Премини към основното съдържание

Достъп на домакинствата до интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.1.xls

ДОСТЪП НА ДОМАКИНСТВАТА ДО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2021
Общо 83.5
По статистически райони
Северозападен 73.5
Северен централен 82.7
Североизточен 85.2
Югоизточен 81.7
Югозападен 86.2
Южен централен 85.5
По видове връзки
Фиксирана широколентова връзка (DSL, ADSL, VDSL, LAN, оптичен кабел, сателит, WiFi) 62.7
Мобилна широколентова връзка (чрез мобилната телефонна мрежа - поне 3G, чрез използване на SIM карта или флашка за мобилен интернет, мобилен телефон или смартфон, използван като точка за достъп) 75.0
По видове домакинства
Домакинства без деца 80.0
Домакинства с деца 96.7
По местоживеене
В градовете 87.4
В селата 71.5
10.12.2021