Премини към основното съдържание

Индекси на физическия обем на човек от населението, изчислени от евро СПС (ЕС28=100), 2017

Файл: ECP_ICP4.2.xls