Премини към основното съдържание

Лица, използващи интернет за учебни дейности

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.12.xls

ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ
(Проценти)
Дейности 2022
Участие в онлайн курс 7.6
Използване на образователни материали онлайн, но не и пълен онлайн курс 7.5
Общуване с преподаватели и други обучаващи се чрез аудио-визуални средства 6.6
09.12.2022