Премини към основното съдържание

Превозени товари по вид на пътуванията, по вид на превоза и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ ОТ ТАТ ПО ВИД НА ПЪТУВАНИЯТА, ПО ВИД НА ПРЕВОЗА И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Вид на пътуванията /
вид на превоза
2021
Тип на превоза
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
х. тона млн. тонкм Средно превозно разстояние х. тона млн. тонкм Средно превозно разстояние х. тона млн. тонкм Средно превозно разстояние
Пътувания с товар                  
вътрешни превози 70 294.5 3 904.7 55.5 56 809.1 5 156.2 90.8 1 27 103.6 9 060.9 71.3
международни превози1 2 332.2 1 140.8 489.2 29 480.8 24 959.6 846.6 31 813.0 26 100.4 820.4
Общо 72 626.7 5 045.5 69.5 86 289.9 30 115.8 349.0 158 916.6 35 161.3 221.3
Пътувания без товар   хил.км.     хил.км.     хил.км.  
вътрешен транспорт   219 378.3     203 280.4     422 658.7  
международен транспорт   20 209.0     182 447.1     202 656.1  
Общо   239 587.3     385 727.5     625 314.8  

1 включително транзитните превози, каботажа и кръстосаната търговия
15.03.2022