Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по степен на образование и пол


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛ - 2021 ГОДИНА*
Степен на образование Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 34 613 16 779
Висше образование 29 398 14 679
от тях: доктори и доктори на науките 9 790 5 345
Друго образование 5 215 2 100
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 25 122 11 933
Висше образование 21 038 10 223
от тях: доктори и доктори на науките 6 173 3 403
Друго образование 4 084 1 710

* Предварителни данни.
31.10.2022