Бруто образуване на основен капитал


Динамичен ред: ECP_5.4.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2016-2018
ЕС-28=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2016 2017* 2018*
ЕС-28 100 100 100
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 108 108 108
Австрия 153 153 156
Белгия 154 150 154
България 33 35 35
Германия 114 113 115
Гърция 41 44 38
Дания 144 144 151
Естония 77 86 89
Ирландия 366 320 244
Испания 89 92 92
Италия 98 97 96
Кипър 83 99 91
Латвия 56 60 69
Литва 60 62 67
Люксембург 281 279 245
Малта 105 91 82
Нидерландия 134 133 132
Обединено кралство 109 105 100
Полша 47 47 49
Португалия 66 69 69
Румъния 54 58 55
Словакия 67 67 68
Словения 75 80 87
Унгария 58 66 77
Финландия 120 118 121
Франция 109 112 115
Хърватия 56 58 59
Чешка Република 93 94 99
Швеция 146 149 155
Исландия 142 151 163
Норвегия 188 182 183
Швейцария 210 211 204
Албания 28 28 27
Босна и Херцеговина 21 22 23
Република Северна Македония 34 31 29
Сърбия 23 24 28
Турция 87 85 78
Черна Гора 40 46 52

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2019.
* предварителни данни
13.12.2019

Страници