Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.2.1.xls

ДЕЙНОСТ НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ ПРЕЗ ЮНИ 2022 ГОДИНА 1
Курорти Места за настаняване2 - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци
Албена 18 11 320 302 769 80 191 59 822 17 410 10 774 3 980 696 2 910 720
Боровец 17 3 780 113 400 18 750 2 551 10 582 1 136 1 117 063 167 359
Дюни 4 3 190 79 596 29 927 15 079 5 124 2 299 1 892 438 818 636
Златни пясъци 83 35 196 1 055 880 394 740 360 922 85 153 73 196 26 827 629 24 782 397
Пампорово 26 3 558 106 740 19 089 229 7 979 153 1 013 371 13 751
ММЦ - Приморско 3 1 527 45 810 19 424 6 463 3 944 1 031 598 511 176 655
Св. Kонстантин и Елена 39 6 493 190 790 64 341 38 083 14 115 6 946 4 535 549 2 948 621
Слънчев бряг 160 56 703 1 673 927 707 125 598 976 132 675 103 315 43 933 102 37 935 544
Елените3 3 1 270 38 100 19 473 16 138 3 919 2 778 1 095 944 829 831

1 Курорти с национално значение, определени с Решение № 45 на МС от 25.І.2005 г.
2 Функционирали през съответния период.
3 Изключен от Списъка на курортите с национално значение с Решение № 9799 от 9.11.2005 г. на Върховния административен съд.
10.08.2022