Премини към основното съдържание

Бруто образуване на основен капитал

Динамичен ред: ECP_5.4.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2019-2021
ЕС-27_2020=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 109 107 107
Австрия 152 152 155
Белгия 147 150 151
България 34 38 33
Германия 107 110 108
Гърция 33 35 40
Дания 134 151 154
Естония 92 120 117
Ирландия 541 469 273
Испания 89 84 83
Италия 89 87 100
Кипър 90 97 89
Латвия 66 70 67
Литва 69 74 79
Люксембург 233 228 239
Малта 89 90 98
Нидерландия 124 133 135
Полша 50 51 50
Португалия 67 71 72
Румъния 59 62 64
Словакия 64 61 58
Словения 83 82 89
Унгария 80 80 83
Финландия 114 124 125
Франция 119 113 117
Хърватия 64 65 67
Чехия 102 103 98
Швеция 135 146 150
Обединено кралство 96 93 .
Исландия 145 135 153
Норвегия 189 193 189
Швейцария 210 220 223
Албания 26 27 32
Босна и Херцеговина 28 28 29
Република Северна Македония 30 30 33
Сърбия 32 32 37
Турция 54 59 56
Черна гора 49 44 38

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022