Премини към основното съдържание

Лица, регулярно използващи интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.4_iuse.xls

ЛИЦА, РЕГУЛЯРНО ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ (ВСЕКИ ДЕН ИЛИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО)
(Проценти)
  2023
Общо 79.8
По статистически райони
Северозападен 74.6
Северен централен 77.9
Североизточен 77.9
Югоизточен 76.4
Югозападен 85.7
Южен централен 78.0
По пол
Мъже 80.5
Жени 79.2
По образование
Основно и по-ниско образование 57.7
Средно образование 80.2
Висше образование 95.6
По възраст
16-24 93.6
25-34 94.7
35-44 91.6
45-54 89.3
55-64 73.3
65-74 44.6
По трудов статус
Заети 92.3
Безработни 72.0
Учащи (неработещи, неактивни) 99.3
Други неактивни 51.7
08.12.2023