Премини към основното съдържание

Предприятия, които изпращат електронни фактури подходящи за автоматизирана обработка

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.11.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПРАЩАТ ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ПОДХОДЯЩИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА
(Проценти)
  2020
Общо 10.0
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 8.9
50 - 249 заети лица 13.8
250 и повече заети лица 24.2

Забележка: Данните се отнасят за календарната година преди изследването.
10.12.2021