Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност

Динамичен ред: ECP_2.1.xls

ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.051893 1.053501 1.056362
Австрия 1.128574 1.133055 1.143219
Белгия 1.130054 1.127297 1.115644
България 1.002796 1.035606 1.053889
Германия 1.084406 1.104074 1.104953
Гърция 0.832873 0.827637 0.827286
Дания 9.976354 9.983232 9.925896
Естония 0.794388 0.811676 0.802387
Ирландия 1.168108 1.215497 1.198941
Испания 0.931576 0.930734 0.938903
Италия 1.004446 0.996381 0.993393
Кипър 0.903035 0.905800 0.916020
Латвия 0.722395 0.738292 0.738137
Литва 0.658534 0.666939 0.681794
Люксембург 1.251639 1.266930 1.293642
Малта 0.865109 0.863779 0.877033
Нидерландия 1.145300 1.167796 1.158313
Полша 2.578025 2.627040 2.679509
Португалия 0.842265 0.846923 0.850848
Румъния 2.455884 2.521587 2.555411
Словакия 0.775580 0.792919 0.805039
Словения 0.836934 0.837575 0.840688
Унгария 205.089587 213.349396 222.686894
Финландия 1.258835 1.268895 1.264518
Франция 1.114955 1.085796 1.088432
Хърватия 4.882090 4.880077 4.860402
Чехия 18.241620 18.614246 19.144938
Швеция 13.072599 13.226086 13.091331
Обединено кралство 1.014024 1.011409 1.031081
Исландия 207.858412 213.158156 224.006421
Норвегия 14.131453 14.662993 15.144706
Швейцария 1.738219 1.730523 1.705690
Албания 62.374851 62.242016 63.598788
Босна и Херцеговина 0.994447 1.000385 1.001714
Република Северна Македония 27.943104 27.943105 28.327686
Сърбия 60.460082 60.965963 62.507130
Турция 2.407257 2.831496 3.288072
Черна гора 0.513642 0.507064 0.504340

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.059918 1.061373 1.064078
Австрия 1.171676 1.177136 1.191911
Белгия 1.171589 1.170705 1.163566
България 0.930812 0.961989 0.997353
Германия 1.062211 1.077160 1.074924
Гърция 0.841414 0.842398 0.848989
Дания 10.609944 10.628594 10.611291
Естония 0.795996 0.820928 0.823533
Ирландия 1.356536 1.375985 1.420060
Испания 0.968131 0.966972 0.980483
Италия 1.043822 1.031050 1.029532
Кипър 0.932211 0.941897 0.949900
Латвия 0.721236 0.738968 0.744216
Литва 0.634619 0.644193 0.665612
Люксембург 1.414512 1.444145 1.499497
Малта 0.870307 0.875031 0.914395
Нидерландия 1.176953 1.189092 1.187408
Полша 2.405768 2.462660 2.518031
Португалия 0.859075 0.868331 0.879474
Румъния 2.347958 2.402104 2.413993
Словакия 0.784987 0.799521 0.824401
Словения 0.862018 0.865487 0.872315
Унгария 198.717680 206.518052 214.690261
Финландия 1.267176 1.283092 1.290835
Франция 1.109330 1.096738 1.092671
Хърватия 4.918075 4.979824 5.014292
Чехия 17.425462 17.802472 18.567762
Швеция 13.734625 13.944154 13.818029
Обединено кралство 1.081664 1.073310 1.099000
Исландия 228.661453 235.240382 237.478061
Норвегия 14.803194 15.304018 15.798281
Швейцария 1.949486 1.946466 1.929955
Албания 63.069822 63.402732 66.264538
Босна и Херцеговина 1.002253 1.004565 1.015623
Република Северна Македония 27.638733 27.780394 28.366776
Сърбия 58.886427 59.452125 61.512876
Турция 2.264717 2.612871 3.077350
Черна гора 0.521065 0.516007 0.534538

Източник: EUROSTAT , Database:PPP domain/15.12.2021 г.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
15.12.2021