Премини към основното съдържание

Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 3 месеца

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.6.xls

ЛИЦА, КОИТО СА КУПУВАЛИ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦА
(Проценти)
  2022
Общо 23.9
По местоживеене
В градовете 27.3
В селата 14.4
По пол
Мъже 21.8
Жени 26.0
По статистически райони
Северозападен 21.0
Северен централен 14.8
Североизточен 31.1
Югоизточен 18.4
Югозападен 29.1
Южен централен 21.8
09.12.2022