ОИСР – международни сравнения – резултати


 • Номинален БВП в щ. долари (милиони)
 • Номинални разходи от БВП на човек от населението в US долар
 • Паритети на покупателна способност (ОИСР=1.00)
 • Реални разходи от БВП на човек от населението в СПС (в щ. долар)
 • Индекси на равнища на цени (ОИСР=100)
 • Индекси на физическия обем на разходи на БВП на човек от населението (ОИСР=100)
 • Номинален БВП в щ. долари (милиони)
 • Номинални разходи от БВП на човек от населението в US долар
 • Паритети на покупателна способност (ОИСР=1.00)
 • Реални разходи от БВП на човек от населението в СПС (в щ. долар)
 • Индекси на равнища на цени (ОИСР=100)
 • Индекси на физическия обем на разходи на БВП на човек от населението (ОИСР=100)

Страници