Премини към основното съдържание

Предприятия, които извършват анализ на „големи данни“

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.14.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ АНАЛИЗ НА "ГОЛЕМИ ДАННИ"
(Проценти)
  2020
Общо 6.3
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 5.0
50 - 249 заети лица 10.7
250 и повече заети лица 21.4

Забележка: Данните се отнасят за календарната година преди изследването.
10.12.2021