Премини към основното съдържание

Годишни данни (предходна година=100)

Динамичен ред: Agr1.3.2.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОЗВОДИТЕЛ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2020 ГОДИНА
предходна година=100
№ по ред Показатели Връзки 2020
1 Зърнени култури 1=2+5+6+7+8+9+10 109.6
2 Пшеница - общо 2=3+4 110.2
3 Мека пшеница 3 110.2
4 Твърда пшеница 4 110.1
5 Ръж 5 111.6
6 Ечемик 6 99.7
7 Овес 7 98.5
8 Царевица 8 110.1
9 Неолющен ориз(арпа) 9 114.9
10 Други зърнени култури 10 101.4
11 Технически култури 11=12+17+21+25 115.2
12 Маслодайни семена 12=13+14+15+16 120.0
13 Семена от репица или от рапица 13 105.5
14 Семена от слънчоглед 14 123.4
15 Соя 15 115.3
16 Фъстъци 16 73.9
17 Култури със сухи бобови шушулки 17=18+19+20 100.0
18 Грах зърно и фуражен грах 18 108.4
19 Фасул, зърно 19 87.6
20 Леща, зърно 20 166.9
21 Суров тютюн 21=22+23+24 73.4
22 Тютюн "Ориенталски" 22 58.7
23 Тютюн "Виржиния" 23 108.9
24 Тютюн "Бърлей" 24 112.8
25 Други технически култури 25=26+27+28 81.2
26 Памук, неомаганен 26 92.3
27 Хмел 27 100.0
28 Други технически култури 28=29+30+36 80.9
29 Лечебни растения 29 80.1
30 Многогодишни етерично-маслодайни,използв.в медицината 30=31+32+33+34 74.9
31 Мента 31 95.6
32 Маслодайна роза 32 78.4
33 Лавандула (зелена маса) 33 70.9
34 Други многодишни етерично-маслодайни 34=35 83.5
35 Резене 35 83.5
36 Подправки-необработени 36=37 109.9
37 Семена от кориандър 37 109.9
38 Фуражни култури 38=39+40 104.3
39 Царевица за силаж 39 109.1
40 Други фуражни култури 40=41+42 101.7
41 Сено от естествени ливади 41 102.1
42 Люцерна, сено 42 100.9
43 Зеленчуци отглеждани за техните плодове; разсадници и цветя 43=44+62 101.6
44 Пресни зеленчуци 44=45+48 102.7
45 Домати 45=46+47 106.7
46 Домати от открити площи 46 102.5
47 Домати, оранжерийни 47 111.4
48 Други пресни зеленчуци 48=49+50+51+54+
55+56+57+58
100.9
49 Зеле главесто, бяло 49 104.5
50 Салати и марули 50 112.0
51 Краставици и корнишони 51=52+53 97.4
52 Краставици и корнишони от открити площи 52 96.9
53 Краставици и корнишони, оранжерийни 53 97.6
54 Моркови 54 95.6
55 Лук кромид, зрял 55 92.9
56 Фасул градински, зелен 56 92.9
57 Грах градински, зелен 57 103.3
58 Други пресни зеленчуци; други 58=59+60+61 102.5
59 Чесън зрял 59 117.8
60 Лук кромид, зелен 60 93.0
61 Пипер зелен или червен, на открито 61 101.6
62 Разсадници и цветя 62 89.3
63 Картофи 63 85.8
64 Плодове 64=65+78 113.0
65 Пресни плодове 65=66+67+68+69 109.5
66 Ябълки 66 110.1
67 Круши 67 91.5
68 Праскови 68 111.5
69 Други пресни плодове, орехи и други 69=70+71+
72+73+74
109.5
70 Череши 70 120.7
71 Сливи, сини 71 99.5
72 Ягоди 72 121.5
73 Обикновени орехи с черупки 73 79.6
74 Други пресни плодове, други 74=75+76+77 108.0
75 Кайсии и зарзали 75 106.0
76 Вишни 76 97.3
77 Малини, култивирани 77 110.4
78 Грозде - от лозя 78=79+80 119.6
79 Десертно грозде - от лозя 79 120.6
80 Винено грозде - от лозя 80 119.5
81 Други растителни продукти 81=82+83 102.9
82 Семена 82 102.1
83 Други растителни продукти: други 83=84 110.3
84 Гъби култивирани 84 110.3
85 Зеленчуци и плодове 85=43+64 106.6
86 Растениевъдство - общо 87=1+11+38+43+
63+64+81
110.6
87 Растениевъдство, без зеленчуци и плодове 86=1+11+38+63+81 111.2
88 Живи животни 88=89+90+91+92+
93+94+95+96
103.2
89 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 89 104.0
90 Живи животни от рода на едрия рогат добитък над 1 г. 90 106.4
91 Живи животни-едър рогат добитък до 1 година 91 102.7
92 Живи животни от рода на свинете 92 105.7
93 Живи животни от рода на овцете и кози 93 103.1
94 Живи животни от рода на овцете 94 104.8
95 Живи животни от рода на козите 95 97.1
96 Домашни птици, живи 96=97+98 99.3
97 Пилета, бройлери до 6 месеца 97 100.0
98 Кокошки-носачки на яйца за консумация 98 90.8
99 Животински продукти 99=100+107+110 99.4
100 Сурово мляко 100=101+104 99.2
101 Сурово мляко от едър рогат добитък 101=102+103 98.3
102 Краве мляко,сурово 102 98.3
103 Биволско мляко,сурово 103 96.0
104 Сурово мляко от дребен рогат добитък 104=105+106 105.3
105 Овче мляко, сурово 105 104.9
106 Козе мляко, сурово 106 106.3
107 Птичи яйца с черупки 107=108+109 98.3
108 Кокоши яйца за консумация 108 98.9
109 Кокоши яйца за разплод 109 91.3
110 Други животински продукти 110 104.5
111 Животновъдство 111=88+99 101.1
112 Селско стопанство - общо 113=87+111 108.4
113 Селско стопанство, без зеленчуци и плодове 112=86+111 108.6
15.02.2021