Премини към основното съдържание

Лица, извършващи финансови дейности чрез уебсайт или приложение

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.9_fin.xls

ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ
(Проценти)
Дейности 2023
Покупка и подновяване на застрахователни полици, включително застраховка при пътуване, която може да се предлага и в пакет с друга услуга 8.1
Получаване на заем, потребителски и ипотечен кредит от банка или друг доставчик на финансови услуги 3.0
Покупка и продажба на акции, облигации, фондов капитал/дялове във фондове и други финансови активи 1.0

Забележка: Относителният дял е изчислен на базата на броя лица, купували стоки и услуги по интернет през последните 3 месеца преди интервюто.
08.12.2023