ОИСР – международни сравнения – резултати


 • Номинален БВП в щ. долари (милиони)
 • Номинални разходи от БВП на човек от населението в национални цени спрямо US долар (милиони)
 • Паритети на покупателна способност в национална валута спрямо US долар (ОИСР=1.00)
 • Реални разходи от БВП на човек от населението по средни цени на ОИСР в US долари
 • Индекси на сравнителни равнища на цени за разходите от БВП по средни цени на ОИСР(ОИСР=100)
 • Индекси на физическия обем на разходи на БВП на човек от населението по средни цени на ОИСР (ОИСР=100)
 • Номинален БВП в щ. долари (милиони)
 • Номинални разходи от БВП на човек от населението в национални цени спрямо US долар (милиони)
 • Паритети на покупателна способност в национална валута спрямо US долар (ОИСР=1.00)
 • Реални разходи от БВП на човек от населението по средни цени на ОИСР в US долари
 • Индекси на сравнителни равнища на цени за разходите от БВП по средни цени на ОИСР(ОИСР=100)
 • Индекси на физическия обем на разходи на БВП на човек от населението по средни цени на ОИСР (ОИСР=100)

Страници