Премини към основното съдържание

Лица, използващи интернет за учебни дейности

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.12_iuedu.xls

ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ
(Проценти)
Дейности 2023
Участие в онлайн курс 7.7
Използване на образователни/учебни материали онлайн, но не и пълен онлайн курс 10.1
Общуване с преподаватели и други обучаващи се чрез аудио-визуални средства 7.1
08.12.2023