Премини към основното съдържание

Лица, извършващи финансови дейности чрез уебсайт или приложение

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.9.xls

ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ
(Проценти)
Дейности 2022
Покупка и подновяване на застрахователни полици, включително застраховка при пътуване, която може да се предлага и в пакет с друга услуга 7.5
Получаване на заем, потребителски и ипотечен кредит от банка или друга финансова институция 2.9
Покупка и продажба на акции, облигации, фондов капитал/дялове във фондове и други финансови активи 1.5

Забележка: Относителният дял е изчислен на базата на броя лица, купували стоки и услуги по интернет през последните 3 месеца преди интервюто.
09.12.2022