Премини към основното съдържание

Бруто образуване на основен капитал

Динамичен ред: ECP_5.4.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2020-2022
ЕС-27_2020=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 107 107 107
Австрия 151 149 148
Белгия 148 148 153
България 38 33 34
Германия 109 106 105
Гърция 35 40 44
Дания 150 152 153
Естония 114 118 107
Ирландия 467 265 280
Испания 84 85 85
Италия 87 105 113
Кипър 97 92 94
Латвия 67 66 65
Литва 74 80 77
Люксембург 229 261 231
Малта 91 95 112
Нидерландия 133 133 125
Полша 51 50 48
Португалия 71 72 73
Румъния 63 65 65
Словакия 61 60 60
Словения 82 89 93
Унгария 80 83 86
Финландия 124 125 122
Франция 115 117 111
Хърватия 64 68 64
Чехия 103 98 99
Швеция 146 142 135
Обединено кралство 92 . .
Исландия 133 148 163
Норвегия 194 189 192
Швейцария 224 223 227
Албания 27 31 33
Босна и Херцеговина 28 28 28
Република Северна Македония 31 33 31
Сърбия 32 38 37
Турция 59 57 52
Черна гора 44 38 37

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023