Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност

Динамичен ред: ECP_2.1.xls

ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.050060 1.051742 1.053661
Австрия 1.128601 1.126947 1.136615
Белгия 1.129512 1.128346 1.128353
България 0.984827 1.005666 1.040078
Германия 1.084584 1.086565 1.105759
Гърция 0.837399 0.832130 0.825118
Дания 10.006831 9.983943 9.910171
Естония 0.778956 0.796618 0.812606
Ирландия 1.156846 1.166942 1.201329
Испания 0.918655 0.932072 0.932104
Италия 1.004654 1.002813 0.995388
Кипър 0.895856 0.897608 0.906304
Латвия 0.705603 0.724159 0.739527
Литва 0.644706 0.658928 0.670932
Люксембург 1.235346 1.249031 1.260990
Малта 0.853974 0.861216 0.858491
Нидерландия 1.139000 1.144174 1.169562
Полша 2.538055 2.576749 2.627075
Португалия 0.838342 0.842441 0.839898
Румъния 2.349749 2.464461 2.518039
Словакия 0.752052 0.768032 0.787341
Словения 0.830276 0.838144 0.837537
Унгария 198.102163 205.474701 213.259686
Финландия 1.257694 1.256023 1.256616
Франция 1.121465 1.114237 1.087666
Хърватия 4.841507 4.869558 4.871942
Чехия 18.093793 18.247751 18.650088
Швеция 12.891018 13.068813 13.217777
Обединено кралство 0.996945 1.008189 1.018387
Исландия 201.365097 203.977441 209.291951
Норвегия 14.198117 14.155562 14.536587
Швейцария 1.729617 1.738470 1.726250
Албания 61.534222 62.132627 61.555064
Босна и Херцеговина 0.991211 0.994863 1.004605
Република Северна Македония 27.625115 28.069397 28.019903
Сърбия 59.445076 60.41678 61.354984
Турция 2.015411 2.409244 2.822249
Черна Гора 0.511074 0.512989 0.507635

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.057905 1.059785 1.061853
Австрия 1.164934 1.171291 1.184775
Белгия 1.166635 1.168644 1.171135
България 0.912766 0.928544 0.961071
Германия 1.064857 1.064070 1.077809
Гърция 0.844380 0.840171 0.836593
Дания 10.670519 10.639659 10.561069
Естония 0.770029 0.800770 0.822950
Ирландия 1.338571 1.358859 1.371875
Испания 0.955335 0.970126 0.969217
Италия 1.047252 1.042849 1.029397
Кипър 0.920251 0.923970 0.941415
Латвия 0.702179 0.724010 0.741908
Литва 0.615119 0.634454 0.649294
Люксембург 1.426040 1.444188 1.470311
Малта 0.865543 0.865504 0.871807
Нидерландия 1.177436 1.174922 1.197175
Полша 2.366841 2.404729 2.461113
Португалия 0.865104 0.860176 0.856917
Румъния 2.266105 2.357901 2.395924
Словакия 0.756612 0.775052 0.791856
Словения 0.854210 0.863831 0.865107
Унгария 192.299692 199.357167 205.951872
Финландия 1.263394 1.262303 1.264199
Франция 1.106261 1.107627 1.099549
Хърватия 4.846022 4.904730 4.958992
Чехия 17.029180 17.420372 17.868581
Швеция 13.495943 13.739640 13.913435
Обединено кралство 1.065350 1.075082 1.083961
Исландия 219.573305 223.960667 230.513128
Норвегия 14.676194 14.815354 15.060930
Швейцария 1.949132 1.950276 1.940201
Албания 62.026732 62.818155 62.565084
Босна и Херцеговина 0.991158 1.000262 1.009671
Република Северна Македония 27.064744 27.603821 27.817800
Сърбия 58.063120 58.798613 59.788714
Турция 1.970255 2.264556 2.595456
Черна Гора 0.516574 0.519723 0.515988

Източник: EUROSTAT , Database:PPP domain/15.12.2020 г.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
16.12.2020