599 1 306 685 621 -62 -40 -22
Сключване на брак 591 73 518 604 66 538 -13 7 -20
Образование 8 401 4 275 4 126 6 838 3 507 3 331 1 563 768 795
С (при) родители 3 184 1 505 1 679 3 332 1 625 1 707 -148 -120 -28
За гледане 1 808 762 1 046 1 572 661 911 236 101 135
Други 19 810 8 233 11 577 20 736 9 146 11 590 -926 -913 -13
Непоказана 33 865 17 235 16 630 36 053 17 515 18 538 -2 188 -280 -1 908
Благоевград 2 203 975 1 228 2 748 1 266 1 482 -545 -291 -254
Постоянна работа 112 53 59 116 42 74 -4 11 -15
Временна работа 42 22 20 56 34 22 -14 -12 -2
Сключване на брак 63 5 58 39 - 39 24 5 19
Образование 228 96 132 462 231 231 -234 -135 -99
С (при) родители 108 47 61 94 44 50 14 3 11
За гледане 47 18 29 30 16 14 17 2 15
Други 429 132 297 581 240 341 -152 -108 -44
Непоказана 1 174 602 572 1 370 659 711 -196 -57 -139
Бургас 5 486 2 477 3 009 4 560 2 172 2 388 926 305 621
Постоянна работа 667 289 378 492 262 230 175 27 148
Временна работа 253 140 113 91 49 42 162 91 71
Сключване на брак 41 7 34 33 4 29 8 3 5
Образование 121 45 76 472 242 230 -351 -197 -154
С (при) родители 418 215 203 289 128 161 129 87 42
За гледане 75 27 48 94 34 60 -19 -7 -12
Други 1 531 635 896 1 241 548 693 290 87 203
Непоказана 2 380 1 119 1 261 1 848 905 943 532 214 318
Варна 6 390 2 970 3 420 5 060 2 370 2 690 1 330 600 730
Постоянна работа 294 134 160 334 160 174 -40 -26 -14
Временна работа 69 24 45 85 40 45 -16 -16 0
Сключване на брак 49 6 43 45 3 42 4 3 1
Образование 409 270 139 228 91 137 181 179 2
С (при) родители 335 151 184 299 143 156 36 8 28
За гледане 105 36 69 60 28 32 45 8 37
Други 1 538 601 937 1 376 586 790 162 15 147
Непоказана 3 591 1 748 1 843 2 633 1 319 1 314 958 429 529
Велико Търново 2 506 1 161 1 345 3 283 1 383 1 900 -777 -222 -555
Постоянна работа 89 43 46 196 79 117 -107 -36 -71
Временна работа 14 .. .. 47 .. .. -33 -11 -22
Сключване на брак 18 .. .. 39 .. .. -21 0 -21
Образование 501 248 253 180 108 72 321 140 181
С (при) родители 74 35 39 135 64 71 -61 -29 -32
За гледане 108 47 61 87 36 51 21 11 10
Други 456 174 282 954 368 586 -498 -194 -304
Непоказана 1 246 604 642 1 645 707 938 -399 -103 -296
Видин 648 290 358 1 413 633 780 -765 -343 -422
Постоянна работа 16 8 8 59 21 38 -43 -13 -30
Временна работа 3 3 - 15 10 5 -12 -7 -5
Сключване на брак .. - .. .. .. - 4 -1 5
Образование .. - .. .. .. .. -169 -94 -75
С (при) родители 14 7 7 53 26 27 -39 -19 -20
За гледане 30 13 17 51 29 22 -21 -16 -5
Други 71 28 43 314 126 188 -243 -98 -145
Непоказана 508 231 277 750 326 424 -242 -95 -147
Враца 1 092 498 594 2 408 1 144 1 264 -1 316 -646 -670
Постоянна работа 76 35 41 76 31 45 0 4 -4
Временна работа 6 .. .. 28 .. .. -22 -13 -9
Сключване на брак 12 .. .. 9 .. .. 3 -1 4
Образование - - - 281 146 135 -281 -146 -135
С (при) родители 35 17 18 65 26 39 -30 -9 -21
За гледане 27 13 14 61 20 41 -34 -7 -27
Други 149 61 88 478 211 267 -329 -150 -179
Непоказана 787 370 417 1 410 694 716 -623 -324 -299
Габрово 859 402 457 1 497 683 814 -638 -281 -357
Постоянна работа 38 24 14 53 26 27 -15 -2 -13
Временна работа 15 6 9 35 15 20 -20 -9 -11
Сключване на брак 9 .. .. 8 .. .. 1 0 1
Образование 7 .. .. 147 .. .. -140 -67 -73
С (при) родители 38 15 23 29 14 15 9 1 8
За гледане 41 21 20 47 27 20 -6 -6 0
Други 173 67 106 265 113 152 -92 -46 -46
Непоказана 538 265 273 913 417 496 -375 -152 -223
Добрич 1 167 504 663 1 787 807 980 -620 -303 -317
Постоянна работа 319 129 190 163 68 95 156 61 95
Временна работа 33 18 15 68 34 34 -35 -16 -19
Сключване на брак 6 .. .. 9 .. .. -3 0 -3
Образование .. .. - 177 .. .. -176 -73 -103
С (при) родители 68 30 38 75 39 36 -7 -9 2
За гледане 8 .. 6 24 12 12 -16 -10 -6
Други 181 85 96 442 196 246 -261 -111 -150
Непоказана 551 238 313 829 383 446 -278 -145 -133
Кърджали 858 406 452 823 401 422 35 5 30
Постоянна работа 22 9 13 45 17 28 -23 -8 -15
Временна работа .. - .. 17 .. .. -16 -10 -6
Сключване на брак .. - .. 3 - .. -2 0 -2
Образование - - - 128 65 63 -128 -65 -63
С (при) родители 17 10 7 21 11 10 -4 -1 -3
За гледане 3 - 3 9 6 3 -6 -6 0
Други 11 3 8 153 67 86 -142 -64 -78
Непоказана 803 384 419 447 225 222 356 159 197
Кюстендил 844 398 446 1 725 854 871 -881 -456 -425
Постоянна работа 12 6 6 66 28 38 -54 -22 -32
Временна работа 8 .. .. 25 .. .. -17 -15 -2
Сключване на брак 16 .. .. 14 .. .. 2 -1 3
Образование - - - 301 167 134 -301 -167 -134
С (при) родители 41 21 20 53 32 21 -12 -11 -1
За гледане 52 40 12 27 14 13 25 26 -1
Други 178 63 115 315 134 181 -137 -71 -66
Непоказана 537 263 274 924 458 466 -387 -195 -192
Ловеч 865 389 476 1 578 742 836 -713 -353 -360
Постоянна работа 106 49 57 109 51 58 -3 -2 -1
Временна работа 10 5 5 24 12 12 -14 -7 -7
Сключване на брак 4 .. .. 9 .. .. -5 -2 -3
Образование .. .. - 252 .. .. -250 -123 -127
С (при) родители 60 22 38 58 27 31 2 -5 7
За гледане 16 5 11 34 13 21 -18 -8 -10
Други 392 165 227 471 202 269 -79 -37 -42
Непоказана 275 141 134 621 310 311 -346 -169 -177
Монтана 1 006 443 563 1 645 801 844 -639 -358 -281
Постоянна работа 16 .. .. 59 .. .. -43 -22 -21
Временна работа 5 .. .. 27 .. .. -22 -13 -9
Сключване на брак 5 - 5 6 - 6 -1 0 -1
Образование - - - 222 113 109 -222 -113 -109
С (при) родители 131 45 86 58 25 33 73 20 53
За гледане 216 89 127 98 49 49 118 40 78
Други 404 177 227 511 228 283 -107 -51 -56
Непоказана 229 121 108 664 340 324 -435 -219 -216
Пазарджик 1 374 594 780 2 283 1 073 1 210 -909 -479 -430
Постоянна работа 77 37 40 85 41 44 -8 -4 -4
Временна работа 27 9 18 66 36 30 -39 -27 -12
Сключване на брак 44 .. .. 26 .. .. 18 1 17
Образование 4 .. .. 317 .. .. -313 -145 -168
С (при) родители 95 49 46 78 43 35 17 6 11
За гледане 49 21 28 48 16 32 1 5 -4
Други 274 98 176 581 258 323 -307 -160 -147
Непоказана 804 375 429 1 082 530 552 -278 -155 -123
Перник 1 026 431 595 1 552 730 822 -526 -299 -227
Постоянна работа 5 .. .. 38 .. .. -33 -11 -22
Временна работа 4 .. .. 23 .. .. -19 -13 -6
Сключване на брак 9 .. .. 8 .. .. 1 1 0
Образование - - - 238 109 129 -238 -109 -129
С (при) родители 20 15 5 56 33 23 -36 -18 -18
За гледане 95 37 58 47 24 23 48 13 35
Други 133 48 85 428 198 230 -295 -150 -145
Непоказана 760 325 435 714 337 377 46 -12 58
Плевен 1 959 861 1 098 3 225 1 571 1 654 -1 266 -710 -556
Постоянна работа 190 79 111 142 65 77 48 14 34
Временна работа 49 25 24 62 31 31 -13 -6 -7
Сключване на брак 42 .. .. 30 .. .. 12 1 11
Образование 7 .. .. 358 .. .. -351 -186 -165
С (при) родители 197 98 99 144 76 68 53 22 31
За гледане 141 63 78 95 36 59 46 27 19
Други 426 153 273 810 381 429 -384 -228 -156
Непоказана 907 431 476 1 584 785 799 -677 -354 -323
Пловдив 7 690 3 736 3 954 5 869 2 781 3 088 1 821 955 866
Постоянна работа 195 118 77 312 159 153 -117 -41 -76
Временна работа 70 46 24 88 45 43 -18 1 -19
Сключване на брак 53 6 47 53 6 47 0 0 0
Образование 405 211 194 468 235 233 -63 -24 -39
С (при) родители 257 116 141 284 138 146 -27 -22 -5
За гледане 50 19 31 108 46 62 -58 -27 -31
Други 2 408 1 010 1 398 1 800 773 1 027 608 237 371
Непоказана 4 252 2 210 2 042 2 756 1 379 1 377 1 496 831 665
Разград 689 303 386 1 134 514 620 -445 -211 -234
Постоянна работа 84 28 56 63 24 39 21 4 17
Временна работа 6 .. .. 12 .. .. -6 0 -6
Сключване на брак 7 - 7 5 - 5 2 0 2
Образование 6 .. .. 113 .. .. -107 -64 -43
С (при) родители 38 19 19 43 20 23 -5 -1 -4
За гледане 34 16 18 21 9 12 13 7 6
Други 107 43 64 243 109 134 -136 -66 -70
Непоказана 407 191 216 634 282 352 -227 -91 -136
Русе 2 333 1 117 1 216 2 250 997 1 253 83 120 -37
Постоянна работа 45 21 24 138 55 83 -93 -34 -59
Временна работа 12 5 7 40 25 15 -28 -20 -8
Сключване на брак 14 - 14 27 4 23 -13 -4 -9
Образование 196 95 101 130 65 65 66 30 36
С (при) родители 39 15 24 85 46 39 -46 -31 -15
За гледане 20 5 15 40 15 25 -20 -10 -10
Други 1 037 469 568 693 287 406 344 182 162
Непоказана 970 507 463 1 097 500 597 -127 7 -134
Силистра 642 266 376 979 509 470 -337 -243 -94
Постоянна работа 76 32 44 82 37 45 -6 -5 -1
Временна работа 8 3 5 26 16 10 -18 -13 -5
Сключване на брак 5 .. .. 8 .. .. -3 -1 -2
Образование 7 .. .. 133 .. .. -126 -83 -43
С (при) родители 52 22 30 45 22 23 7 0 7
За гледане 78 34 44 38 14 24 40 20 20
Други 115 44 71 236 118 118 -121 -74 -47
Непоказана 301 129 172 411 216 195 -110 -87 -23
Сливен 1 238 555 683 2 056 986 1 070 -818 -431 -387
Постоянна работа 20 11 9 91 41 50 -71 -30 -41
Временна работа 8 5 3 33 12 21 -25 -7 -18
Сключване на брак .. .. .. .. .. .. 4 0 4
Образование .. .. - .. .. .. -219 -109 -110
С (при) родители 41 16 25 93 46 47 -52 -30 -22
За гледане 12 4 8 33 17 16 -21 -13 -8
Други 520 214 306 626 281 345 -106 -67 -39
Непоказана 629 303 326 957 478 479 -328 -175 -153
Смолян 528 229 299 1 538 698 840 -1 010 -469 -541
Постоянна работа 25 14 11 57 26 31 -32 -12 -20
Временна работа 16 .. .. 36 .. .. -20 -12 -8
Сключване на брак 10 - 10 9 - 9 1 0 1
Образование 6 .. .. 181 .. .. -175 -94 -81
С (при) родители 26 9 17 38 21 17 -12 -12 0
За гледане 15 7 8 12 6 6 3 1 2
Други 260 109 151 363 147 216 -103 -38 -65
Непоказана 170 80 90 842 382 460 -672 -302 -370
София (столица) 21 914 11 305 10 609 12 661 6 329 6 332 9 253 4 976 4 277
Постоянна работа 937 450 487 702 349 353 235 101 134
Временна работа 470 249 221 191 103 88 279 146 133
Сключване на брак 75 17 58 108 11 97 -33 6 -39
Образование 6 361 3 241 3 120 87 52 35 6 274 3 189 3 085
С (при) родители 597 299 298 699 349 350 -102 -50 -52
За гледане 175 60 115 247 92 155 -72 -32 -40
Други 4 918 2 181 2 737 4 061 1 930 2 131 857 251 606
Непоказана 8 381 4 808 3 573 6 566 3 443 3 123 1 815 1 365 450
София 1 518 661 857 2 213 971 1 242 -695 -310 -385
Постоянна работа 106 48 58 96 36 60 10 12 -2
Временна работа 34 17 17 45 27 18 -11 -10 -1
Сключване на брак 30 .. .. 36 .. .. -6 -2 -4
Образование 4 .. .. 341 .. .. -337 -174 -163
С (при) родители 98 48 50 114 50 64 -16 -2 -14
За гледане 60 24 36 42 14 28 18 10 8
Други 756 308 448 655 276 379 101 32 69
Непоказана 430 212 218 884 388 496 -454 -176 -278
Стара Загора 3 389 1 500 1 889 3 554 1 675 1 879 -165 -175 10
Постоянна работа 148 86 62 179 91 88 -31 -5 -26
Временна работа 19 13 6 45 24 21 -26 -11 -15
Сключване на брак 16 3 13 24 6 18 -8 -3 -5
Образование 113 29 84 499 273 226 -386 -244 -142
С (при) родители 189 92 97 168 75 93 21 17 4
За гледане 85 38 47 45 14 31 40 24 16
Други 1 920 788 1 132 1 246 537 709 674 251 423
Непоказана 899 451 448 1 348 655 693 -449 -204 -245
Търговище 856 410 446 1 120 525 595 -264 -115 -149
Постоянна работа 5 .. .. 40 .. .. -35 -12 -23
Временна работа .. .. .. 15 .. .. -13 -5 -8
Сключване на брак 5 - 5 5 - 5 0 0 0
Образование - - - 109 58 51 -109 -58 -51
С (при) родители 15 8 7 19 7 12 -4 1 -5
За гледане 8 5 3 17 11 6 -9 -6 -3
Други 74 28 46 256 98 158 -182 -70 -112
Непоказана 747 366 381 659 331 328 88 35 53
Хасково 1 627 720 907 2 500 1 132 1 368 -873 -412 -461
Постоянна работа 374 139 235 219 99 120 155 40 115
Временна работа 42 20 22 45 20 25 -3 0 -3
Сключване на брак .. .. .. .. .. .. 4 1 3
Образование .. .. - .. 142 153 -294 -141 -153
С (при) родители 103 52 51 91 50 41 12 2 10
За гледане 205 91 114 94 42 52 111 49 62
Други 135 50 85 586 281 305 -451 -231 -220
Непоказана 746 364 382 1 153 496 657 -407 -132 -275
Шумен 1 381 611 770 1 598 689 909 -217 -78 -139
Постоянна работа 10 5 5 109 37 72 -99 -32 -67
Временна работа .. .. .. .. .. .. -34 -18 -16
Сключване на брак .. .. .. .. .. .. -10 0 -10
Образование - - - 148 71 77 -148 -71 -77
С (при) родители 34 10 24 75 39 36 -41 -29 -12
За гледане 20 12 8 31 14 17 -11 -2 -9
Други 849 347 502 557 231 326 292 116 176
Непоказана 455 235 220 621 277 344 -166 -42 -124
Ямбол 936 402 534 1 595 718 877 -659 -316 -343
Постоянна работа 57 26 31 92 46 46 -35 -20 -15
Временна работа 16 .. .. 25 .. .. -9 -7 -2
Сключване на брак 13 .. .. 9 .. .. 4 1 3
Образование 20 17 3 181 105 76 -161 -88 -73
С (при) родители 44 22 22 71 31 40 -27 -9 -18
За гледане 33 15 18 32 7 25 1 8 -7
Други 365 152 213 494 222 272 -129 -70 -59
Непоказана 388 162 226 691 293 398 -303 -131 -172
Местоживеене
Области
Причини
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Село 31 924 14 954 16 970 31 402 13 759 17 643 522 1 195 -673
Постоянна работа 1 853 833 1 020 1 619 670 949 234 163 71
Временна работа 501 296 205 453 258 195 48 38 10
Сключване на брак 429 26 403 409 30 379 20 -4 24
Образование 93 70 23 1 542 776 766 -1 449 -706 -743
С (при) родители 1 754 833 921 1 455 634 821 299 199 100
За гледане 1 155 508 647 1 403 611 792 -248 -103 -145
Други 10 866 4 920 5 946 8 763 3 449 5 314 2 103 1 471 632
Непоказана 15 273 7 468 7 805 15 758 7 331 8 427 -485 137 -622
Благоевград 887 394 493 1 537 674 863 -650 -280 -370
Постоянна работа 15 .. .. 45 .. .. -30 -21 -9
Временна работа 14 10 4 31 16 15 -17 -6 -11
Сключване на брак 21 .. .. 35 .. .. -14 -2 -12
Образование - - - 277 131 146 -277 -131 -146
С (при) родители 40 22 18 58 22 36 -18 0 -18
За гледане 24 13 11 37 15 22 -13 -2 -11
Други 316 127 189 366 115 251 -50 12 -62
Непоказана 457 220 237 688 350 338 -231 -130 -101
Бургас 2 149 1 070 1 079 1 527 653 874 622 417 205
Постоянна работа 304 177 127 145 66 79 159 111 48
Временна работа 62 41 21 22 13 9 40 28 12
Сключване на брак 58 5 53 56 3 53 2 2 0
Образование 8 4 4 67 36 31 -59 -32 -27
С (при) родители 86 40 46 90 37 53 -4 3 -7
За гледане 61 23 38 49 14 35 12 9 3
Други 574 253 321 464 178 286 110 75 35
Непоказана 996 527 469 634 306 328 362 221 141
Варна 1 714 822 892 1 224 508 716 490 314 176
Постоянна работа 94 41 53 63 20 43 31 21 10
Временна работа 29 17 12 15 10 5 14 7 7
Сключване на брак .. .. .. .. .. .. 7 0 7
Образование .. .. - .. .. .. -27 -17 -10
С (при) родители 116 56 60 113 53 60 3 3 0
За гледане 21 12 9 44 22 22 -23 -10 -13
Други 521 235 286 368 143 225 153 92 61
Непоказана 908 459 449 576 241 335 332 218 114
Велико Търново 1 370 623 747 1 288 569 719 82 54 28
Постоянна работа 27 17 10 48 27 21 -21 -10 -11
Временна работа 8 .. .. 13 .. .. -5 -7 2
Сключване на брак 8 .. .. 13 .. .. -5 0 -5
Образование 3 .. .. 32 .. .. -29 -16 -13
С (при) родители 39 18 21 40 18 22 -1 0 -1
За гледане 67 22 45 98 36 62 -31 -14 -17
Други 458 198 260 396 167 229 62 31 31
Непоказана 760 359 401 648 289 359 112 70 42
Видин 766 366 400 704 327 377 62 39 23
Постоянна работа 17 5 12 14 9 5 3 -4 7
Временна работа 5 .. .. 5 .. .. 0 0 0
Сключване на брак .. .. .. .. .. .. -1 0 -1
Образование .. .. - .. .. .. -23 -11 -12
С (при) родители 27 14 13 17 6 11 10 8 2
За гледане 56 30 26 50 17 33 6 13 -7
Други 204 103 101 150 67 83 54 36 18
Непоказана 453 208 245 440 211 229 13 -3 16
Враца 1 506 701 805 1 545 680 865 -39 21 -60
Постоянна работа 20 11 9 47 22 25 -27 -11 -16
Временна работа 8 5 3 18 7 11 -10 -2 -8
Сключване на брак .. - .. .. .. .. -6 -1 -5
Образование .. - .. .. .. .. -63 -32 -31
С (при) родители 71 31 40 58 27 31 13 4 9
За гледане 99 38 61 88 35 53 11 3 8
Други 345 146 199 297 123 174 48 23 25
Непоказана 952 470 482 957 433 524 -5 37 -42
Габрово 650 328 322 441 222 219 209 106 103
Постоянна работа 4 .. .. 9 .. .. -5 -2 -3
Временна работа 7 3 4 8 6 .. -1 -3 2
Сключване на брак 3 .. .. .. .. .. 2 0 2
Образование 3 3 - 6 4 .. -3 -1 -2
С (при) родители 14 .. .. 7 .. .. 7 6 1
За гледане 44 24 20 26 14 12 18 10 8
Други 156 76 80 145 74 71 11 2 9
Непоказана 419 212 207 239 118 121 180 94 86
Добрич 1 139 523 616 1 040 448 592 99 75 24
Постоянна работа 198 83 115 160 58 102 38 25 13
Временна работа 70 .. .. 13 .. .. 57 29 28
Сключване на брак 5 .. .. 7 .. .. -2 -1 -1
Образование - - - 21 16 5 -21 -16 -5
С (при) родители 55 29 26 57 24 33 -2 5 -7
За гледане 41 16 25 28 8 20 13 8 5
Други 360 156 204 275 110 165 85 46 39
Непоказана 410 204 206 479 225 254 -69 -21 -48
Кърджали 743 353 390 1 235 548 687 -492 -195 -297
Постоянна работа 61 22 39 94 31 63 -33 -9 -24
Временна работа 4 .. .. 26 .. .. -22 -14 -8
Сключване на брак 16 .. 16 16 .. .. 0 -2 2
Образование .. - .. 50 20 30 -49 -20 -29
С (при) родители 22 12 10 25 13 12 -3 -1 -2
За гледане .. .. .. .. .. .. -24 -12 -12
Други 32 14 18 149 72 77 -117 -58 -59
Непоказана 604 302 302 848 381 467 -244 -79 -165
Кюстендил 619 339 280 749 372 377 -130 -33 -97
Постоянна работа 18 12 6 24 9 15 -6 3 -9
Временна работа 4 .. .. 8 .. .. -4 -5 1
Сключване на брак 4 .. .. 5 .. .. -1 0 -1
Образование - - - 85 43 42 -85 -43 -42
С (при) родители 16 .. .. 14 .. .. 2 5 -3
За гледане 9 .. .. 44 .. .. -35 -28 -7
Други 146 74 72 110 46 64 36 28 8
Непоказана 422 236 186 459 229 230 -37 7 -44
Ловеч 863 403 460 891 413 478 -28 -10 -18
Постоянна работа 198 93 105 58 30 28 140 63 77
Временна работа 5 .. .. 13 .. .. -8 -8 0
Сключване на брак 11 - 11 10 - 10 1 0 1
Образование - - - 43 27 16 -43 -27 -16
С (при) родители 58 .. .. 54 .. .. 4 6 -2
За гледане 16 6 10 37 16 21 -21 -10 -11
Други 341 159 182 265 93 172 76 66 10
Непоказана 234 115 119 411 215 196 -177 -100 -77
Монтана 1 277 624 653 1 026 468 558 251 156 95
Постоянна работа 9 .. .. 28 .. .. -19 -9 -10
Временна работа 4 .. .. 12 .. .. -8 -3 -5
Сключване на брак 3 - 3 3 - 3 0 0 0
Образование 6 6 - 29 19 10 -23 -13 -10
С (при) родители 64 34 30 68 21 47 -4 13 -17
За гледане 121 60 61 134 60 74 -13 0 -13
Други 741 361 380 348 142 206 393 219 174
Непоказана 329 157 172 404 208 196 -75 -51 -24
Пазарджик 877 385 492 1 248 561 687 -371 -176 -195
Постоянна работа 19 .. .. 42 .. .. -23 -5 -18
Временна работа 3 .. .. 15 .. .. -12 -7 -5
Сключване на брак 26 .. 25 26 3 23 0 -2 2
Образование - - - 125 55 70 -125 -55 -70
С (при) родители 62 28 34 57 29 28 5 -1 6
За гледане 28 5 23 34 15 19 -6 -10 4
Други 348 155 193 290 104 186 58 51 7
Непоказана 391 184 207 659 331 328 -268 -147 -121
Перник 923 468 455 501 232 269 422 236 186
Постоянна работа .. .. .. .. .. .. 8 4 4
Временна работа 19 15 4 9 5 4 10 10 0
Сключване на брак 3 - 3 5 - 5 -2 0 -2
Образование .. .. .. .. .. .. -25 -13 -12
С (при) родители 42 19 23 18 9 9 24 10 14
За гледане 42 23 19 34 15 19 8 8 0
Други 360 190 170 118 51 67 242 139 103
Непоказана 443 215 228 286 137 149 157 78 79
Плевен 1 458 650 808 1 446 650 796 12 0 12
Постоянна работа 24 7 17 80 35 45 -56 -28 -28
Временна работа 11 .. .. 33 .. .. -22 -12 -10
Сключване на брак 25 .. .. 22 .. .. 3 1 2
Образование 5 - 5 48 24 24 -43 -24 -19
С (при) родители 133 64 69 88 41 47 45 23 22
За гледане 74 32 42 100 42 58 -26 -10 -16
Други 516 235 281 364 132 232 152 103 49
Непоказана 670 303 367 711 356 355 -41 -53 12
Пловдив 2 525 1 127 1 398 2 242 949 1 293 283 178 105
Постоянна работа 58 32 26 58 27 31 0 5 -5
Временна работа 51 .. .. 28 .. .. 23 11 12
Сключване на брак 65 .. .. 35 .. .. 30 1 29
Образование 21 17 4 75 38 37 -54 -21 -33
С (при) родители 149 60 89 123 57 66 26 3 23
За гледане 106 48 58 83 40 43 23 8 15
Други 1 012 443 569 782 291 491 230 152 78
Непоказана 1 063 497 566 1 058 478 580 5 19 -14
Разград 876 367 509 1 156 455 701 -280 -88 -192
Постоянна работа 123 37 86 77 20 57 46 17 29
Временна работа .. .. .. .. .. .. -13 -7 -6
Сключване на брак 9 - 9 14 - 14 -5 0 -5
Образование .. .. .. .. .. .. -50 -19 -31
С (при) родители 69 33 36 39 17 22 30 16 14
За гледане 30 19 11 28 14 14 2 5 -3
Други 146 59 87 170 66 104 -24 -7 -17
Непоказана 494 216 278 760 309 451 -266 -93 -173
Русе 794 347 447 820 330 490 -26 17 -43
Постоянна работа 10 .. .. 24 .. .. -14 -10 -4
Временна работа 9 .. .. 9 .. .. 0 2 -2
Сключване на брак 11 - 11 9 - 9 2 0 2
Образование - - - 14 4 10 -14 -4 -10
С (при) родители 49 26 23 28 11 17 21 15 6
За гледане 17 6 11 27 10 17 -10 -4 -6
Други 264 109 155 327 121 206 -63 -12 -51
Непоказана 434 198 236 382 168 214 52 30 22
Силистра 955 428 527 995 418 577 -40 10 -50
Постоянна работа 154 50 104 111 35 76 43 15 28
Временна работа 19 14 5 11 5 6 8 9 -1
Сключване на брак 10 - 10 8 - 8 2 0 2
Образование 30 30 - 57 23 34 -27 7 -34
С (при) родители 71 31 40 51 22 29 20 9 11
За гледане 57 25 32 82 38 44 -25 -13 -12
Други 125 53 72 195 86 109 -70 -33 -37
Непоказана 489 225 264 480 209 271 9 16 -7
Сливен 942 413 529 1 116 482 634 -174 -69 -105
Постоянна работа 11 6 5 24 12 12 -13 -6 -7
Временна работа 6 .. .. 14 .. .. -8 -5 -3
Сключване на брак 4 .. .. 7 .. .. -3 -2 -1
Образование - - - 28 12 16 -28 -12 -16
С (при) родители 56 27 29 40 15 25 16 12 4
За гледане 19 6 13 36 17 19 -17 -11 -6
Други 326 140 186 360 130 230 -34 10 -44
Непоказана 520 232 288 607 287 320 -87 -55 -32
Смолян 374 172 202 1 128 520 608 -754 -348 -406
Постоянна работа 7 .. .. 55 .. .. -48 -21 -27
Временна работа 5 .. .. 17 .. .. -12 -10 -2
Сключване на брак 10 - 10 16 - 16 -6 0 -6
Образование .. - .. .. .. .. -92 -59 -33
С (при) родители .. .. .. .. .. .. -23 -12 -11
За гледане 11 6 5 18 8 10 -7 -2 -5
Други 201 87 114 303 118 185 -102 -31 -71
Непоказана 131 70 61 595 283 312 -464 -213 -251
София (столица) 915 461 454 881 403 478 34 58 -24
Постоянна работа 82 45 37 65 29 36 17 16 1
Временна работа 55 29 26 23 9 14 32 20 12
Сключване на брак 19 .. .. 11 .. .. 8 -1 9
Образование 5 .. .. 6 .. .. -1 -3 2
С (при) родители 88 47 41 65 27 38 23 20 3
За гледане 26 12 14 12 8 4 14 4 10
Други 437 209 228 326 145 181 111 64 47
Непоказана 203 114 89 373 176 197 -170 -62 -108
София 1 853 901 952 1 557 681 876 296 220 76
Постоянна работа 89 45 44 67 33 34 22 12 10
Временна работа 31 24 7 25 13 12 6 11 -5
Сключване на брак .. .. .. .. .. .. 15 0 15
Образование .. - .. .. .. .. -129 -57 -72
С (при) родители 107 49 58 75 37 38 32 12 20
За гледане 26 5 21 55 18 37 -29 -13 -16
Други 964 462 502 545 220 325 419 242 177
Непоказана 606 314 292 646 301 345 -40 13 -53
Стара Загора 1 760 824 936 1 436 617 819 324 207 117
Постоянна работа 26 14 12 46 17 29 -20 -3 -17
Временна работа 11 .. .. 8 .. .. 3 0 3
Сключване на брак .. .. .. .. .. .. 1 2 -1
Образование .. .. - .. .. .. -55 -31 -24
С (при) родители 129 65 64 93 43 50 36 22 14
За гледане 30 11 19 46 19 27 -16 -8 -8
Други 837 387 450 607 246 361 230 141 89
Непоказана 712 337 375 567 253 314 145 84 61
Търговище 811 369 442 933 430 503 -122 -61 -61
Постоянна работа 21 7 14 23 9 14 -2 -2 0
Временна работа .. .. - 8 .. .. -7 -5 -2
Сключване на брак 7 - 7 8 - 8 -1 0 -1
Образование - - - 24 14 10 -24 -14 -10
С (при) родители 4 .. .. 23 .. .. -19 -10 -9
За гледане .. .. - 17 .. .. -15 -5 -10
Други 140 47 93 186 76 110 -46 -29 -17
Непоказана 636 310 326 644 306 338 -8 4 -12
Хасково 1 204 585 619 1 074 466 608 130 119 11
Постоянна работа 184 70 114 137 54 83 47 16 31
Временна работа 49 .. .. 12 .. .. 37 21 16
Сключване на брак 7 .. .. 11 .. .. -4 1 -5
Образование - - - 35 17 18 -35 -17 -18
С (при) родители 89 45 44 52 25 27 37 20 17
За гледане 74 32 42 104 45 59 -30 -13 -17
Други 213 102 111 231 98 133 -18 4 -22
Непоказана 588 308 280 492 221 271 96 87 9
Шумен 1 200 547 653 905 373 532 295 174 121
Постоянна работа 52 17 35 35 12 23 17 5 12
Временна работа 3 .. .. 21 .. .. -18 -9 -9
Сключване на брак 22 .. .. 23 .. .. -1 0 -1
Образование .. .. - 24 17 7 -23 -16 -7
С (при) родители 32 17 15 40 14 26 -8 3 -11
За гледане 25 15 10 30 16 14 -5 -1 -4
Други 439 181 258 348 128 220 91 53 38
Непоказана 626 312 314 384 173 211 242 139 103
Ямбол 774 364 410 757 310 447 17 54 -37
Постоянна работа 15 .. .. 35 .. .. -20 -9 -11
Временна работа 4 .. .. 19 .. .. -15 -7 -8
Сключване на брак 4 - 4 6 - 6 -2 0 -2
Образование - - - 22 9 13 -22 -9 -13
С (при) родители 58 20 38 31 15 16 27 5 22
За гледане 26 9 17 35 14 21 -9 -5 -4
Други 344 159 185 278 107 171 66 52 14
Непоказана 323 164 159 331 137 194 -8 27 -35

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.
17.04.2014