Премини към основното съдържание

БВП

Динамичен ред: ECP_5.1.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2019-2021
ЕС-27_2020=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 106 105 105
Австрия 126 125 123
Белгия 118 119 120
България 53 55 57
Германия 121 123 120
Гърция 66 62 64
Дания 126 133 133
Естония 82 86 89
Ирландия 189 205 219
Испания 91 83 83
Италия 97 94 95
Кипър 93 90 91
Латвия 69 72 72
Литва 84 88 89
Люксембург 251 261 268
Малта 103 97 100
Нидерландия 127 130 130
Полша 73 76 77
Португалия 79 76 75
Румъния 70 73 74
Словакия 71 72 69
Словения 89 89 90
Унгария 73 75 75
Финландия 109 114 112
Франция 106 104 104
Хърватия 67 65 70
Чехия 93 93 92
Швеция 119 122 123
Обединено кралство 104 100 .
Исландия 126 119 119
Норвегия 147 142 167
Швейцария 153 154 155
Албания 30 31 32
Босна и Херцеговина 32 33 33
Република Северна Македония 38 38 42
Сърбия 41 43 44
Турция 59 61 63
Черна гора 50 45 48

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022