БВП


Динамичен ред: ECP_5.1.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2015-2017
ЕС-28=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 100 100 100
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 106 106 106
Австрия 129 128 127
Белгия 118 118 117
България 47 48 49
Германия 124 124 124
Гърция 69 68 67
Дания 127 126 128
Естония 76 77 79
Ирландия 178 177 181
Испания 91 91 92
Италия 95 97 96
Кипър 82 84 85
Латвия 64 64 67
Литва 75 75 78
Люксембург 266 260 253
Малта 92 94 96
Нидерландия 130 128 128
Обединено кралство 109 107 105
Полша 69 68 70
Португалия 77 77 77
Румъния 56 59 63
Словакия 77 77 76
Словения 82 83 85
Унгария 68 67 68
Финландия 109 109 109
Франция 105 104 104
Хърватия 59 61 62
Чешка република 87 88 89
Швеция 125 122 121
Исландия 126 131 130
Норвегия 156 145 146
Швейцария 165 160 156
Албания 30 30 30
Босна и Херцеговина 30 31 32
БЮР Македония 36 37 36
Сърбия 36 37 36
Турция 67 66 67
Черна Гора 42 44 46

* предварителни данни
14.12.2018

Страници