Премини към основното съдържание

БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност

Динамичен ред: ECP_4.2.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2020-2022
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 30 052 32 686 35 463
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 31 475 34 173 36 892
Австрия 37 440 40 013 44 000
Белгия 35 599 39 146 42 384
България 16 440 18 544 22 015
Германия 36 989 39 060 41 347
Гърция 18 581 20 682 23 832
Дания 39 953 44 087 48 360
Естония 25 593 28 176 30 137
Ирландия 62 068 72 174 83 264
Испания 24 897 27 556 30 322
Италия 28 236 31 475 34 411
Кипър 27 339 30 565 33 384
Латвия 21 544 23 211 25 742
Литва 26 298 29 188 31 635
Люксембург 78 005 86 991 90 903
Малта 29 654 33 733 36 871
Нидерландия 39 009 42 688 46 261
Полша 22 927 25 239 28 161
Португалия 22 916 24 617 27 908
Румъния 21 872 23 939 26 835
Словакия 22 350 23 863 25 191
Словения 26 850 29 329 31 869
Унгария 22 368 24 369 26 985
Финландия 34 276 36 477 38 987
Франция 31 416 33 714 35 490
Хърватия 19 451 22 840 25 825
Чехия 28 051 29 986 32 039
Швеция 36 852 39 965 42 355
Обединено кралство 30 666 . .
Исландия 35 533 38 773 44 590
Норвегия 42 873 54 798 75 265
Швейцария 46 630 51 460 56 287
Албания 9 222 10 255 12 101
Босна и Херцеговина 9 928 10 990 12 255
Република Северна Македония 11 420 13 271 14 840
Сърбия 12 818 14 236 15 555
Турция 18 321 19 951 23 806
Черна гора 13 418 15 457 17 581

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано евро за страните от еврозоната)
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023