Премини към основното съдържание

БВП на човек от населението по текущи цени в евро и в стандарт на покупателната способност (СПС)

Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2017-2019
в евро
Страни 2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 29 278 30 231 31 164
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 32 896 33 904 34 824
Австрия 41 994 43 604 44 784
Белгия 39 120 40 292 41 463
България 7 395 7 987 8 779
Германия 39 438 40 485 41 508
Гърция 16 472 16 745 17 102
Дания 51 138 52 185 53 764
Естония 18 134 19 663 21 220
Ирландия 62 551 67 272 72 263
Испания 24 969 25 771 26 426
Италия 28 687 29 294 29 662
Кипър 23 408 24 633 25 315
Латвия 13 890 15 129 15 923
Литва 14 947 16 238 17 464
Люксембург 95 169 98 640 102 198
Малта 24 919 25 778 26 672
Нидерландия 43 088 44 916 46 714
Полша 12 166 12 960 13 866
Португалия 19 023 19 952 20 736
Румъния 9 584 10 500 11 530
Словакия 15 544 16 435 17 213
Словения 20 819 22 135 23 165
Унгария 12 964 13 905 14 948
Финландия 41 018 42 360 43 566
Франция 34 255 35 095 35 960
Хърватия 11 923 12 699 13 335
Чехия 18 333 19 846 20 990
Швеция 47 727 46 257 46 159
Обединено кралство 35 733 36 440 37 767
Исландия 63 189 61 799 59 998
Норвегия 66 954 69 257 67 371
Швейцария 73 829 73 176 76 204
Албания 4 023 4 473 4 781
Босна и Херцеговина 4 578 4 891 5 168
Република Северна Македония 4 839 5 175 5 398
Сърбия 5 588 6 143 6 619
Турция 9 469 8 089 8 229
Черна Гора 6 908 7 494 7 959

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
* - Предварителни данни
БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2017-2019
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 29 278 30 231 31 164
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 31 328 32 236 33 050
Австрия 37 209 38 692 39 401
Белгия 34 635 35 709 36 747
България 14 687 15 534 16 508
Германия 36 363 37 259 37 538
Гърция 19 670 20 124 20 727
Дания 38 013 38 957 40 505
Естония 23 280 24 683 26 114
Ирландия 54 070 57 648 60 152
Испания 27 180 27 649 28 351
Италия 28 554 29 212 29 799
Кипър 26 130 27 443 27 932
Латвия 19 685 20 892 21 531
Литва 23 184 24 643 26 030
Люксембург 77 039 78 973 81 046
Малта 29 180 29 932 31 068
Нидерландия 37 830 39 256 39 941
Полша 20 405 21 434 22 684
Португалия 22 692 23 684 24 689
Румъния 18 634 19 828 21 728
Словакия 20 668 21 399 21 862
Словения 25 075 26 409 27 659
Унгария 20 234 21 580 22 802
Финландия 32 613 33 725 34 670
Франция 30 545 31 497 33 061
Хърватия 18 380 19 346 20 304
Чехия 26 673 27 893 28 890
Швеция 35 673 36 309 36 980
Обединено кралство 31 422 31 977 32 552
Исландия 37 826 38 747 39 354
Норвегия 43 983 46 956 45 656
Швейцария 47 453 48 616 49 106
Албания 8 770 9 184 9 553
Босна и Херцеговина 9 034 9 616 10 061
Република Северна Македония 10 786 11 340 11 848
Сърбия 11 407 12 025 12 714
Турция 19 360 19 162 18 537
Черна Гора 13 516 14 609 15 678

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано евро за страните от еврозоната)
* - Предварителни данни
16.12.2020