Премини към основното съдържание

ИЦЖ, национално ниво, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_1.3.xls

ИЦЖ, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2,3
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2022
I тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ 11.5
H.1.1. Нови жилища 8.7
H.1.2. Съществуващи жилища 13.3

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
3 прекъснат динамичен ред - от началото на 2022 г. ИЦЖ се изчисляват от административен източник на данни (Имотният регистър)
24.06.2022