Премини към основното съдържание

Лица, използващи интернет за лични цели

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.6.xls

ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ
(Проценти)
Цели 2021
Комуникация
Изпращане/получаване на имейли (е-поща) 43.5
Телефонни или видео разговори по интернет (чрез приложения като Viber, WhatsApp, Skype, Facetime, Messenger, Snapchat) 63.4
Участие в социални мрежи (създаване на потребителски профил, публикуване на съобщения или други дейности във Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok и др.) 60.0
Размяна на съобщения в реално време (чрез приложения като Skype, Messenger, WhatsApp, Viber, Snapcahat) 56.5
Достъп до информация
Четене на сайтове за новини онлайн, вестници, списания 54.4
Търсене на здравна информация (напр. за нараняване, болести, хранене, за подобряване на здравето) 36.0
Намиране на информация за стоки и услуги 45.7
Обществено и политическо участие
Изразяване на мнение по обществени или политически въпроси в уебсайт или в социалните медии (напр. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) 15.1
Участие в онлайн консултации, анкети или гласувания по обществени или политически въпроси (напр. градоустройство, подписване на петиция) 4.0
Професионален живот
Търсене или кандидатстване за работа по интернет 6.7
Други онлайн услуги
Продажба на стоки и услуги чрез уебсайт или приложение (напр. eBay, Facebook Marketplace) 6.2
Интернет банкиране (вкл. мобилно банкиране) 14.9
10.12.2021