Фактическо индивидуално потребление


Динамичен ред: ECP_3.3.xls

Индекси на равнища на цени: 2017-2019
EС 27_2020=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 100.0 100.0 100.0
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT) 105.8 106.0 106.2
Австрия 116.5 117.1 118.5
Белгия 116.7 116.9 117.1
България 46.7 47.5 49.1
Германия 106.5 106.4 107.8
Гърция 84.4 84.0 83.7
Дания 143.4 142.8 141.5
Естония 77.0 80.1 82.3
Ирландия 133.9 135.9 137.2
Испания 95.5 97.0 96.9
Италия 104.7 104.3 102.9
Кипър 92.0 92.4 94.1
Латвия 70.2 72.4 74.2
Литва 61.5 63.4 64.9
Люксембург 142.6 144.4 147.0
Малта 86.6 86.6 87.2
Нидерландия 117.7 117.5 119.7
Полша 55.6 56.4 57.3
Португалия 86.5 86.0 85.7
Румъния 49.6 50.7 50.5
Словакия 75.7 77.5 79.2
Словения 85.4 86.4 86.5
Унгария 62.2 62.5 63.3
Финландия 126.3 126.2 126.4
Франция 110.6 110.8 110.0
Хърватия 64.9 66.1 66.9
Чехия 64.7 67.9 69.6
Швеция 140.1 133.9 131.4
Обединено кралство 121.5 121.5 123.5
Исландия 182.2 175.1 167.9
Норвегия 157.4 154.4 152.9
Швейцария 175.3 168.9 174.4
Албания 46.2 49.2 50.9
Босна и Херцеговина 50.7 51.1 51.6
Република Северна Македония 44.0 44.9 45.2
Сърбия 47.9 49.7 50.7
Турция 47.8 39.7 40.8
Черна Гора 51.7 52.0 51.6

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
* предварителни данни
16.12.2020

Страници

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.

Страници