Индекси на физическия обем на разходи на БВП на човек от населението по средни цени на ОИСР (ОИСР=100)


Динамичен ред: ECP_7.7.xls

Страници