Премини към основното съдържание

Бруто образуване на основен капитал – равнища на цени за година t-1


ИНДЕКСИ НА РАВНИЩА НА ЦЕНИ ЗА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР, 2021*, ЕС27_2020=100
Страни Инвестиции Машини и оборудване Метални продукти и оборудване Електрическо и оптично оборудване Транспортни средства Софтуер
Норвегия 133 116 119 112 114 107
Швейцария 131 112 118 107 109 106
Швеция 125 108 110 108 104 106
Германия 121 97 98 99 96 101
Исландия 121 122 130 135 105 99
Финландия 121 106 106 105 107 103
Дания 118 117 115 109 126 105
Люксембург 111 106 108 108 102 108
Австрия 110 103 102 102 104 98
Нидерландия 110 110 99 100 135 103
Франция 107 103 100 98 110 98
Евро зона-19 103 100 100 100 101 99
Ирландия 103 104 102 102 104 99
Белгия 96 101 97 101 107 94
Малта 90 114 121 117 98 112
Испания 85 101 107 102 93 97
Латвия 84 99 99 105 93 104
Италия 84 97 100 100 90 96
Словакия 83 98 100 98 93 101
Чехия 82 101 104 99 97 105
Португалия 82 104 103 103 107 109
Кипър 82 102 111 109 90 102
Естония 82 99 99 102 95 102
Словения 79 101 100 109 96 103
Гърция 78 98 99 100 96 109
Литва 76 92 94 100 83 113
Унгария 73 92 92 95 88 99
Полша 72 88 89 92 85 99
България 71 98 102 97 87 100
Сърбия 67 102 102 109 95 100
Румъния 67 99 98 99 100 101
Черна гора 65 94 96 101 84 103
Хърватия 64 95 98 101 84 98
Босна и Херцеговина 61 95 93 109 84 96
Република Северна Македония 60 92 88 103 87 91
Албания 58 97 94 104 95 95
Турция 57 96 93 92 105 81
Коефициенти на вариация:
Евро зона 19 15.7 4.7 5.8 4.5 10.8 5.0
ЕС27_2020 19.8 6.2 6.7 4.9 11.8 4.6
Всички страни 36 25.2 7.4 8.9 7.2 11.6 5.9

Източник: Eurostat, Statistics explained, "Comparative price levels for investment", 21 юни 2022 година.
* предварителни данни
ИНДЕКСИ НА РАВНИЩА НА ЦЕНИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ, 2021*, ЕС27_2020=100
Страни Инвестиции Строителство Жилищни сгради Не-жилищни сгради Гражданско строителство
Норвегия 133 141 145 151 134
Швейцария 131 160 158 162 161
Швеция 125 147 150 156 132
Германия 121 141 138 149 132
Исландия 121 122 127 116 125
Финландия 121 131 115 143 149
Дания 118 125 128 120 126
Люксембург 111 115 120 118 109
Австрия 110 119 119 123 115
Нидерландия 110 112 123 108 102
Франция 107 110 101 118 119
Евро зона-19 103 106 104 109 105
Ирландия 103 104 106 103 110
Белгия 96 95 99 92 93
Малта 90 77 70 82 84
Испания 85 76 72 76 81
Латвия 84 75 66 85 72
Италия 84 77 73 81 79
Словакия 83 73 63 79 85
Чехия 82 71 65 71 84
Португалия 82 70 64 71 83
Кипър 82 71 63 79 81
Естония 82 71 62 75 84
Словения 79 65 50 72 83
Гърция 78 64 58 69 67
Литва 76 65 57 64 81
Унгария 73 61 53 64 71
Полша 72 61 50 64 76
България 71 54 52 54 59
Сърбия 67 49 37 60 54
Румъния 67 49 40 56 54
Черна гора 65 51 41 54 62
Хърватия 64 48 41 50 57
Босна и Херцеговина 61 44 36 50 51
Република Северна Македония 60 45 33 54 59
Албания 58 44 38 49 53
Турция 57 38 29 45 51
Коефициенти на вариация:
Евро зона 19 15.7 26.9 31.9 26.5 22.2
ЕС27_2020 19.8 33.2 39.2 32.6 26.7
Всички страни 36 25.2 40.6 48.0 38.5 33.3

Източник: Eurostat, Statistics explained, "Comparative price levels for investment", 21 юни 2022 година.
* предварителни данни
21.06.2022