Премини към основното съдържание

ИЦЖ, национално ниво, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_1.1.xls

ИЦЖ, национално ниво, 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2021
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ 154.48
H.1.1. Нови жилища 147.52
H.1.2. Съществуващи жилища 158.64

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
28.03.2022