Премини към основното съдържание

БВП - регионално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.4.xls

БВП и БДС по икономически сектори и райони с данни за 2022* г.
NUTS код Статистическа зона (NUTS I) Статистически район (NUTS II) Област (NUTS III) БДС по икономически сектори БДС, Млн.лв. БВП, Млн.лв. БВП на човек от населе-
нието, лв.
Аграрен Индустрия Услуги
BG БЪЛГАРИЯ     6 480 42 708 99 976 149 164 167 809 25 956
BG3 Северна и Югоизточна България     4 163 20 353 30 713 55 230 62 134 19 761
BG31   Северозападен район   1 063 3 579 5 342 9 984 11 232 16 597
BG311     Видин 158 98 612 867 975 13 273
BG313     Враца 240 1 575 1 093 2 908 3 272 21 818
BG315     Ловеч 155 543 916 1 614 1 815 15 890
BG312     Монтана 249 453 824 1 526 1 716 14 651
BG314     Плевен 261 911 1 898 3 070 3 454 15 562
BG32   Северен централен район   1 073 3 280 6 390 10 743 12 086 17 500
BG321     Велико Търново 259 933 2 084 3 276 3 685 17 959
BG322     Габрово 116 823 895 1 835 2 064 21 351
BG324     Разград 225 445 762 1 432 1 611 15 858
BG323     Русе 240 925 2 002 3 167 3 563 18 658
BG325     Силистра 232 155 647 1 034 1 163 12 087
BG33   Североизточен район   1 125 3 872 9 819 14 816 16 668 20 185
BG331     Варна 257 2 329 6 612 9 198 10 348 24 007
BG332     Добрич 346 531 1 182 2 059 2 317 15 642
BG334     Търговище 227 396 853 1 477 1 661 17 195
BG333     Шумен 294 615 1 172 2 082 2 342 15 614
BG34   Югоизточен район   903 9 622 9 162 19 686 22 147 23 287
BG341     Бургас 278 1 829 4 471 6 578 7 400 19 534
BG342     Сливен 175 541 1 197 1 914 2 153 12 586
BG344     Стара Загора 254 6 858 2 566 9 678 10 887 37 138
BG343     Ямбол 196 394 927 1 517 1 707 15 805
BG4 Югозападна и Южна Централна България     2 316 22 354 69 263 93 934 105 675 31 821
BG41   Югозападен район   879 14 723 57 345 72 947 82 065 40 676
BG413     Благоевград 338 1 317 2 468 4 124 4 639 16 041
BG415     Кюстендил 128 380 813 1 321 1 486 13 575
BG414     Перник 82 443 860 1 385 1 558 13 845
BG412     София 237 3 156 1 696 5 089 5 725 25 014
BG411     София (столица) 93 9 427 51 508 61 028 68 657 53 746
BG42   Южен централен район   1 437 7 631 11 918 20 987 23 610 18 115
BG425     Кърджали 323 769 848 1 940 2 183 15 411
BG423     Пазарджик 305 1 200 1 628 3 133 3 525 15 535
BG421     Пловдив 435 4 516 7 198 12 149 13 668 21 638
BG424     Смолян 125 532 720 1 376 1 548 16 425
BG422     Хасково 249 614 1 524 2 388 2 686 12 859

Данните за предходните години са променени в съответствие с ревизията на Националните сметки от м.Октомври 2023г.
29.01.2024