Премини към основното съдържание

Разходи в реално изражение, 2017 – (ППС щ.д.)

Файл: ECP_ICP2.xls