Премини към основното съдържание

Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 3 месеца

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.6_ibuy3.xls

ЛИЦА, КОИТО СА КУПУВАЛИ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦА
(Проценти)
  2023
Общо 26.9
По местоживеене
В градовете 30.6
В селата 16.5
По пол
Мъже 24.4
Жени 29.4
По статистически райони
Северозападен 21.1
Северен централен 21.4
Североизточен 25.1
Югоизточен 19.8
Югозападен 37.5
Южен централен 22.6
08.12.2023