Премини към основното съдържание

Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.1_ibuy12.xls

ЛИЦА, КОИТО СА КУПУВАЛИ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА
(Проценти)
  2023
Общо 45.2
По местоживеене
В градовете 50.2
В селата 30.7
По пол
Мъже 43.1
Жени 47.2
По статистически райони
Северозападен 38.0
Северен централен 37.3
Североизточен 43.4
Югоизточен 40.1
Югозападен 57.4
Южен централен 38.7
08.12.2023