Информационно общество


 • Използване на ИКТ в домакинствата
  • Използване на интернет в домакинствата и от лицата между 16 и 74 години
   • Достъп на домакинствата до интернет
   • Домакинства с широколентов достъп до интернет
   • Лица, регулярно използващи интернет
   • Лица, използващи интернет за лични цели
   • Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции
   • Е-умения на лицата
   • Лица, които никога не са използвали интернет
   • Причини, поради които домакинствата нямат достъп до интернет
   • Използване на мобилни устройства от лицата за достъп до интернет
   • Лица, използващи интернет за учебни дейности
  • Електронна търговия
   • Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца
   • Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 3 месеца
   • Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет
   • Закупуване на стоки от лицата по местонамиране на продавача
   • Проблеми, срещани при покупки на стоки и услуги по интернет
   • Причини, поради които лицата не пазаруват по интернет
 • Използване на ИКТ в предприятията
  • Използване на интернет в предприятията
   • Предприятия с достъп до интернет
   • Предприятия с достъп до интернет по видове връзки
   • Заети лица в предприятията, които използват компютри
   • Заети лица в предприятията, които използват интернет
   • Предприятия, които имат уебсайт
   • Предприятия, които използват социални медии
   • Предприятия, които използват платени компютърни услуги в облак
   • Предприятия, които извършват анализ на „големи данни“
  • Електронна търговия
   • Предприятия, които продават стоки и услуги по интернет
   • Предприятия, които са закупували стоки и услуги онлайн
  • Използване на автоматизиран обмен на данни
   • Предприятия, които използват система за управление на ресурсите (ERP)
   • Предприятия, които използват софтуерни приложения за управление на информацията за клиенти (CRM)
   • Предприятия, които изпращат електронни фактури подходящи за автоматизирана обработка
 • Използване на ИКТ в домакинствата
  • Използване на интернет в домакинствата и от лицата между 16 и 74 години
   • Достъп на домакинствата до интернет
   • Домакинства с широколентов достъп до интернет
   • Лица, регулярно използващи интернет
   • Лица, използващи интернет за лични цели
   • Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции
   • Е-умения на лицата
   • Лица, които никога не са използвали интернет
   • Причини, поради които домакинствата нямат достъп до интернет
   • Използване на мобилни устройства от лицата за достъп до интернет
   • Лица, използващи интернет за учебни дейности
  • Електронна търговия
   • Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца
   • Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 3 месеца
   • Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет
   • Закупуване на стоки от лицата по местонамиране на продавача
   • Проблеми, срещани при покупки на стоки и услуги по интернет
   • Причини, поради които лицата не пазаруват по интернет
 • Използване на ИКТ в предприятията
  • Използване на интернет в предприятията
   • Предприятия с достъп до интернет
   • Предприятия с достъп до интернет по видове връзки
   • Заети лица в предприятията, които използват компютри
   • Заети лица в предприятията, които използват интернет
   • Предприятия, които имат уебсайт
   • Предприятия, които използват социални медии
   • Предприятия, които използват платени компютърни услуги в облак
   • Предприятия, които извършват анализ на „големи данни“
  • Електронна търговия
   • Предприятия, които продават стоки и услуги по интернет
   • Предприятия, които са закупували стоки и услуги онлайн
  • Използване на автоматизиран обмен на данни
   • Предприятия, които използват система за управление на ресурсите (ERP)
   • Предприятия, които използват софтуерни приложения за управление на информацията за клиенти (CRM)
   • Предприятия, които изпращат електронни фактури подходящи за автоматизирана обработка

Страници