Премини към основното съдържание

БВП

Динамичен ред: ECP_5.1.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2020-2022
ЕС-27_2020=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 105 105 104
Австрия 125 122 124
Белгия 118 120 120
България 55 57 62
Германия 123 119 117
Гърция 62 63 67
Дания 133 135 136
Естония 85 86 85
Ирландия 207 221 235
Испания 83 84 86
Италия 94 96 97
Кипър 91 94 94
Латвия 72 71 73
Литва 88 89 89
Люксембург 260 266 256
Малта 99 103 104
Нидерландия 130 131 130
Полша 76 77 79
Португалия 76 75 79
Румъния 73 73 76
Словакия 74 73 71
Словения 89 90 90
Унгария 74 75 76
Финландия 114 112 110
Франция 105 103 100
Хърватия 65 70 73
Чехия 93 92 90
Швеция 123 122 119
Обединено кралство 102 . .
Исландия 118 119 126
Норвегия 143 168 212
Швейцария 155 157 159
Албания 31 31 34
Босна и Херцеговина 33 34 35
Република Северна Македония 38 41 42
Сърбия 43 44 44
Турция 61 61 67
Черна гора 45 47 50

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023