Премини към основното съдържание

Предприятия, които продават стоки и услуги по интернет

Динамичен ред: ICT_ENT_2.2.1.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПРОДАВАТ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2022
Общо 14.9
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 14.1
50 - 249 заети лица 17.9
250 и повече заети лица 24.8
По видове продажби
Уебпродажби 13.5
Чрез собствен уебсайт или приложение 10.7
Чрез онлайн пазари 6.1
Продажби от тип EDI 2.2

Забележка: Данните се отнасят за календарната година преди изследването.
09.12.2022