Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по групи товари и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.5.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО ГРУПИ ТОВАРИ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Групи 2021
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
1 11 084.9 800.3 5 361.7 676.6 16 446.6 1 476.9
2 221.9 15.1 523.5 57.5 745.4 72.6
3 31 760.4 868.6 23 882.0 735.0 55 642.4 1 603.6
4 3 225.7 477.5 3 845.9 616.0 7 071.6 1 093.5
5 18.4 1.6 149.4 18.0 167.8 19.6
6 1 081.4 90.8 2 051.7 272.4 3 133.1 363.2
7 2 490.2 265.6 2 330.8 323.2 4 821.0 588.8
8 1 756.6 190.7 1 979.7 320.8 3 736.3 511.5
9 8 429.4 429.2 6 813.2 764.9 15 242.6 1 194.1
10 3 399.7 202.5 1 001.7 202.8 4 401.4 405.3
11 841.8 165.6 467.5 90.7 1 309.3 256.3
12 274.5 40.1 613.8 28.6 888.3 68.7
13 145.1 29.6 754.0 189.6 899.1 219.2
14 3 769.6 175.7 3 207.3 119.9 6 976.9 295.6
15 220.7 30.8 553.3 188.4 774.0 219.2
16 135.2 23.6 990.9 215.8 1 126.1 239.4
17 - - 16.6 1.5 16.6 1.5
18 348.1 69.6 1 782.7 261.2 2 130.8 330.8
19 188.4 3.9 276.7 41.2 465.1 45.1
20 902.5 23.9 206.7 32.1 1 109.2 56.0
Oбщо 70 294.5 3 904.7 56 809.1 5 156.2 127 103.6 9 060.9
Празен пробег - км   219 378.3   203 280.4   422 658.7
15.03.2022