Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват софтуер за управление на информацията за клиенти (CRM)

Динамичен ред: ICT_ENT_2.3.3.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАT СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ (CRM)
(Проценти)
  2021
Общо 16.9
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 14.3
50 - 249 заети лица 27.9
250 и повече заети лица 34.8
10.12.2021