Премини към основното съдържание

Лица, които никога не са използвали интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.9_iuno.xls

ЛИЦА, КОИТО НИКОГА НЕ СА ИЗПОЛЗВАЛИ ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
Статистически райони 2023
Общо 11.8
Северозападен 16.7
Северен централен 14.4
Североизточен 14.4
Югоизточен 14.2
Югозападен 7.1
Южен централен 12.0
08.12.2023