Премини към основното съдържание

Лица, които никога не са използвали интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.9.xls

ЛИЦА, КОИТО НИКОГА НЕ СА ИЗПОЛЗВАЛИ ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
Статистически райони 2022
Общо 12.8
Северозападен 16.1
Северен централен 15.4
Североизточен 14.4
Югоизточен 15.9
Югозападен 7.6
Южен централен 14.1
09.12.2022