Бруто образуване на основен капитал


Динамичен ред: ECP_5.4.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2015-2017
ЕС-28=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 100 100 100
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 107 109 109
Австрия 150 154 154
Белгия 149 152 150
България 36 33 35
Германия 113 113 113
Гърция 42 41 44
Дания 132 140 143
Естония 77 77 86
Ирландия 250 368 237
Испания 97 99 102
Италия 93 97 98
Кипър 58 81 96
Латвия 60 56 61
Литва 58 58 60
Люксембург 278 283 275
Малта 109 107 93
Нидерландия 153 134 136
Обединено кралство 112 105 103
Полша 52 47 48
Португалия 63 65 68
Румъния 57 54 58
Словакия 77 68 68
Словения 78 75 81
Унгария 65 57 66
Финландия 107 113 112
Франция 109 109 112
Хърватия 55 56 58
Чешка Република 97 93 93
Швеция 142 143 146
Исландия 117 144 152
Норвегия 188 190 185
Швейцария 213 213 214
Албания 27 28 29
Босна и Херцеговина 22 21 22
БЮР Македония 33 34 30
Сърбия 22 22 23
Турция 93 87 86
Черна Гора 32 40 46

* предварителни данни
14.12.2018

Страници