Премини към основното съдържание

Лица, притежаващи основни и над основните цифрови умения

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.8_eskills.xls

ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ОСНОВНИ И НАД ОСНОВНИТЕ ЦИФРОВИ УМЕНИЯ
(Проценти)
  2023
Общо 35.5
По пол
Мъже 34.8
Жени 36.2
По образование
Основно и по-ниско образование 14.6
Средно образование 28.9
Висше образование 65.3
По възраст
16-24 53.2
25-34 49.2
35-44 48.2
45-54 42.2
55-64 23.1
65-74 7.3

Забележка: Индикаторът за цифрови умения е базиран на дейности, извършвани от лицата в интернет или свързани с използването на софтуер и други цифрови инструменти.
За повече информация виж "Метаданни и методология".
08.12.2023