Премини към основното съдържание

Реални разходи от БВП на човек от населението в СПС (в щ. долар)

Файл: ECP_7.4.xls