Премини към основното съдържание

Лица, извършващи дейности за управление на достъпа до лична информация в интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.17_maps.xls

ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТЪПА ДО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
Дейности 2023
Запознаване с декларациите за поверителност преди предоставянето на лична информация 31.9
Ограничаване или отказване на достъпа до информация за географското местоположение 21.8
Ограничаване на достъпа до профил или съдържание в социалните мрежи, или в складово пространство в интернет 20.2
Отказ на достъп до лични данни с рекламна или маркетингова цел 19.6
Проверка на сигурността на уебсайта 5.6
Искане на достъп по данни, които уебсайтовете или търсачките съхраняват, за да се актуализират или изтрият 3.6
08.12.2023