Премини към основното съдържание

Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.1.xls

ЛИЦА, КОИТО СА КУПУВАЛИ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА
(Проценти)
  2022
Общо 40.5
По местоживеене
В градовете 45.4
В селата 26.9
По пол
Мъже 38.9
Жени 42.1
По статистически райони
Северозападен 38.9
Северен централен 29.8
Североизточен 43.8
Югоизточен 31.9
Югозападен 51.8
Южен централен 34.2
09.12.2022