Информационно общество


 • Използване на ИКТ в домакинствата
  • Използване на Интернет от домакинствата и лицата между 16 и 74 години
   • Достъп на домакинствата до интернет
   • Домакинства с широколентов достъп до интернет
   • Лица, регулярно използващи интернет
   • Лица, използващи интернет за лични цели
   • Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции
   • Е-умения на лицата
   • Лица, които никога не са използвали интернет
   • Причини, поради които домакинствата нямат достъп до интернет
   • Използване на мобилни устройства от лицата за достъп до интернет
  • Електронна търговия
   • Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели
   • Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет
   • Закупуване на стоки и услуги от лицата по местонамиране на продавача
   • Проблеми, срещани при покупки на стоки и услуги по интернет
   • Причини, поради които лицата не пазаруват по интернет
 • Използване на ИКТ в предприятията
  • Използване на компютри и Интернет от предприятията
   • Предприятия с достъп до интернет
   • Предприятия с достъп до интернет по видове връзки
   • Заети лица в предприятията, които използват компютри
   • Заети лица в предприятията, които използват интернет
   • Предприятия, които имат уебсайт
   • Предприятия, които използват електронни фактури
   • Предприятия, които използват социални медии
   • Предприятия, които използват облачни услуги
   • Предприятия, които използват „големи данни“
  • Електронна търговия
   • Предприятия, които са осъществявали продажби онлайн
   • Предприятия, които са закупували стоки и услуги онлайн
  • Използване на автоматизиран обмен на данни
   • Предприятия, които използват система за управление на ресурсите (ERP)
   • Предприятия, които използват софтуерни приложения за управление на информацията за клиенти (CRM)
   • Предприятия, чиито бизнес процеси са автоматизирано свързани с тези на техни доставчици и/или клиенти
 • Използване на ИКТ в домакинствата
  • Използване на Интернет от домакинствата и лицата между 16 и 74 години
   • Достъп на домакинствата до интернет
   • Домакинства с широколентов достъп до интернет
   • Лица, регулярно използващи интернет
   • Лица, използващи интернет за лични цели
   • Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции
   • Е-умения на лицата
   • Лица, които никога не са използвали интернет
   • Причини, поради които домакинствата нямат достъп до интернет
   • Използване на мобилни устройства от лицата за достъп до интернет
  • Електронна търговия
   • Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели
   • Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет
   • Закупуване на стоки и услуги от лицата по местонамиране на продавача
   • Проблеми, срещани при покупки на стоки и услуги по интернет
   • Причини, поради които лицата не пазаруват по интернет
 • Използване на ИКТ в предприятията
  • Използване на компютри и Интернет от предприятията
   • Предприятия с достъп до интернет
   • Предприятия с достъп до интернет по видове връзки
   • Заети лица в предприятията, които използват компютри
   • Заети лица в предприятията, които използват интернет
   • Предприятия, които имат уебсайт
   • Предприятия, които използват електронни фактури
   • Предприятия, които използват социални медии
   • Предприятия, които използват облачни услуги
   • Предприятия, които използват „големи данни“
  • Електронна търговия
   • Предприятия, които са осъществявали продажби онлайн
   • Предприятия, които са закупували стоки и услуги онлайн
  • Използване на автоматизиран обмен на данни
   • Предприятия, които използват система за управление на ресурсите (ERP)
   • Предприятия, които използват софтуерни приложения за управление на информацията за клиенти (CRM)
   • Предприятия, чиито бизнес процеси са автоматизирано свързани с тези на техни доставчици и/или клиенти

Страници

 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.
 • България 2009 - статистическа панорама
  Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
 • Устойчиво развитие на България 2008
  Устойчиво развитие на България 2008
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители годишната публикация „Устойчиво развитие на България 2008”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие;
  • Устойчиво потребление и производство;
  • Социално включване;
  • Демографски промени;
  • Обществено здраве;
 • Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
 • България 2008 - статистическа панорама
  България 2008 - статистическа панорама
  Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
  В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Устойчиво развитие на България 2007
  Устойчиво развитие на България 2007
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата годишна публикация “Устойчиво развитие на България 2007”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие
  • Устойчиво потребление и производство
  • Социално включване
  • Демографски промени
  • Обществено здраве
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.