Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват софтуер за управление на ресурсите (ERP)

Динамичен ред: ICT_ENT_2.3.2.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАT СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP)
(Проценти)
  2021
Общо 21.8
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 17.1
50 - 249 заети лица 40.1
250 и повече заети лица 65.2
10.12.2021