Премини към основното съдържание

Предприятия с достъп до интернет по видове връзки

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.2.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ С ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ПО ВИДОВЕ ВРЪЗКИ
(Проценти)
Фиксирана връзка 2022
Общо 89.1
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 87.5
50 - 249 заети лица 96.3
250 и повече заети лица 99.1
(Проценти)
Връзка чрез мобилните телефонни мрежи 2022
Общо 78.1
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 76.2
50 - 249 заети лица 86.0
250 и повече заети лица 93.6
09.12.2022