Информационно общество


 • Използване на ИКТ от домакинствата
  • Използване на Интернет от домакинствата и лицата между 16 и 74 години
   • Достъп на домакинствата до интернет
   • Домакинства с широколентов достъп до интернет
   • Лица, регулярно използващи интернет
   • Лица, използващи интернет за лични цели
   • Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции
   • Е-умения на лицата
   • Лица, които никога не са използвали интернет
   • Причини, поради които домакинствата нямат достъп до интернет
   • Използване на мобилни устройства от лицата за достъп до интернет
  • Електронна търговия
   • Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели
   • Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет
   • Закупуване на стоки и услуги от лицата по местонамиране на продавача
   • Проблеми, срещани при поръчки или покупки на стоки и услуги през интернет
   • Причини, поради които лицата не пазаруват по интернет
 • Използване на ИКТ от предприятията
  • Използване на компютри и Интернет от предприятията
   • Предприятия с достъп до интернет
   • Предприятия с достъп до интернет по видове връзки
   • Заети лица в предприятията, които използват компютри
   • Заети лица в предприятията, които използват интернет
   • Предприятия, които имат уебсайт/уебстраница
   • Предприятия, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции
   • Предприятия, които са използвали електронни фактури
   • Предприятия, които използват социални медии
   • Предприятия, които използват облачни услуги
   • Предприятия, които използват „големи данни“
  • Електронна търговия
   • Предприятия, които са получавали поръчки онлайн (продажби)
   • Предприятия, които са закупували стоки или услуги онлайн
  • Използване на автоматизиран обмен на данни
   • Предприятия, които са използвали система за управление на ресурсите (ERP)
   • Предприятия, които са използвали софтуерни приложения за управление на информацията за клиенти (CRM)
   • Предприятия, които имат официална политика за информационна сигурност
   • Предприятия, чиито бизнес процеси са автоматизирано свързани с тези на техни доставчици и/или клиенти
 • Използване на ИКТ от домакинствата
  • Използване на Интернет от домакинствата и лицата между 16 и 74 години
   • Достъп на домакинствата до интернет
   • Домакинства с широколентов достъп до интернет
   • Лица, регулярно използващи интернет
   • Лица, използващи интернет за лични цели
   • Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции
   • Е-умения на лицата
   • Лица, които никога не са използвали интернет
   • Причини, поради които домакинствата нямат достъп до интернет
   • Използване на мобилни устройства от лицата за достъп до интернет
  • Електронна търговия
   • Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели
   • Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет
   • Закупуване на стоки и услуги от лицата по местонамиране на продавача
   • Проблеми, срещани при поръчки или покупки на стоки и услуги през интернет
   • Причини, поради които лицата не пазаруват по интернет
 • Използване на ИКТ от предприятията
  • Използване на компютри и Интернет от предприятията
   • Предприятия с достъп до интернет
   • Предприятия с достъп до интернет по видове връзки
   • Заети лица в предприятията, които използват компютри
   • Заети лица в предприятията, които използват интернет
   • Предприятия, които имат уебсайт/уебстраница
   • Предприятия, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции
   • Предприятия, които са използвали електронни фактури
   • Предприятия, които използват социални медии
   • Предприятия, които използват облачни услуги
   • Предприятия, които използват „големи данни“
  • Електронна търговия
   • Предприятия, които са получавали поръчки онлайн (продажби)
   • Предприятия, които са закупували стоки или услуги онлайн
  • Използване на автоматизиран обмен на данни
   • Предприятия, които са използвали система за управление на ресурсите (ERP)
   • Предприятия, които са използвали софтуерни приложения за управление на информацията за клиенти (CRM)
   • Предприятия, които имат официална политика за информационна сигурност
   • Предприятия, чиито бизнес процеси са автоматизирано свързани с тези на техни доставчици и/или клиенти

Страници