Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност


ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАTA СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2022*
ЕС-27_2020 1
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, HR) 1.049981
Австрия 1.120300
Белгия 1.112521
България 1.172516
Германия 1.121881
Гърция 0.823539
Дания 9.848085
Естония 0.887122
Ирландия 1.193057
Испания 0.929076
Италия 0.962119
Кипър 0.914302
Латвия 0.793558
Литва 0.746185
Люксембург 1.295720
Малта 0.882869
Нидерландия 1.167416
Полша 2.908159
Португалия 0.857030
Румъния 2.727995
Словакия 0.831499
Словения 0.859611
Унгария 251.258913
Финландия 1.250496
Франция 1.079513
Хърватия 5.035089
Чехия 19.827028
Швеция 13.504466

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2023.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* прогнозни оценки
ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАTA СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2022*
ЕС-27_2020 1
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, HR) 1.059314
Австрия 1.161395
Белгия 1.166922
България 1.076238
Германия 1.097608
Гърция 0.846791
Дания 10.756036
Естония 0.908420
Ирландия 1.478425
Испания 0.980467
Италия 1.012342
Кипър 0.944348
Латвия 0.789796
Литва 0.733902
Люксембург 1.529385
Малта 0.893448
Нидерландия 1.197675
Полша 2.748528
Португалия 0.882066
Румъния 2.544018
Словакия 0.850838
Словения 0.897411
Унгария 243.287783
Финландия 1.285419
Франция 1.062146
Хърватия 5.125373
Чехия 19.341988
Швеция 14.061484

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2023.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* прогнозни оценки
23.03.2023