Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по регион на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.7.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО РЕГИОН НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Регион на натоварване 2021
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Общо 70 294.5 3 904.7 56 809.1 5 156.2 127 103.6 9 060.9
Северна и Югоизточна България 35 140.8 2 034.9 34 784.6 3 182.9 69 925.4 5 217.8
Северозападен Видин 219.0 3.8 1 058.3 64.2 1 277.3 68.0
Врaцa 526.9 56.4 1 249.4 181.2 1 776.3 237.6
Лoвeч 2 516.8 99.3 2 832.5 129.8 5 349.3 229.1
Мoнтaнa 635.8 23.0 243.2 15.7 879.0 38.7
Плeвeн 2 365.7 192.7 1 089.5 105.9 3 455.2 298.6
Общо за района 6 264.2 375.2 6 472.9 496.8 12 737.1 872.0
Северен централен Вeликo Търнoвo 1 871.3 155.5 1 382.9 230.9 3 254.2 386.4
Гaбрoвo 297.4 35.5 548.8 28.7 846.2 64.2
Рaзгрaд 994.1 43.8 976.6 74.4 1 970.7 118.2
Русe 2 860.8 287.2 2 506.8 474.9 5 367.6 762.1
Силистрa 1 397.1 139.2 308.4 55.7 1 705.5 194.9
Общо за района 7 420.7 661.2 5 723.5 864.6 13 144.2 1 525.8
Североизточен Вaрнa 4 623.8 198.5 9 643.3 527.5 14 267.1 726.0
Дoбрич 1 527.5 154.5 490.2 81.5 2 017.7 236.0
Търгoвищe 3 586.9 89.2 2 302.2 172.4 5 889.1 261.6
Шумeн 2 250.9 93.7 1 801.4 196.0 4 052.3 289.7
Общо за района 11 989.1 535.9 14 237.1 977.4 26 226.2 1 513.3
Югоизточен район Бургaс 5 437.4 253.8 4 034.0 479.2 9 471.4 733.0
Сливeн 640.5 52.1 507.0 42.1 1 147.5 94.2
Стaрa Зaгoрa 2 753.4 103.8 3 116.2 228.1 5 869.6 331.9
Ямбoл 635.5 52.9 693.9 94.7 1 329.4 147.6
Общо за района 9 466.8 462.6 8 351.1 844.1 17 817.9 1 306.7
Югозападна и Южна Централна България 35 153.7 1 869.8 22 024.5 1 973.3 57 178.2 3 843.1
Югозападен Блaгoeвгрaд 3 084.4 141.8 791.2 150.2 3 875.6 292.0
Кюстeндил 35.1 5.4 235.0 33.5 270.1 38.9
Пeрник 981.7 49.2 274.7 25.2 1 256.4 74.4
Сoфия 3 732.6 199.3 2 487.2 249.0 6 219.8 448.3
Сoфия (стoлицa) 6 605.1 666.2 5 000.7 580.3 11 605.8 1 246.5
Общо за района 14 438.9 1 061.9 8 788.8 1 038.2 23 227.7 2 100.1
Южен централен Кърджaли 1 108.2 31.5 438.1 24.2 1 546.3 55.7
Пaзaрджик 1 597.8 104.9 1 347.0 117.7 2 944.8 222.6
Плoвдив 12 151.9 437.3 8 926.1 535.9 21 078.0 973.2
Смoлян 4 262.2 89.3 350.3 64.3 4 612.5 153.6
Хaскoвo 1 594.7 144.9 2 174.2 193.0 3 768.9 337.9
Общо за района 20 714.8 807.9 13 235.7 935.1 33 950.5 1 743.0
15.03.2022