Премини към основното съдържание

Достъп на домакинствата до интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.1_iacc.xls

ДОСТЪП НА ДОМАКИНСТВАТА ДО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2023
Общо 88.5
По статистически райони
Северозападен 82.6
Северен централен 85.4
Североизточен 86.5
Югоизточен 87.5
Югозападен 92.8
Южен централен 87.8
По местоживеене
В градовете 91.8
В селата 77.0
По видове домакинства
Домакинства без деца 87.1
Домакинства с деца 97.7
08.12.2023