БВП на човек от населението по текущи цени в евро и в стандарт на покупателната способност (СПС)


Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2015-2017
в евро
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 29 089 29 253 30 004
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 31 064 31 825 32 862
Австрия 39 893 40 760 42 058
Белгия 36 573 37 597 38 686
България 6 309 6 752 7 301
Германия 37 324 38 370 39 650
Гърция 16 381 16 378 16 736
Дания 48 050 49 239 50 773
Естония 15 725 16 477 17 950
Ирландия 55 894 57 536 61 244
Испания 23 296 24 085 25 064
Италия 27 204 27 871 28 494
Кипър 20 935 21 713 22 770
Латвия 12 300 12 779 13 926
Литва 12 886 13 545 14 949
Люксембург 90 585 91 252 92 632
Малта 21 387 22 341 23 777
Нидерландия 40 754 41 603 43 034
Обединено кралство 40 116 36 610 35 313
Полша 11 189 11 100 12 159
Португалия 17 359 18 060 18 894
Румъния 8 088 8 647 9 567
Словакия 14 595 14 957 15 602
Словения 18 836 19 547 20 815
Унгария 11 267 11 606 12 674
Финландия 38 245 39 327 40 638
Франция 33 013 33 332 34 151
Хърватия 10 617 11 181 11 825
Чешка Република 15 980 16 693 18 097
Швеция 45 840 46 674 47 250
Исландия 47 277 55 857 63 180
Норвегия 67 118 64 123 67 138
Швейцария 73 971 72 351 71 156
Албания 3 563 3 734 4 029
Босна и Херцеговина 4 155 4 354 4 713
БЮР Македония 4 382 4 691 4 852
Сърбия 4 720 4 904 5 226
Турция 9 949 9 909 9 446
Черна Гора 5 874 6 355 6 908

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2018.
* - Предварителни данни.
БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2015-2017
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 29 100 29 300 30 000
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 30 900 31 100 31 900
Австрия 37 500 37 600 38 100
Белгия 34 400 34 500 35 000
България 13 700 14 200 14 800
Германия 36 100 36 300 37 100
Гърция 20 200 19 800 20 200
Дания 36 900 36 900 38 400
Естония 22 000 22 500 23 600
Ирландия 51 900 51 700 54 300
Испания 26 300 26 700 27 600
Италия 27 700 28 400 28 900
Кипър 23 700 24 500 25 400
Латвия 18 600 18 800 20 000
Литва 21 700 22 000 23 500
Люксембург 77 300 76 200 75 900
Малта 26 800 27 400 28 900
Нидерландия 37 800 37 400 38 400
Обединено кралство 31 600 31 200 31 600
Полша 19 900 19 900 20 900
Португалия 22 300 22 600 23 000
Румъния 16 300 17 400 18 800
Словакия 22 300 22 500 22 900
Словения 23 800 24 100 25 500
Унгария 19 800 19 500 20 300
Финландия 31 700 31 800 32 700
Франция 30 700 30 500 31 100
Хърватия 17 300 17 900 18 500
Чешка Република 25 300 25 600 26 800
Швеция 36 400 35 700 36 300
Исландия 36 600 38 300 39 000
Норвегия 45 500 42 300 43 900
Швейцария 48 000 46 700 46 800
Албания 8 800 8 700 9 100
Босна и Херцеговина 8 800 9 000 9 500
БЮР Македония 10 400 10 900 10 900
Сърбия 10 500 10 700 10 900
Турция 19 500 19 300 20 000
Черна Гора 12 300 13 000 13 700

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2018.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано евро за страните от евро зоната)
* - Предварителни данни.
14.12.2018

Страници

 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници