Премини към основното съдържание

Номинален БВП в щ. долари (милиони)

Файл: ECP_7.1.xls